Etusivu » Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä

| Source:

Ilkka-Yhtymä Oyj

Ilkka-Yhtymä Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 14.5.2021, klo 16.30
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS: KESKISUOMALAINEN OYJ:N OMISTUS ILKKA-YHTYMÄ OYJ:SSÄ
Ilkka-Yhtymä Oyj on saanut 14.5.2021 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskisuomalainen Oyj:ltä, jonka mukaan yhtiön omistusosuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on saavuttanut 10 prosentin rajan.
Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Ilkka-Yhtymä Oyj, 0182140-9
Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Keskisuomalainen Oyj, 0174445-8
Ilmoituksen peruste: Osakkeiden ja äänioikeuksien hankinta tai luovutus.
Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin: 14.5.2021
Liputusvelvollisen osuus
Keskisuomalainen Oyj:n osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 11,78 prosenttia osakemäärästä.
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 25.665.208 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 4.304.061 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.361.147 kpl). Osakkeilla on yhteensä 107.442.367 ääntä (yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

Kpl-määrä Osuus
osakepääomasta
Osuus
äänimäärästä
II-sarjan osakkeita 797.500 5,44 % 0.83 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kpl-määrä Osuus
osakepääomasta
Osuus
äänimäärästä
I-sarjan osakkeita 247.677 0,97 % 4,71 % *)
II-sarjan osakkeita 2.751.494 10,81 % 2,62 %
Yhteensä 2.999.171 11.78 % 7,33 % **)

*) Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen suostumuslauseke.
**) Keskisuomalainen Oyj:n osuus äänimäärästä yhteensä ennen 14.5.2021 hankittujen I-sarjan osakkeiden mahdollista rekisteröintiä osakasluetteloon on 3,46 %.
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Alkuperäinen artikkeli