Etusivu » ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

| Source:

Kesla Oyj

Kesla Oyj

Joensuu, FINLAND

Kesla Oyj Pörssitiedote 3.5.2021 klo 19:45

Kesla Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Virpi Paajasen äänimäärä yhtiöstä on ylittänyt 10 prosenttia 3.5.2021. Ilmoitus liittyy Paajasen suvun sukupolven vaihdokseen.

Liikkeellelaskija: Kesla Oyj, y-tunnus 0168715-8

Tiedot liputusvelvollisesta: Virpi Kristiina Paajanen

Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus

Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Osakkeista 3,52%
Äänistä 10,52%
Osakkeista 3,52%
Äänistä 10,52%
Osakkeet 3 383 145, Äänet 20 103 145
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus Osakkeista 2,25%
Äänistä 5,94%
Osakkeista 2,25%
Äänistä 5,94%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
KELAS FI0009900237 Osakkeet 14 000
Äänet 14 000
Osakkeista 0,41%
Äänistä 0,07%
KELBV
FI0009902399
Osakkeet 105 000
Äänet 2 100 000
Osakkeista 3,10% Äänistä 10,45%
YHTEENSÄ Osakkeet 119 000 Äänet 2 114 000 Osakkeista 3,52% Äänistä 10,52%

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiöstä.

KESLA OYJ

Simo Saastamoinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 40 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 70 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.

Alkuperäinen artikkeli