Etusivu » ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

| Source:

Kesla Oyj

Kesla Oyj

Joensuu, FINLAND

Kesla Oyj Pörssitiedote 3.5.2021 klo 19:45

Kesla Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Esko Paajasen osakkeiden määrä ja äänimäärä yhtiöstä on alittanut 5 prosenttia 3.5.2021. Ilmoitus liittyy Paajasen suvun sukupolven vaihdokseen.

Liikkeellelaskija: Kesla Oyj, y-tunnus 0168715-8

Tiedot liputusvelvollisesta: Esko Matti Paajanen

Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus

Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Osakkeista 0,00%
Äänistä 0,00%
Osakkeista 0,00%
Äänistä 0,00%
Osakkeet 3 383 145, Äänet 20 103 145
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus Osakkeista 5,32%
Äänistä 17,85%
Osakkeista 5,32%
Äänistä 17,85%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
KELBV
FI0009902399
Osakkeet 0
Äänet 0
Osakkeista 0,00%
Äänistä 0,00%
YHTEENSÄ Osakkeet 0
Äänet 0
Osakkeista 0,00% Äänistä 0,00%

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiöstä.

KESLA OYJ

Simo Saastamoinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 40 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 70 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.

Alkuperäinen artikkeli