Etusivu » Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Vahva alkuvuosi Aktialle – hyvät tuotot nostivat vertailukelpoista liikevoittoa

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Vahva alkuvuosi Aktialle – hyvät tuotot nostivat vertailukelpoista liikevoittoa

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Vahva alkuvuosi Aktialle – hyvät tuotot nostivat vertailukelpoista liikevoittoa

| Source:

Aktia Pankki Oyj

Aktia Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
5.5.2021 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Vahva alkuvuosi Aktialle – hyvät tuotot nostivat vertailukelpoista liikevoittoa

Vuosineljännes lyhyesti

  • Korkokatteen hyvä kehitys jatkui etupäässä yrityslainojen vahvan kasvun ansiosta
  • Asuntokauppa edelleen vilkasta ja erityisesti vapaa-ajan asuntojen kysyntä jatkoi kasvuaan
  • Hallinnoitavat varat pysyivät vuodenvaihteen tasolla ja olivat 10,4 miljardia euroa
  • Aktian kehittyvien markkinoiden sijoitustuotteiden nettomerkinnät laskivat jonkin verran, kokonaisvaikutus tulokseen ei kuitenkaan merkittävä
  • Positiiviset arvonmuutokset ja vakaa vakuutustekninen tulos nostivat henkivakuutusnettoa
  • Aktia ja Taaleri toteuttivat Taalerin varainhoitoliiketoiminnan ostoa koskeneen yritysjärjestelyn 30.4.2021

Näkymät 2021 (ennallaan)

Vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2020 olettaen, että markkinakehitys ja yhteiskunnan olosuhteet pysyvät edelleen vakaina.

Toimitusjohtaja Mikko Ayub:

Aktian ensimmäinen vuosineljännes oli yhtiölle vahva. Korkokate nousi 21,3 (19,7) miljoonaan euroon ja sen hyvä kehitys jatkui näin viime vuodesta. Vahvan korkokatteen taustalla on niin kasvanut antolainaus kuin aktiivinen hinnoittelu yrityslainanannossa. Myös rahoituksen kustannukset pysyivät edelleen maltillisella tasolla. Henkilöasiakaspuolella marginaaleissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Asuntokauppa oli edelleen vilkasta ja erityisesti vapaa-ajan asuntojen kysyntä jatkoi kasvuaan. Digitaalisen asuntokaupan osuus kasvoi edelleen.

Nettopalkkiotuotot vuosineljänneksellä pysyivät viime vuoden tasolla ja olivat 25,0 (25,2) miljoonaa euroa. Aktian hallinnoitavat varat kauden lopussa olivat 10,4 (31.12.2020 10,4) miljardia euroa. Aktian kehittyvien markkinoiden sijoitustuotteissa nettomerkinnät laskivat jonkin verran, mutta niiden kokonaisvaikutus tulokseen ei ollut merkittävä. Asiakkaiden muuttuneet kulutustottumukset ja vähentynyt luottokorttien käyttö näkyivät edelleen alentuneina korttimaksuina.

Aktian vahva varainhoidon osaaminen palkittiin vuosineljänneksen aikana, kun riippumaton rahastovertailija Morningstar valitsi Suomen parhaat varainhoitotalot kolmessa kategoriassa: osakerahastot, korkorahastot ja koko valikoima. Aktia oli paras niissä kaikissa. On jälleen kerran hienoa saada pitkäjänteiselle työllemme tunnustusta.

Henkivakuutusnetto oli 9,9 (-5,2) miljoonaa euroa ja sen osalta vuosineljännes oli erinomainen. Positiiviset markkina-arvojen muutokset tukivat osaltaan hyvää kehitystä, mutta myös vakuutustekninen tulos oli vakaa. On myös hyvä muistaa, että vertailukauden heikkoa tulosta viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä rasittivat koronapandemian aiheuttama markkinalasku ja sitä seuranneet negatiiviset arvonmuutokset.

Jakson vertailukelpoiset kulut olivat 38,7 (35,6) miljoonaa euroa ja nousivat näin selvästi viime vuodesta. Kustannuspohjassa on kuitenkin myös Taalerin varainhoitoliiketoiminnan ostoon liittyviä kertaluontoisia kuluja, joita kirjattiin neljännekselle 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi liiketoiminnan kulut sisältävät koko vuoden arvioidun luottolaitosten vakausmaksun 2,8 (2,3) miljoonaa euroa.

Finanssivalvonnan asettaman maksukyvyttömyysmääritelmän muutos laskentamalleissa nosti luottotappiovarausta noin 0,8 miljoonaa euroa. Lisäksi ECL-mallin makro-oletukset päivitettiin, millä puolestaan oli 0,6 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Luottotappiot pysyivät yhä maltillisella tasolla.

Aktian vertailukelpoinen liikevoitto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 16,9 (2,8) miljoonaa euroa. Olen erittäin tyytyväinen tulokseen siitäkin huolimatta, että meneillään olevalla covid-pandemialla on edelleenkin jonkinlaisia vaikutuksia tuottoihin.

Aktia osti Taalerin varainhoitoliiketoiminnan

Maaliskuussa Aktia julkisti ostavansa Taaleri Oyj:n varainhoitoliiketoiminnan. Olennaista järjestelyssä on myös Taalerin kanssa tehtävä yhteistyösopimus, jossa asiakkaamme saavat pääsyn Taalerin menestyksekkäisiin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, kun Aktiasta tulee Taalerin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden jakelija Suomessa. Järjestely sai vaadittavat viranomaisluvat ja sen loppuun saattamisesta tiedotettiin 30.4.2021.

Järjestely on ainutlaatuinen Aktian historiassa ja hyvin merkittävä myös Suomen varainhoitomarkkinassa. Sen myötä Aktiasta syntyy yksi Suomen johtavista varainhoitajista, jolla on myös kattava pankki- ja henkivakuutustoiminta. Varainhoito on Aktian strategian ytimessä, ja Taalerin varainhoitoliiketoiminnan ostaminen on Aktialle merkittävä askel kohti tavoitettaan olla Suomen paras varainhoitaja. Kaupan mukana siirtyvä asiakaskunta ja entistä laajempi tuotevalikoima täydentävät hyvin Aktian nykyistä asiakas- ja tuotesalkkua sekä mahdollistavat jatkossa entistä voimakkaamman panostuksen uusasiakashankintaan. Tulevaisuudessa Aktia pystyy myös monipuolisemman sijoitustuotetarjooman myötä paremmin hyötymään kulloinkin vallitsevista markkinaolosuhteista.

Samalla järjestely muuttaa varainhoidon pelikenttää Suomessa: Aktian hallinnoimien varojen määrä kasvaa merkittävästi, mikä vahvistaa entisestään Aktian asemaa varainhoitomarkkinalla. Aktia ja Taalerilta siirtyvät toiminnot muodostavat yhdessä yhden Suomen johtavista varainhoito-organisaatioista, jossa yhdistyvät laaja ja toisiaan täydentävä varainhoidon tuotetarjooma, laaja-alainen salkunhoito, vahva asiakaskeskeisyys ja palkittu Private Banking -osaaminen sekä digitaalinen kyvykkyys.

Järjestely on niin Aktialle kuin Taalerillekin ainutlaatuinen mahdollisuus. Kiinnitämme sujuvaan integraatioprosessiin erityistä huomiota, niin työntekijä- kuin asiakastyytyväisyyttä korostaen. Aktian varainhoidon tulevaisuus rakentuu Aktian ja Taalerin sulautuvien yksiköiden vahvuuksille ja omaksumalla parhaat käytännöt, joita molemmat osapuolet tuovat uuteen kokonaisuuteen.

Tunnusluvut

(milj. euroa) 1Q2021 1Q2020 % 2020 4Q2020 % 3Q2020 2Q2020
Korkokate 21,3 19,7 8 % 80,7 20,8 2 % 20,0 20,1
Nettopalkkiotuotot 25,0 25,2 0 % 97,6 25,4 -1 % 24,2 22,9
Henkivakuutusnetto 9,9 -5,2 19,9 10,2 -3 % 4,7 10,1
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 57,9 39,9 45 % 201,1 57,0 2 % 49,4 54,8
Liiketoiminnan kulut -38,7 -35,6 9 % -142,2 -36,4 6 % -33,8 -36,3
Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -2,2 -1,4 58 % -4,0 -0,8 169 % -0,1 -1,8
Liikevoitto 16,9 2,8 508 % 54,8 19,7 -14 % 16,0 16,3
Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 57,9 39,9 45 % 201,1 57,0 2 % 49,4 54,8
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -38,7 -35,6 9 % -141,9 -36,3 7 % -33,8 -36,3
Vertailukelpoinen liikevoitto1 16,9 2,8 508 % 55,1 19,8 -15 % 16,0 16,5
Kulu/tuotto-suhde 0,67 0,89 -25 % 0,71 0,64 5 % 0,68 0,66
Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde1 0,67 0,89 -25 % 0,71 0,64 5 % 0,68 0,66
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,20 0,03 567 % 0,61 0,22 -9 % 0,18 0,19
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa1 0,20 0,03 567 % 0,61 0,22 -9 % 0,18 0,19
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,6 1,4 533 % 6,7 9,2 -7 % 7,8 8,4
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1 8,6 1,4 533 % 6,7 9,3 -7 % 7,8 8,5
Ydinpääoman suhde (CET1), %2 13,8 15,9 -14 % 14,0 14,0 -2 % 15,6 15,7

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Kauden lopussa

Webcast-lähetys tulostilaisuudesta

Tulostilaisuudesta järjestetään suora webcast-lähetys 5. toukokuuta 2021 klo 10.30. Toimitusjohtaja Mikko Ayub ja talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson esittelevät tuloksen. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana osoitteessa https://aktia.videosync.fi/2021-q1-results. Webcast-lähetyksen nauhoitus on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.aktia.com.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 247 6236
Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2020 olivat 10,4 miljardia euroa ja taseen arvo 10,6 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite

Attachments


Aktia Pankki Oyj 1Q2021

Aktia Pankki Oyj 1Q2021…Alkuperäinen artikkeli