Etusivu » Aktia Pankki Oyj:n 60 miljoonan euron ensisijaisen lisäpääoman (Additional Tier 1) joukkolainan listalleottoesite on saatavilla

Aktia Pankki Oyj:n 60 miljoonan euron ensisijaisen lisäpääoman (Additional Tier 1) joukkolainan listalleottoesite on saatavilla

Aktia Pankki Oyj:n 60 miljoonan euron ensisijaisen lisäpääoman (Additional Tier 1) joukkolainan listalleottoesite on saatavilla

| Source:

Aktia Pankki Oyj

Aktia Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
26.5.2021 klo 15.10

Aktia Pankki Oyj:n 60 miljoonan euron ensisijaisen lisäpääoman (Additional Tier 1) joukkolainan listalleottoesite on saatavilla

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Aktia Pankki Oyj (”Aktia”) tiedotti 19.5.2021 laskevansa liikkeeseen 60 miljoonan euron vakuudettoman ja kiinteäkorkoisen ensisijaisen lisäpääoman (Additional Tier 1) joukkolainan (”Joukkolaina”). Joukkolainalle vuosittain maksettava kiinteä korko on liikkeeseenlaskusta alkaen 3,875 prosenttia.

Finanssivalvonta on tänään 26.5.2021 hyväksynyt Joukkolainaa koskevan listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla englanninkielisenä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.com/en/investors/results-and-presentations/year/2021. Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan Joukkolainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.5.2021 alkaen.

Nordea Bank Oyj toimii Joukkolainan liikkeeseenlaskun strukturoinnin neuvonantajana. Danske Bank A/S ja Nordea Bank Oyj toimivat Joukkolainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:
Outi Henriksson, CFO, puh. 010 247 6236

Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, puh. 010 247 7211

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 930 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2020 olivat 10,4 miljardia euroa ja taseen arvo 10,6 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Joukkolainaa, eikä Joukkolainaa myydä maissa, joissa Joukkolainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Joukkolainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota, myydä, pantata tai muutoin luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle tai hänen lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit ovat määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Joukkolainaa koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joukkolainaan liittyvää esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tilanteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), muutoksineen, pykälän 21(1) säännöksiä ei sovelleta, ja suunnattu yksinomaan sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joilla (a) on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan kohtien (a)–(d) mukaisille tahoille tai muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.

Alkuperäinen artikkeli