Etusivu » UPM julkaisee ensimmäisen Green Bond -raporttinsa

UPM julkaisee ensimmäisen Green Bond -raporttinsa

UPM julkaisee ensimmäisen Green Bond -raporttinsa

| Source:

UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

(UPM, Helsinki, 8.4.2021 klo 11.00 EET) – UPM on tänään julkaissut ensimmäisen Green Bond -raporttinsa. Raportissa esitetään marraskuussa 2020 liikkeeseen lasketun 750 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan varojen käyttö sekä arvioidut ympäristö- ja muut vaikutukset.

Vihreän joukkovelkakirjalainan varat jaettiin seuraaviin kahteen kategoriaan:

1. Kestävä metsänhoito
Kategoriaan sisältyy sertifioitujen metsien hankinta, ylläpito ja hallinnointi. Käytetty kokonaissumma oli 672 miljoonaa euroa, josta 592 miljoonaa käytettiin metsämaa-alueiden tasearvoon ja 80 miljoonaa euroa kestävän metsänhoidon kustannuksiin.

2. Ilmastopositiiviset tuotteet ja ratkaisut
Kategoriaan sisältyy ilmastopositiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen, ylläpitoon ja laajentamiseen liittyvät kustannukset. Käytetty summa oli 78 miljoonaa euroa, ja se käytettiin biokemikaali-, biokomposiitti-, biopolttoaine- ja biolääketiedeliiketoimintojen tutkimukseen ja kehitykseen.

“Vihreän rahoituksen viitekehyksemme ja vihreä joukkovelkakirjalainamme ovat tärkeä osa rahoitustamme sekä Biofore-strategiaamme. Tällä varojen allokoinnilla edistämme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita sekä osallistumme meille tärkeiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen”, UPM:n talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen sanoo.

UPM:n Green Bond 2020 -raportti on luettavissa englanniksi täällä. Raportti sekä vihreän rahoituksen viitekehys (Green Finance Framework) ovat saatavilla englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilla https://www.upm.com/fi/sijoittajat/upm-sijoituskohteena/velka/.

Lisätietoja antaa:
Rahoitusjohtaja Kenneth Råman, UPM, puh. 0400 477 287

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

Huomautus
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa UPM-Kymmene Oyj:n arvopapereita missään valtiossa ja tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei saa levittää tai julkaista missään maassa tai missään olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämän tiedotteen tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (1) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49 (2) (a)-(d) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan 49(1) piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Tags

upm

Green bond

Vihreä joukkovelkakirjalainaAlkuperäinen artikkeli