Etusivu » Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat merkinneet Digitalist Group Oyj:n suunnatut vaihtovelkakirjalainat

Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat merkinneet Digitalist Group Oyj:n suunnatut vaihtovelkakirjalainat

Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat merkinneet Digitalist Group Oyj:n suunnatut vaihtovelkakirjalainat

| Source:

Digitalist Group Oyj

Digitalist Group Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 20.4.2021 klo 20:30

Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat merkinneet Digitalist Group Oyj:n suunnatut vaihtovelkakirjalainat

Digitalist Group Oyj (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous 20.4.2021 päätti Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnata Turret Oy Ab:lle (”Turret”) vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/3”) ja Holdix Oy Ab:lle (”Holdix”) vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/4”) sekä niihin liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaiset erityiset oikeudet (”Erityiset Oikeudet”) Turretin ja Holdixin merkittäväksi lainoja koskevien sopimuksen ehtojen (”Ehdot”) mukaisesti.

Vaihtovelkakirjalainoja koskevat Ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Turret on merkinnyt ja maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti Ehtojen mukaisesti. Holdix on merkinnyt ja maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2021/4:n ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti Ehtojen mukaisesti.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt Turretin ja Holdixin merkinnät.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/3

Turretille suunnattu Vaihtovelkakirjalaina 2021/3 on määrältään 13.010.650,50 euroa ja jakaantuu yhteensä kahteenkymmeneen velkakirjaan (”Velkakirja”). Vaihtovelkakirjalaina 2021/3 voidaan vaihtaa Ehtojen mukaan yhteensä enintään 433.688.340 uuteen Digitalist Groupin osakkeeseen.

Vaihtovelkakirjalainan 2021/3:n ja Erityisten Oikeuksien pääkohdat ovat seuraavat:

 • Vaihtovelkakirjalainan 2021/3:n määrä on 13.010.650,50 euroa
 • Vaihtovelkakirjalainan 2021/3:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia
 • Vaihtovelkakirjalainan 2021/3:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 433.688.340 kappaletta.
 • Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan 2021/3:n Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 21.684.417 uuteen Digitalist Group Oyj:n Osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2021/3 Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.
 • Laina-aika on 20.4.2021 – 30.6.2024 ja se maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.6.2024.
 • Ehtojen mukaisesti Turretin tulee maksaa merkitsemänsä Vaihtovelkakirjalaina 2021/3 ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet kuittaamalla Ehtojen kohdassa 5. yksilöidyt yhtiöltä olevat, yhteensä 13.010.650,50 euron suuruiset saatavansa maksetuksi Vaihtovelkakirjalainan 2021/3 ja siihen liitettyjen Erityisten Oikeuksien merkintähinnan maksua vastaan.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/4

Holdixille suunnattu Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 on määrältään 6.061.103,57 euroa ja jakaantuu yhteensä kymmeneen velkakirjaan (”Velkakirja”). Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 voidaan vaihtaa Ehtojen mukaan yhteensä enintään 202.036.780 uuteen Digitalist Groupin osakkeeseen.

Vaihtovelkakirjalainan 2021/4:n ja Erityisten Oikeuksien pääkohdat ovat seuraavat:

 • Vaihtovelkakirjalaina 2021/4:n määrä on 6.061.103,57 euroa
 • Vaihtovelkakirjalaina 2021/4:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia
 • Vaihtovelkakirjalaina 2021/4:ään liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 202.036.780 kappaletta.
 • Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan 2021/4:n Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 20.203.678 uuteen Digitalist Group Oyj:n Osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2021/4 Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.
 • Laina-aika on 20.4.2021 – 30.6.2024 ja se maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.6.2024.
 • Ehtojen mukaisesti Holdixin tulee maksaa merkitsemänsä Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet kuittaamalla Ehtojen kohdassa 5. yksilöidyt yhtiöltä olevat, yhteensä 6.061.103,57 euron suuruiset saatavansa maksetuksi Vaihtovelkakirjalainan 2021/4 ja siihen liitettyjen Erityisten Oikeuksien merkintähinnan maksua vastaan.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Mervi Södö, CFO, puh. +358 40 136 5959, mervi.sodo@digitalistgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Home

Liitteet

Attachments


20210420 Digitalist Group Plc Convertible Bonds_stockrelease_FI

20210420 Digitalist Group Plc Convertible Bonds_stockrelease_FI…


Vaihdettava laina 2021_3_Ehdot

Vaihdettava laina 2021_3_Ehdot…


Vaihdettava laina 2021_4_Ehdot

Vaihdettava laina 2021_4_Ehdot…Alkuperäinen artikkeli