Etusivu » Reka Industrial Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Reka Industrial Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Reka Industrial OyjReka Industrial Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

8.4.2021 15:13:44 EEST | Reka Industrial Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Reka Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 8.4.2021 Hyvinkäällä.

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingon maksupäiväksi 10.5.2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä yhtiön vuoden 2020 palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi (12 kuukautta) 25.000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 32.000 euroa ja valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 2500 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.

Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen huhtikuun 2021 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan toukokuussa 2022.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan perustuen tilintarkastuksen kilpailutukseen.

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja valitsi hallitukseen uudestaan seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Ari Järvelä ja varsinaisiksi jäseniksi Matti Hyytiäinen ja Olli-Heikki Kyllönen. Varsinainen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valitaan Leena Saarinen. Varajäseniä ei valittu.

Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti, ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omia osakkeita hankittaessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.

Hankittavien osakkeiden määrä, lisättynä yhtiön hallussa olevien aiemmin pantiksi otettujen osakkeiden määrällä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 8.10.2022 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta, mikä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Hyvinkäällä 8. huhtikuuta 2021

Reka Industrial Oyj
Jukka Poutanen
toimitusjohtaja

Yhteyshenkilöt

Jukka Poutanen

Toimitusjohtaja

Puh:

+358 40 833 9007

jukka.poutanen@reka.fi

Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote