Etusivu » Privanet Group Oyj:n hallitus ehdottaa valtuutusta jakaa Privanet Securities Oy:n tytäryhtiöosakkeet osinkona yhtiön osakkeenomistajille

Privanet Group Oyj:n hallitus ehdottaa valtuutusta jakaa Privanet Securities Oy:n tytäryhtiöosakkeet osinkona yhtiön osakkeenomistajille

Privanet Group OyjPrivanet Group Oyj:n hallitus ehdottaa valtuutusta jakaa Privanet Securities Oy:n tytäryhtiöosakkeet osinkona yhtiön osakkeenomistajille

28.4.2021 16:45:01 EEST | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
28.04.2021 kello 16.45

Privanet Group Oyj:n hallitus ehdottaa valtuutusta jakaa Privanet Securities Oy:n tytäryhtiöosakkeet osinkona yhtiön osakkeenomistajille

Privanet Group Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on päättänyt ehdottaa 19.5.2021 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 20 054 317 Yhtiön omistaman Privanet Securities Oy:n osakkeen jakamisesta osinkona Yhtiön osakkeenomistajille. Jaettavat osakkeet vastaavat Privanet Securities Oy:n koko osakekantaa. Osingonjaon toteutuessa Yhtiön osakkeenomistaja saisi yhden Privanet Securities Oy:n osakkeen kutakin omistamaansa Yhtiön osaketta kohtaan.

Ehdotetun osingonjaon vaikutus Yhtiön jakokelpoisiin varoihin olisi 3 919 262,45 euroa, mikä vastaa Privanet Securities Oy:n osakkeiden hankintamenoa ja siihen tehtyjä pääomasijoituksia Yhtiön taseessa. Privanet Securities Oy:n nettovarallisuus vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 884 918,09 euroa. Privanet Group Oyj:n jakokelpoisten varojen määrä vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 5 504 766,18 euroa. Lisäksi Yhtiö maksaisi osingonjaosta aiheutuvan 1,6 % varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta.

Yhtiön hallituksen tavoitteena on tehdä päätös osingonjaosta ilman aiheetonta viivästystä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Osingonjakopäätöksen edellytyksenä on, että osingonjaon toteuttamisedellytykset on saatu varmistettua Euroclear Finland Oy:ltä, jonka ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään Privanet Securities Oy:n on tarkoitus liittyä. Privanet Securities Oy:n tarkoituksena on myös aloittaa osakkeita koskevien toimeksiantojen välittäminen ja tarjota siten mahdollisuus osakkeita koskevaan jälkimarkkinakaupankäyntiin. Privanet Securities Oy on toimiluvallinen sijoituspalveluyritys, joten yli kymmenen prosentin omistusosuudet yrityksessä vaativat Finanssivalvonnan hyväksynnän ja niiden hankinnasta on ilmoitettava Finanssivalvonnalle etukäteen.

Osingonjaon perusteena on Yhtiön 24.3.2021 julkaiseman yhtiötiedotteen mukaisesti konsernirakenteen purkaminen siten, että Privanet Securities Oy täyttää 26.6.2021 voimaan tulevan EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen vaatimukset. Privanet Securities Oy käy keskusteluja myös ulkopuolisten sijoittajien kanssa suunnatun osakeannin järjestämisestä vakavaraisuutensa vahvistamiseksi. Yhtiö arvioi, että sen osingonjaon kautta tapahtuva määräysvalta-aseman purkautuminen vaikuttaa neuvotteluiden etenemiseen positiivisesti.

Privanet Group Oyj:n tarkoituksena on jatkaa toimintaansa sijoitusyhtiönä. Yhtiö selvittää myös mahdollisuuksia erinäisille yritysjärjestelyille, joihin sillä on aiempaa tehokkaampi mahdollisuus, kun sen asema toimiluvallisen sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisönä lakkaa.

Yhteyshenkilöt

Kim Wiio

Hallituksen puheenjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)44 567 8964

kim.wiio@privanet.fi

Riku Lindström

toimitusjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866.

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote