Etusivu » Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

| Source:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Helsinki, FINLAND

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote 14.4.2021 kello 14.30

Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 14.4.2021.

Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

  • Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen
  • Hallituksen jäsen Taina Ahvenjärvi
  • Hallituksen jäsen Tapani Rautiainen
  • Hallituksen jäsen Eljas Repo
  • Hallituksen jäsen Petri Kovalainen 9.6.2020 saakka
  • Hallituksen jäsen Aki Pyysing 9.6.2020 lukien
  • Hallituksen jäsen Jorma J. Nieminen 9.6.2020 lukien
  • Toimitusjohtaja Marko Huttunen 1.2.2020 lukien

Päätettiin, että tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin Kuudeksi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Taina Ahvenjärvi, Jorma J. Nieminen, Aki Pyysing, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Taneli Mustonen. Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 900.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta:

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.6.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. 050 3292563.

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet

Alkuperäinen artikkeli