Etusivu » Nexstim Oyj: suunnattu maksuton osakeanti

Nexstim Oyj: suunnattu maksuton osakeanti

Nexstim Oyj: suunnattu maksuton osakeanti

| Source:

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 7.4.2021 klo 20.15 (EEST)

Nexstim Oyj: suunnattu maksuton osakeanti

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa viitaten 8.3.2021 päivättyihin merkintäoikeusantia (”Merkintäoikeusanti”) ja EU:n kasvuesitteen (”Esite”) hyväksyntää koskeviin yhtiötiedotteisiin sekä Merkintäoikeusantiin liittyen Yhtiölle annettuihin merkintätakauksiin.

Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen ja Leena Niemistö lähipiiriyhtiöineen/ hallinnoimine arvo-osuustileineen, sekä tietyt Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sitoutuivat edellä tarkoitetussa Merkintäoikeusannissa tietyin ehdoin merkitsemään yhteensä noin 47,83 % osakkeista (”Merkintäantiosakkeet”) seuraavasti:

Sitoumuksen antaja Sitoumus (euroa) Sitoumus (Antiosakkeita) % kaikista Antiosakkeista
Ossi Haapaniemi lähipiiriyhtiöineen 722 608,65 24 086 955 10,96
Kyösti Kakkonen lähipiiriyhtiöineen ja hallinnoimine arvo-osuustileineen 1 200 000,00 40 000 000 18,20
Leena Niemistö edustaen Kaikarhenni Oy:tä 1 100 000,00 36 666 667 16,68
Hallituksen jäsen Martin Forss 40 000,00 1 333 334 0,61
Hallituksen jäsen Tomas Holmberg 5 000,00 166 667 0,08
Toimitusjohtaja Mikko Karvinen 30 000,00 1 000 000 0,45
Johtoryhmän jäsen Hanna Kotola 25 000,00 833 334 0,38
Johtoryhmän jäsen Joonas Juokslahti 5 000,00 166 667 0,08
Johtoryhmän jäsen Gustaf Järnefelt 14 000,00 466 667 0,21
Johtoryhmän jäsen Jarmo Laine 6 321,06 210 702 0,10
Johtoryhmän jäsen Henri Hannula 6 000,00 200 000 0,09
Yhteensä 3 153 929,71 105 130 993 47,83

Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Yhtiö antaa sitoumusten antajille takausmerkintäpalkkion, joka vastaa 4 % merkintäsitoumuksen kokonaismäärästä enintään 4 205 236 Yhtiön uutena osakkeena (”Uusi Osake”) suuntaamalla ko. tahoille ko. Uudet Osakkeet maksutta. Kullekin merkintätakauksen antajalle Yhtiön osakkeina annettavan palkkion kokonaismäärä osakkeina saadaan jakamalla edellä tarkoitettu takauksen määrään perustuvan palkkion määrä Merkintäoikeusannissa sovelletulla 0,03 euron merkintähinnalla. Mahdollinen jäännös Yhtiöllä on oikeus hyvittää sitoumuksen antajalle rahassa.

Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 1.3.2021 hallitukselle antaman 5 000 000 osaketta käsittävän osakeantivaltuutuksen nojalla ja perustuen Yhtiölle annettuihin edellä tarkoitettuihin merkintäsitoumuksiin, on Yhtiön hallitus tänään päättänyt antaa osakeyhtiölain 9 luvun 17 §:n mukaisesti ko. sitoumuksen antajille takausmerkintäpalkkiona yhteensä 4 205 236 yhtiön uutta osaketta maksutta suunnatulla osakeannilla seuraavasti:

Osakkeiden saaja Osakkeet (kpl)
Haapaniemi Ossi Antero 495,556
Haapaniemi Ossi Antero 249,988
Haapaniemi Ossi / Kalksten Finance Oy 63,471
Haapaniemi Ossi / Kalksten Properties Koy 154,462
Kyösti Kakkonen / Joensuun Kauppa ja Kone Oy 933,333
Kyösti Kakkonen / K22 Finance Oy 266,666
Kyösti Kakkonen / Kakkonen Kari Heikki Ilmari 266,666
Kyösti Kakkonen / Bocap Investment Oy 133,333
Leena Niemistö / Kaikarhenni Oy 1,466,666
Martin Forss 53,333
Tomas Holmberg 6,666
Mikko Karvinen 40,000
Hanna Kotola 33,333
Joonas Juokslahti 6,666
Gustaf Järnefelt 18,666
Jarmo Laine 8,428
Henri Hannula 8,000

Koska merkintäsitoumukset ovat olleet olennaisia Merkintäoikeusannin onnistumisen kannalta, ja huomioiden Merkintäoikeusannin erityisen olennainen merkitys yhtiön liiketoiminnan rahoittamisen ja ylipäätään toiminnan jatkamisen kannalta, hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy.

Annetut Uudet Osakkeet vastaavat niiden rekisteröimisen jälkeen noin 0.6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista mukaan lukien ne Yhtiön Merkintäantiosakkeet, jotka on merkitty Merkintäoikeusannin yhteydessä ja jotka on määrä rekisteröidä kaupparekisteriin 12.4.2021 .

Nyt annetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 12.4.2021 ja kaupankäynti niillä First North Finlandissa alkaa arviolta 13.4.2021 ja First North Swedenissä arviolta 14.4.2021 . Annettujen Uusien Osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin (mukaan lukien Merkintäantiosakkeet, jotka on merkitty Yhtiön toteuttaman Merkintäoikeusannin yhteydessä, ja joiden on myös määrä tulla rekisteröidyiksi 12.4.2021) Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 663 639 370.

NEXSTIM OYJ

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja


Lisätietoja saatavissa verkkosivuilla www.nexstim.com tai seuraavilla yhteystiedoilla:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Hyväksytty Neuvonantaja)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite

Attachments


liite 5.1 _maksuton suunnattu osakeanti_ FI_FINAL

liite 5.1 _maksuton suunnattu osakeanti_ FI_FINAL…Alkuperäinen artikkeli