Etusivu » F-Securen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

F-Securen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

F-Securen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

| Source:

F-Secure Oyj

F-Secure Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

F-Secure Oyj, osavuosikatsaus, 29.4.2021, klo 08.00

F-Securen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

Ohjelmistoliiketoiminnot yritys- ja kuluttaja-asiakkaille kasvussa

Keskeiset tapahtumat tammi–maaliskuussa (Q1)

 • Liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 57,8 miljoonaa euroa (54,8 milj. eur)
 • Yritystietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 19,5 miljoonaa euroa (18,6 milj. eur)
 • Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 12,0 miljoonaa euroa (11,9 milj. eur)
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 26,3 miljoonaa euroa (24,4 milj. eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 9,6 miljoonaa euroa (7,2 milj. eur) ja 16,7 % liikevaihdosta (13,2 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,01 eur)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 6,3 miljoonaa euroa (9,6 milj. eur)

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

Näkymät (ennallaan)

F-Securen taloudelliset näkymät vuodelle 2021 ovat:

 • Yritystietoturvatuotteiden liikevaihdolle odotetaan korkeaa yksinumeroista kasvua.
 • Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta epävarmuudet jatkuvat COVID-19-pandemian takia.
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan kasvavan noin samaa vauhtia kuin vuonna 2020.
 • Oikaistun käyttökatteen odotetaan säilyvän lähellä edeltävän vuoden tasoa (35,7 miljoonaa euroa).

Koronaviruspandemia heikentää edelleen kyberturvallisuuskonsultoinnin ennustettavuutta ja voi vaikuttaa myös ohjelmistoratkaisujen uusmyyntiin. Pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu tässä tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsauksessa.

TOIMITUSJOHTAJA JUHANI HINTIKKA
Vuosi 2021 alkoi myönteisesti, kun tilausten kasvu jatkui ohjelmistoliiketoiminnoissa yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Kokonaisliikevaihdon kasvu ja konsultoinnin parantunut suorituskyky johtivat 17 prosentin oikaistuun käyttökatemarginaaliin.

Pilvipohjaisten yritystietoturvaohjelmistojen osalta (päätelaitteiden tietoturvaratkaisut, EPP) tilausten kasvu oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi liikevaihdon kasvua nopeampaa. Uusien tilausten osalta vuosi alkoi vahvasti, mitä tuki myös hyvä uusimisaste. Erityisen ilahduttavaa oli huomata, että myönteistä kehitystä tapahtui kaikissa tärkeimmissä toimintamaissamme ja tuotetasolla koko portfoliossamme. Yritystietoturvaohjelmistojen sopimusten kesto pidentyi edellisestä vuodesta, ja vastaavasti myönteinen tilauskehitys muuntuu liikevaihdoksi pienellä viiveellä. Hallinnoidut tietoturvapalvelut (MDR) toivat useita uusia asiakkaita eri puolilta Eurooppaa muun muassa teknologia-, rahoitus- ja asiantuntijapalvelualoilta, mikä vahvistaa myös yritystietoturvatuotteiden tulevaa kasvua.

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla, vaikka koronaviruspandemia ja siitä johtuvat sulkutoimet vaikuttavat edelleen toimintaympäristöön. Vahva kysyntä tietoturvahyökkäysten jälkeisille vastatoimille (Incident Response) korosti jälleen kehittyneen tietoturvan jatkuvaa tarvetta ja strategista merkitystä.

Kuluttajatietoturvan liikevaihto jatkoi kasvu-uralla ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja sen kasvu oli 8 prosenttia. Tämä johtui erityisesti ydintuotteidemme F-Secure SAFEn myynnistä operaattorikanavassa sekä F-Secure TOTALin suoramyynnistä. Kasvua toivat uudet tilaukset ja vakaat uusimisasteet. Myös uusien tuotteiden kaupallistaminen kehittyi suotuisasti, kun F-Secure ID PROTECTIONin ja F-Secure SENSEn jakelu useiden kumppanien asiakkaille alkoi vuosineljänneksen aikana.

Teknologian kannalta merkittävää oli, että F-Securen päätelaitteiden tietoturvaratkaisut yrityksille ja kuluttajille olivat AV-TEST-vertailussa luokkansa parhaita. Poikkeuksellisen tasaisesta laadusta kertoo, että F-Secure on ainoa yhtiö, jonka tuotteet ovat voittaneet AV-TEST-vertailun Best Protection -palkinnon seitsemänä kymmenestä viime vuodesta. Tämä tunnustus sekä uusien ohjelmistoratkaisujen kasvava myynti ovat osoitus onnistuneista tuotekehitysinvestoinneista.

Saatujen ennakoiden kasvu tukee yritystietoturvatuotteiden liikevaihdon asteittain kiihtyvää kasvua tulevien vuosineljännesten aikana. Hyvän alkuvuoden jälkeen tavoittelemme kasvua kaikissa liiketoiminnoissamme.

Taloudellinen kehitys

milj. eur 1–3/2021 1–3/2020 Muutos % 1–12/2020
Liikevaihto 57,8 54,8 5 % 220,2
Kuluttajatietoturvatuotteet 26,3 24,4 8 % 100,1
Yritystietoturva 31,5 30,4 3 % 120,1
tuotteet 19,5 18,6 5 % 74,3
konsultointi 12,0 11,9 1 % 45,8
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -12,2 -12,4 -2 % -48,0
Bruttokate 45,6 42,4 8 % 172,2
% liikevaihdosta 78,9 % 77,3 % 78,2 %
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,5 -11 % 2,1
Liiketoiminnan muut kulut 1) -36,4 -35,7 2 % -138,5
myynti ja markkinointi -22,4 -23,7 -6 % -89,4
tutkimus ja tuotekehitys -9,8 -8,9 11 % -35,9
hallinto -4,2 -3,1 36 % -13,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) 9,6 7,2 33 % 35,7
% liikevaihdosta 16,7 % 13,2 % 16,2 %
Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut 0,4 0,0
Käyttökate 9,6 7,6 26 % 35,7
% liikevaihdosta 16,7 % 13,9 % 16,2 %
Poistot -2,7 -3,2 -14 % -12,6
Arvonalentumiset -0,3
Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,8 -0,9 -14 % -3,2
Liikevoitto 6,2 3,6 73 % 19,7
% liikevaihdosta 10,6 % 6,5 % 8,9 %
Oikaistu liikevoitto 2) 6,9 4,0 71 % 22,9
% liikevaihdosta 11,9 % 7,4 % 10,4 %
Tulos per osake (EUR) 3) 0,03 0,01 136 % 0,08
Saadut ennakot 84,0 73,7 14 % 81,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 6,3 9,6 -34 % 48,3
Rahavarat ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat 47,1 26,3 80 % 51,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,5 % 15,9 % 41 % 18,5 %
Omavaraisuusaste, % 54,0 % 49,2 % 10 % 52,5 %
Velkaantumisaste, % -14,2 % 19,5 % -173 % -14,1 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 670 1 688 -1 % 1 678
 1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset.
 2. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 5.
 3. Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 158 253 892 (1–3/2021).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Webcast

F-Securen toimitusjohtaja, Juhani Hintikka, ja talousjohtaja, Eriikka Söderström, esittelevät tuloksen englanninkielisessä webcastissa, joka alkaa klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa: https://f-secure.videosync.fi/2021-04-29-fsecureinterimreportq1. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalissa.

Esitysmateriaalit ja tallenne webcastista tulevat saataville yhtiön verkkosivuille.

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä F-Secure Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2021. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla.

Taloudellinen kalenteri

F-Secure Oyj julkaisee vuonna 2021 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

 • Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2021, 15.7.2021
 • Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2021, 21.10.2021

Yhteystiedot

Eriikka Söderström, talousjohtaja, F-Secure Oyj

Henri Kiili, sijoittajasuhde- ja rahoitusjohtaja, F-Secure Oyj
+358 40 8405450
investor-relations@f-secure.com

Liite

Attachments


F-Secure_Q1_2021_fin_FINAL

F-Secure_Q1_2021_fin_FINAL…Alkuperäinen artikkeli