Etusivu » eQ Oyj:n osavuosikatsaus Q1 2021 – eQ:n kasvu erittäin vahvaa

eQ Oyj:n osavuosikatsaus Q1 2021 – eQ:n kasvu erittäin vahvaa

eQ Oyj:n osavuosikatsaus Q1 2021 – eQ:n kasvu erittäin vahvaa

| Source:

eQ Oyj

eQ Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

eQ Oyj:n osavuosikatsaus
27.4.2021, klo 8:00

Tammi-maaliskuu 2021 lyhyesti

  • Konsernin nettoliikevaihto oli kaudella 18,0 miljoonaa euroa (12,0 M€ 1.1.-31.3.2020).
  • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 15,8 miljoonaa euroa (11,7 M€).
  • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 2,2 miljoonaa euroa (0,3 M€) sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.
  • Konsernin liikevoitto kasvoi 76 prosenttia ja oli 10,6 miljoonaa euroa (6,0 M€).
  • Konsernin tulos oli 8,4 miljoonaa euroa (4,8 M€).
  • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,13 euroa).
  • Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto kasvoi 31 prosenttia 14,8 miljoonaan euroon (11,3 M€) sekä liikevoitto 38 prosenttia 8,8 miljoonaan euroon (6,4 M€).
  • Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,4 M€) sekä liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa (-0,1 M€).
  • Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli 0,7 miljoonaa euroa (0,5 M€).
Avainluvut 1-3/21 1-3/20 Muutos 1-12/20
Nettoliikevaihto konserni, M€ 18,0 12,0 50 % 56,7
Varainhoito nettoliikevaihto, M€ 14,8 11,3 31 % 52,8
Corporate Finance nettoliikevaihto, M€ 1,1 0,4 137 % 4,1
Sijoitukset nettoliikevaihto, M€ 2,1 0,6 236 % -0,1
Konsernihallinto ja eliminoinnit
nettoliikevaihto, M€ 0,0 -0,3 0,0
Liikevoitto konserni, M€ 10,6 6,0 76 % 30,8
Varainhoito liikevoitto, M€ 8,8 6,4 38 % 32,1
Corporate Finance liikevoitto, M€ 0,3 -0,1 334 % 1,1
Sijoitukset liikevoitto, M€ 2,1 0,6 236 % -0,1
Konsernihallinto liikevoitto, M€ -0,7 -0,9 -2,4
Kauden tulos, M€ 8,4 4,8 76 % 24,6
Avainluvut 1-3/21 1-3/20 Muutos 1-12/20
Tulos / osake, € 0,22 0,13 74 % 0,64
Oma pääoma / osake, € 1,26 1,21 4 % 1,74
Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 41,3 49,9 -17 % 45,6
Likvidit varat, M€ 43,6 35,0 25 % 36,3
Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, M€ 17,2 16,4 5 % 15,7
Korolliset lainat, M€ 0,0 0,0 0 % 0,0
Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, Mrd € 8,1 6,6 24 % 7,5
Hallinnoitavat varat yhteensä, Mrd € 9,9 8,0 23 % 9,0

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies

Vuoteen 2021 lähdettiin toiveikkaissa, mutta epävarmoissa tunnelmissa. Toimivia koronavirusrokotteita oli saatu kehitettyä ennätyksellisen nopeasti, mutta rokotteiden tuotannossa ja jakelussa oli ongelmia. Sekä keskuspankit että poliitikot kaikissa keskeisissä maissa keskittyivät elvytyksen jatkamiseen ja jopa sen laajentamiseen. Hyvänä esimerkkinä tästä on USA, jossa Biden vei läpi massiivisen 1900 miljardin dollarin lisätukipaketin.

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sekä elvytyksen teho, että rokotustahdin nopeutuminen alkoivat näkyä positiivisesti etenkin USA:n talouskasvussa. Myös Kiinan talouskasvu näyttää vahvalta Euroopan jäädessä – taas kerran – jälkeen. Talouksien sulkeminen on jatkunut Euroopassa pidempään ja rokotustahti on ollut hitaampaa.

Pitkät korot nousivat erityisesti Yhdysvalloissa neljänneksen aikana ja sen seurauksena korkosijoitusten tuotot olivat pääosin negatiivisia. Osakemarkkinoiden tuotot sen sijaan olivat kaikkialla erinomaisia maailmanindeksin tuoton ollessa yli 9 prosenttia. Viime vuoden viimeisestä neljänneksestä asti osakemarkkinoilla on nähty vahvaa sektorirotaatiota kasvuosakkeista syklisempiä teollisuusosakkeita ja rahoitussektoria kohti. Lisäksi erityisesti pienyhtiöt ovat tuottaneet erinomaisesti.

eQ:n kasvu erittäin vahvaa

eQ:n ensimmäisen vuosineljänneksen kasvu oli erittäin vahvaa. Konsernin nettoliikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 18,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 10,6 miljoonaa euroa. Nettoliikevaihto kasvoi 50 prosenttia ja liikevoitto jopa 76 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

eQ Varainhoidon kasvu kiihtyi

eQ Varainhoidon tulos oli jälleen erinomainen. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä 31 prosenttia 14,8 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 38 prosenttia ja oli 8,8 miljoonaa euroa. Voimakkaimmin kasvoivat Perinteisen varainhoidon ja Private Equity -varainhoidon hallinnointipalkkiot, sekä tuottosidonnaiset palkkiot.

Asiakassalkkujen tuotot olivat ensimmäisellä neljänneksellä erinomaisia. eQ:n itse hoitamista rahastoista jopa 93 prosenttia tuotti paremmin kuin vertailuindeksit ja kolmen vuoden periodilla vastaava luku oli 77 prosenttia. Täyden valtakirjan varainhoitosalkuissa sekä absoluuttiset, että suhteelliset tuotot olivat myös poikkeuksellisen hyviä. Erinomaisia Perinteisen varainhoidon tuottoja täydensivät hyvät kiinteistö- ja Private Equity -tuotot.

Myynnillisesti neljännes oli myös erittäin hyvä – erityisesti Kiinteistö- ja Private Equity- varainhoidon osalta. eQ Hoivakiinteistöt- ja Liikekiinteistöt -rahastojen nettomerkinnät olivat 130 miljoonaa euroa, ja eQ Asunnot -rahaston koko kasvoi 86 miljoonaan euroon, rahaston sijoitustoiminnan edetessä samanaikaisesti hyvin. Vuonna 2021 Private Equity -varainkeruussa on eQ PE XIII US -rahasto, jonka toisessa sulkemisessa 15.4. rahaston koko kasvoi jo 200 miljoonaan dollariin. Lisäksi olemme käynnistäneet vuoden alussa kolme uutta Private Equity -varainhoito-ohjelmaa ja kahden vanhan, mutta uudistetun ohjelman koko on kasvanut merkittävästi.

Teimme neljänneksen aikana eQ Kiinteistörahastoihin joitakin sääntömuutoksia, jotka astuivat voimaan 15.4. Samassa yhteydessä suositun eQ Hoivakiinteistöt -rahaston nimi muutettiin eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastoksi vastaamaan paremmin rahaston omistamien kiinteistöjen käyttötarkoitusta.

Adviumin palkkiotuotot ja tulos kasvoi

Adviumin nettoliikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).

Advium toimi neuvonantajana kahdessa toteutuneessa transaktiossa. Olimme Avain Yhtiöiden taloudellisena neuvonantajana, kun Ahlström Capital hankki noin 25% osuuden Avain Yhtiöt Oy:stä. Lisäksi toimimme Alma Media Oyj:n taloudellisena neuvonantajana transaktiossa, jossa Alma Media osti moottorialan johtavan markkinapaikan Nettix Oy:n Otava-konsernilta 170 miljoonalla eurolla.

Adviumin liiketoimintaympäristön kehitys oli kaksijakoinen. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yrityskauppojen määrä maailmassa oli ennätyksellinen ja myös Suomessa kasvu oli vahvaa. Kiinteistötransaktioiden toipuminen koronakriisistä sen sijaan on ollut hitaampaa ja erityisesti verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen kiinteistötransaktioiden arvo Suomessa laski noin 70 prosenttia.

Sijoitusten liikevoitto yli kolminkertaistui

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa) ja nettokassavirta oli 0,7 miljoonaa euroa. Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli maaliskuun lopussa 17,2 miljoonaa euroa. eQ Oyj teki 1 miljoonan dollarin sijoitussitoumuksen tammikuussa eQ PE XIII US -pääomarahastoon. Aktiviteetin merkittävä lisääntyminen listaamattomien yhtiöiden yrityskaupoissa vaikutti positiivisesti salkun kassavirtaan ja realisoituneisiin voittoihin. Koska rahastojen arvostukseen liittyy noin vuosineljänneksen pituinen viive, on ensimmäisellä neljänneksellä toteutunut positiivinen arvonmuutos käytännössä seurausta viime vuoden viimeisen neljänneksen positiivisesta kehityksestä kohderahastojen arvoissa.

Näkymät

Vahva markkinakehitys alkuvuonna ja ennusteet koronakriisin helpottamisesta ovat positiivisia tekijöitä eQ:n liiketoimintaympäristön kannalta.

Näkymä tilikauden osalta on yhä aiemman mukainen ja arvioimme Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan viime vuodesta.

***

eQ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikko Koskimies, puh. +358 9 6817 8799

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 9,9 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

Liite

Attachments


eQ Oyj osavuosikatsaus Q1 2021

eQ Oyj osavuosikatsaus Q1 2021…Alkuperäinen artikkeli