Etusivu » ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2021 – Admicomin Q1 kasvu ennakoidulla uralla: Liikevaihto +21 % ja käyttökate eli EBITDA 45 % liikevaihdosta

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2021 – Admicomin Q1 kasvu ennakoidulla uralla: Liikevaihto +21 % ja käyttökate eli EBITDA 45 % liikevaihdosta

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2021 – Admicomin Q1 kasvu ennakoidulla uralla: Liikevaihto +21 % ja käyttökate eli EBITDA 45 % liikevaihdosta

| Source:

Admicom Oyj

Admicom Oyj

Jyväskylä, FINLAND

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2021 – Admicomin Q1 kasvu ennakoidulla uralla: Liikevaihto +21 % ja käyttökate eli EBITDA 45 % liikevaihdosta

SISÄPIIRITIETO 1.4.2021 KLO 15:00

ADMICOMIN Q1 ENNAKOIDULLA KASVU-URALLA: Liikevaihto +21 %, EBITDA 45 %


Tammi-maaliskuun 2021 yhteenveto (vertailukausi 1.1.2020 – 31.3.2020)

• Liikevaihto oli 5,893 miljoonaa euroa (4,886), kasvua +21 %.

• Nykyasiakkaiden vuositasauslaskutuksen nettomuutos pudotti liikevaihtoa -3 %, kun asiakkaiden liikevaihdon kasvu taittui vuoden 2020 aikana. Samaan aikaan rakenteellinen liikevaihdon kasvu vuoden 2020 Tocoman yrityskaupan ansiosta oli +12 %.

• Käyttökate eli EBITDA oli 2,676 miljoonaa euroa (2 043), EBITDA-% 45 (42).

• Liikevoitto oli 2,314 miljoonaa euroa (1,818), Liikevoitto-% 39 (37).

• Ensimmäisen neljänneksen tulos oli 1,794 miljoonaa euroa (1,419).

• Ensimmäisen neljänneksen uusmyynnistä talotekniikan osuus oli 14 %, rakentamisen 67 %, teollisuuden 10 % ja LITE kokoisten sekä ei ydintoimialaa olevien osuus oli yhteensä 9 %.

• Asiakkaiden vuositasauslaskun hiipuminen sekä koronaepidemian vaikutukset alkuvuoden asiakaspoistumaan ja uusmyyntiin tuovat 2021 liikevaihdon kasvunäkymiä kohti ennustetun 10 – 20 % kasvuhaarukan alalaitaa ja korostavat epäorgaanisen kasvun merkitystä. Heikoin liikevaihdon kasvujakso tulee ajoittumaan toiselle vuosineljännekselle, johtuen pääasiassa vuositasauslaskutuksesta.


Avainluvut

Admicom -konserni, meur 1-3/2021 1-3/2020 Muutos- % 2020
Liikevaihto 5,893 4,886 +21 21,917
EBITDA 2,676 2,043 +31 9,954
% liikevaihdosta 45 42 45
Liikevoitto 2,314 1,818 +27 8,618
% liikevaihdosta 39 37 39
Katsauskauden tulos 1,794 1,419 +26 6,699
Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa 181 172 162
Osakekohtainen tulos, euroa 0,36 0,29 +26 1,36

Neljännesvuositulostiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat ja FAS-muodossa.


Toimitusjohtaja Antti Seppä:

”Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes sujui kasvutavoitteiden mukaisesti liikevaihdon kasvun ollessa +21 %. Etenkin rakentamisen ja LITE toimialan kehitys oli lupaavaa. Liikevaihtoa painoi alaspäin -3 prosenttiyksiköllä asiakkaiden vuositasauslaskutuksen hiipuminen asiakkaiden liikevaihtojen pienentyessä 2020 aikana. Taustalla on pohjimmiltaan rakentamisen toimialan syklisyys sekä koronaepidemia, jotka jarruttavat asiakastoimialoja. Ennakoimmekin vuositasauslaskutuksen jäävän kuluvalla tilikaudella noin 0,2-0,3 meur tasolle, viime vuoden tason oltua noin 1,1 meur. Suurin muutos edellisvuoteen tullaan näkemään toisella vuosineljänneksellä. Rakenteellista kasvua liikevaihdosta oli noin +12 prosenttiyksikköä, kun 10.3.2020 tehty Tocoman yrityskauppa oli vertailuaikana mukana vain osan neljänneksestä. Kannattavuutemme säilyi hyvällä tasolla EBITDA:n ollessa 45 % liikevaihdosta. Alkuvuonna rekrytoimme useita uusia henkilöitä, joiden avulla on tarkoitus varautua tärkeisiin henkilövaihdoksiin sekä turvata kasvuedellytyksiä tulevina vuosina. Yhtiö tutkii myös edelleen aktiivisesti useita eri yrityskauppavaihtoehtoja kasvun vahvistamiseksi.

Tocoman yrityskaupan yhteydessä vuonna 2020 kommunikoitu uusi pilvipohjainen kustannuslaskennan versio lanseerattiin maaliskuussa 2021. Yhtiön asema rakentamisen toimialalla on selvästi vahvistunut Tocoman yrityskaupan ansiosta. Vuoden 2020 strategiatyön mukainen uusi organisaatio on vakiinnuttanut toimintatapojaan muutosvaiheiden jälkeen. Yksi merkittävä muutos vuoden alussa oli Admicomin emo- ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajaroolien eriyttäminen. Tiedotimme 7.1.2021 emoyhtiö Admicom Oyj:n toimitusjohtaja Antti Sepän jättävän yhtiön kuluvana vuonna ja 15.1.2021 tiedotimme operatiivisen toiminnan johtamisvastuun siirtyvän Admicom Finland Oy:n osalta toimitusjohtaja Anna-Maija Ijäkselle.

Vuoden 2021 yhtiökokous järjestettiin korona-ajan poikkeuslain puitteissa ennakkoäänestysmenettelynä. Kokous päätti maksaa tilikaudelta 2020 osinkoa 0,91 euroa per osake ja myönsi hallitukselle osakeantivaltuutuksen käytettäväksi henkilöstöanteihin enintään 2 % osakekannasta sekä yrityskauppoihin enintään 18 % osakekannasta. Lisäksi yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet maksuttomaan osakeantiin eli ns. splittiin vuoden 2021 aikana. Yhtiön hallitus uudistui merkittävästi toimikaudelle 2021 kolmen jäsenen jäädessä pois ja kahden uuden tullessa tilalle. Aiempi puheenjohtaja ja pääomistaja Matti Häll jätti hallituksen ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin järjestäytymiskokouksessa 22.2.2021 Timo Häll. ”


Näkymät vuodelle 2021

Tilinpäätösjulkistuksen yhteydessä 15.1.2021 Admicom ohjeisti liikevaihdon kasvun olevan kuluvana vuonna 10 – 20 % tasolla ja kannattavuuden olevan 40 – 50 % käyttökate eli EBITDA-haarukassa.

Yhtiö pitää edellä mainitun taloudellisen ohjeistuksen koko vuotta koskien voimassa mutta kommentoi, että tarkentuneet näkymät asiakkaiden vuositasauslaskutuksen hiipumiseen sekä koronaepidemian jatkumisen vaikutukset mm. asiakkaiden konkursseina ja haasteina uusmyynnissä, tuovat liikevaihdon kasvunäkymiä kohti ennustetun 10 – 20 % kasvuhaarukan alalaitaa. Samalla korostuu epäorgaanisen kasvun onnistumisen merkitys.Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee puolivuotiskatsauksen 2.7.2021


Admicom Oyj

HALLITUS

Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Petri Aho
CFO
petri.aho@admicom.fi
+358 50 340 2986


Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Tytäryhtiömme Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Yhtiöllä on yli 170 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Alkuperäinen artikkeli