Etusivu » UPM:n vuosikertomus 2020, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

UPM:n vuosikertomus 2020, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

UPM:n vuosikertomus 2020, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

UPM-Kymmene Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 2.3.2021 klo 9.45 EET

UPM:n vuosikertomus 2020, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

UPM on julkaissut vuoden 2020 vuosikertomuksensa englannin- ja suomenkielisenä yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.upm.com ja www.upm.fi. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Lisäksi UPM on julkaissut yhtiön selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2020. Toimielinten palkitsemisraportti esittelee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista vuonna 2020. Palkitsemisraportti esitetään vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm.fi/hallinnointi (Sijoittajat-osion kohdassa Hallinnointi). Vuosikertomus, selvitykset ja palkitsemisraportti ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina, ja ne ovat myös tämän tiedotteen liitteinä.

UPM julkaisee myös hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen nyt ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBRL-merkintöjä ei ole tilintarkastettu. XHTML-tiedosto on saatavilla englanniksi ja suomeksi yhtiön internetsivuilla (Sijoittajat-osion kohdassa Raportit ja esitykset).

Biofore-strategiamme ohjaa yhtiön kasvua ja uudistumistamme biotalouden edelläkävijänä. Toimintamme kulmakivet ovat edelleen tulokset, innovaatiot ja vastuullinen toiminta. Vuosikertomus kertoo laajasti UPM:n vuodesta 2020, jolloin keskityimme henkilöstön turvallisuuden ja tulosten varmistamiseen globaalista pandemiasta johtuneissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Strategiset kasvuhankkeemme Uruguayssa ja Saksassa etenivät budjetissa ja aikataulussa.

Vuonna 2020 sitouduimme myös YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen, jolla pyritään rajoittamaan ilmaston lämpenemistä. Hillitsemme ilmastonmuutosta ilmastopositiivisella metsätaloudella, hiilidioksidipäästöjen huomattavalla vähentämisellä sekä innovatiivisilla, fossiilisia materiaaleja korvaavilla tuotteilla. Tuotteemme vastaavat uusiutuvien tuotteiden kasvavaan kysyntään ja auttavat asiakkaitamme ja kuluttajia tekemään vastuullisempia valintoja. Tavoitteemme on luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Kaikki yhtiön vuotta 2020 koskevat olennaiset tiedot on koottu tähän yhteen, kolmannen osapuolen varmentamaan kokonaisuuteen eikä erillistä vastuullisuusraporttia julkaista.

Painettu vuosikertomus ilmestyy 15.3.2020 alkavalla viikolla, ja sen voi tilata osoitteesta www.upm.com/fi/sijoittajat/tilaa-vuosikertomus.

Liitteet
Vuosikertomus
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Liitteet

Alkuperäinen artikkeli