Etusivu » Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: liikevaihto kasvoi ja tulos kehittyi myönteisesti

Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: liikevaihto kasvoi ja tulos kehittyi myönteisesti

Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: liikevaihto kasvoi ja tulos kehittyi myönteisesti

Savosolar Oyj
Tilinpäätöstiedote 22.2.2021 klo 8.30 (CET)

Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: liikevaihto kasvoi ja tulos kehittyi myönteisesti

Avainluvut loka-joulukuussa 2020

  • Liikevaihto oli 1,4 milj. euroa (10-12/2019: 1,6 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) oli -1,3 milj. euroa (-1,4 milj. euroa).

Avainluvut ja keskeiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2020

  • Liikevaihto oli 5,1 milj. euroa (2019: 3,4 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) oli -3,9 milj. euroa (-5,0 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli -5,0 (-6,8) milj. euroa.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,161 (-0,006; vertailukelpoinen -0,584) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,054 (-0,003; vertailukelpoinen -0,350) euroa.
  • Tilauskanta 31.12.2020 oli 2,0 milj. euroa (3,2 milj. euroa).
  • Yhtiö keräsi merkintäoikeusannilla ja siihen liittyvällä optio-ohjelmalla sekä täydentävällä suunnatulla osakeannilla yhteensä noin 5,0 milj. euron nettovarat käyttöpääoman vahvistamiseksi.

TOIMITUSJOHTAJA JARI VARJOTIE:

”Savosolarin liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät vuonna 2020 myönteisesti. Yhtiön kilpailukyky parani kehitys- ja tehostamistoimien myötä.

Covid-19 pandemia viivästytti sovittujen järjestelmien toimituksia sekä asiakkaiden päätöksentekoa ja sopimusneuvotteluja, mutta vuoden poikkeuksellisuus huomioon ottaen olen suoritukseemme tyytyväinen.

Liikevaihtomme kasvoi edellisvuoden 3,4 miljoonasta reiluun viiteen miljoonaan euroon ja liiketuloksemme parani -5,0 miljoonasta -3,9 miljoonaan euroon. Kasvun takana on vahva markkina-asemamme Ranskassa ja ensimmäinen toimituksemme Saksassa. Toimitimme Ranskan suurimman aurinkolämpöjärjestelmän Issouduniin maltaiden kuivatukseen Kyothermille sekä Creutzwaldiin kaukolämpöjärjestelmän Cellcius SAS:lle.

Tilauskantamme ei kehittynyt odotetusti Covid-19 pandemian viivästyttäessä asiakkaiden investointipäätöksiä. Siitä huolimatta suunnittelu- ja tarjousvaiheessa olevien projektien määrä kasvoi, mikä kertoo paitsi markkinan kasvusta, myös Covid-19 johtuvasta investointipäätösten patoutumisesta. Suunnitteluvaiheessa olevien kaukolämpöprojektien määrässä näkyy selvästi EU:n Green Deal -tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikutus. Samalla monet teolliset yritykset vievät eteenpäin omia kunnianhimoisia päästövähennystavoitteitaan. Merkittävä vaikutus tulee olemaan myös sillä, että monet rahoittajat ja sijoittajat siirtävät sijoitustensa painopistettä yhä enemmän yrityksiin, jotka tarjoavat ympäristön kannalta vastuullisia tuotteita ja palveluita. Lyhyellä aikavälillä koronatilanne ja mahdolliset uudet rajoitukset eri maissa saattavat tosin edelleen siirtää asiakkaiden investointipäätöksiä ja toimituksia suunniteltua myöhäisemmäksi.

Jatkoimme määrätietoisesti työtä kustannuskilpailukykymme parantamiseksi, ja saavutimme siinä hyviä tuloksia. Erityisen positiivista on ollut koko henkilöstömme aktiivinen osallistuminen toimintamme kehittämiseen kuluneen vuoden poikkeuksellisissa oloissa.

Vahvistimme sekä myynti- että projektiorganisaatiotamme, ja näiden rekrytointien tulokset alkoivat näkyä jo kuluneen vuoden aikana. Rekrytointien lisäksi olemme kasvattaneet järjestelmäosaamistamme. Kuten useamman vuoden ajan on ollut näkyvissä, erilaisten hybridiratkaisujen kysyntä tulee lisääntymään. Jo nyt useissa projekteissa yhdistetään täysin puhdasta aurinkolämpöä ja erilaisia lämpöpumppuja kokonaistaloudellisten ratkaisujen aikaansaamiseksi.

Kun koronarajoituksia päästään purkamaan, meillä on hyvät lähtökohdat vastata kasvavaan markkinakysyntään.

Kasvun rahoittamiseksi kesällä järjestetty merkintäoikeusantimme ja siihen liittyvä optio-ohjelma syksyllä onnistuivat hyvin. On hienoa, että osakkeenomistajat luottavat osaamiseemme ja haluavat olla mukana kehittämässä kilpailukykyistä aidosti puhdasta lämpöenergiaa.

Savosolarin asiakkaat tuottavat päästötöntä lämpöenergiaa toimittamillamme järjestelmillä. Tarjoamme heille kilpailukykyisen päästöttömän lämpöenergian myötä ratkaisuja kestävään kehitykseen. Vahvuuksiamme ovat edistyksellinen keräinteknologia, yhteensopivuus muiden lämmöntuotantolaitteiden kanssa ja kyky toteuttaa asiakkaan odotukset ylittäviä kokonaisjärjestelmiä. Meidät tunnetaan markkinoilla innovatiivisena ja luotettavana toimijana, joka auttaa asiakasta saavuttamaan ympäristötavoitteensa kustannustehokkaasti.”

SAVOSOLAR YHTIÖNÄ

Savosolar Oyj on suomalainen, Nasdaq First North Growth Market Swedenissä ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa listattu osakeyhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa kaukolämmön tuottajille ja teollisuudelle suuria aurinkolämpöjärjestelmiä. Järjestelmät perustuvat Savosolarin kehittämiin erittäin tehokkaisiin aurinkolämpökeräimiin, joiden ytimenä on Savosolarin omat nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan globaalisti tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan Savosolarin keräimet ovat maailman tehokkaimpia suuria aurinkolämpökeräimiä.
Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergiajärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö on toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella.
Savosolarin kotipaikka ja tuotantolaitos sijaitsevat Mikkelissä, minkä lisäksi sillä on toimipiste Vantaalla ja täysin omistetut tytäryhtiöt Tanskassa ja Saksassa sekä myyntiyhteistyökumppanit muun muassa Saksassa, Puolassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kiinassa.
Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2019 tilinpäätöksen laadinnassa.

Vertailuluvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS VUONNA 2020

Liikevaihto

Koko vuoden 2020 liikevaihto oli 5,1 (3,4) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1,4 (1,6) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto jäi odotettua pienemmäksi Issoudunin käyttöönoton siirryttyä vuoden 2021 alkuun.

Merkittävät toimitukset ja uudet tilaukset

Savosolarin ensimmäinen toimitus Saksassa, Fernwärme Ettenheimin aurinkolämpöjärjestelmä ja lämpövarasto otettiin käyttöön heinäkuussa ja luovutettiin asiakkaalle lokakuussa. Toimituksen arvo Savosolarille oli noin 0,8 miljoonaa euroa.

Ranskan suurimman aurinkolämpöjärjestelmän, Kyotherm Solarille Ranskan Issouduniin toimitettavan järjestelmän käyttöönotto siirtyi Covid-19 pandemian aiheuttamien viivästysten vuoksi vuoden 2021 alkuun. Toimituksen arvo Savosolarille on noin 3,9 miljoonaa euroa, ja se on tähän mennessä arvoltaan suurin Savosolarin toimitus. Alkuvuonna 2020 sovitun noin 1,4 miljoonan euron aurinkolämpöjärjestelmän toimitus ranskalaisen La Francaise de l’Energie (LFDE) -yhtiön tytäryritykselle Creutzwaldiin Ranskaan saatiin Covid-viivästyksistä huolimatta otettua käyttöön joulukuussa, mutta luovutus siirtyi alkuvuoteen 2021.

Savosolar allekirjoitti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sopimukset kahden aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta NewHeat SAS:lle Ranskaan. Narbonnen kaupungin aurinkolämpölaitoksen arvo Savosolarille on noin 0,9 miljoonaa ja Ponsin arvo noin 0,7 miljoonaa euroa. Narbonnen ja Ponsin toteutukset alkoivat vuonna 2020. Molempien on suunniteltu valmistuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Savosolar on toimittanut jo aiemmin NewHeatille aurinkolämpöjärjestelmän Condatiin Ranskaan paperitehtaan prosessilämmitykseen.

Savosolar Oyj sopi huhtikuussa 2020 noin 900 neliömetrin aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta AbSOLAR SAS:n pilottihankkeeseen Cadaujacin kaupunkiin Ranskassa. Sopimus allekirjoitettiin katsauskauden jälkeen tammikuussa 2021. Savosolarin toimituksen arvo on noin 0,3 miljoonaa euroa. Savosolarilla on lisäksi yksinoikeussopimus AbSOLARin toisen aurinkolämpölaitoksen suunnittelusta ja toimittamisesta kasvihuoneen energiantuotantoon. Tämän toimituksen arvo olisi toteutuessaan noin 2,5 miljoonaa euroa.

Suomessa Savosolar sai marraskuussa 2020 tilauksen Etelä-Savon Energia Oy:ltä aurinkolämpöjärjestelmästä, jonka arvo on noin 0,2 miljoonaa euroa. Järjestelmän toimitus ja käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden 2021 aikana. Järjestelmä on jo yhtiön toinen Etelä-Savon Energialle toimittama kaukolämpöverkkoon liitettävä aurinkokeräinjärjestelmä.

Aasiassa yhteistyö kiinalaisen Guangzhou Power Supply Co., Ltd. yhtiön kanssa eteni vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tarjousvaiheeseen, mutta päätökset siirtyivät vuodelle 2021.

Savosolarin tilauskanta oli tilikauden päättyessä noin 2,0 (3,2) miljoonaa euroa. Vertailuvuonna tilauskantaa kasvatti Kyothermin tilaus Ranskan Issouduniin. Yhtiön myynninohjausjärjestelmässä tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevia projekteja oli noin 117 (87) miljoonan euron arvosta.

Kustannukset ja tulos

Savosolarin vuoden 2020 liiketulos (EBIT) oli -3,9 (-5,0) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) oli -1,3 (-1,4) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen tulosta heikensivät kertaluonteiset erät -0,2 (0,0) miljoonaa euroa ja varaston alaskirjaus -0,1 (0,0) miljoonaa euroa. Kertaluonteisiin eriin sisältyy varaus Sunti SAS:lle maksettavasta vahingonkorvauksesta noin 137 tuhatta euroa.

Vuoden 2020 materiaali- ja palvelukustannukset olivat 4,2 (3,4) miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut olivat 2,2 (2,4) miljoonaa euroa. Covid-19 pandemian takia yhtiö lomautti yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen 22 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti huhti-kesäkuussa. Lisäksi syyskuussa päätettiin lomauttaa 21 henkilöä korkeintaan 90 päiväksi. Samalla johto ja hallitus sopivat palkkioidensa alentamisesta. Lomautusten ja johdon palkanalennusten kautta yhtiö saavutti noin 0,5 miljoonan euron säästöt henkilöstökuluissa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,2 (2,1) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,1 (-1,8) miljoonaa euroa. Rahoituskuluista merkittävä osa, 1,0 miljoonaa euroa kohdistui merkintäoikeusannin järjestelyyn, merkintäoikeusantiin liittyneen optio-ohjelman toteuttamiseen sekä täydentävän suunnatun annin järjestämiseen.

Tilikauden tulos oli -5,0 (-6,8) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,161 (-0,006) euroa ja vertailukelpoinen laimentamaton osakekohtainen tulos -0,161 (-0,584) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,054 (-0,003) euroa ja laimennettu vertailukelpoinen osakekohtainen tulos -0,054 (-0,350).

Avainluvut katsauskausittain

(1000 e) 10-12/
2020
10-12/
2019
7-12/
2020
7-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos %
Liikevaihto 1 415 1 640 3 074 1 736 5 117 3 415 49,8
Liikevoitto
/tappio (EBIT)
-1 333 -1 415 -2 181 -2 667 -3 897 -4 999 22,0
Katsauskauden voitto/tappio -1 444 -2 152 -2 413 -3 446 -4 977 -6 760 26,4
Osakekohtainen tulos*, euroa, laimentamaton -0,041 -0,018(-0,146) -0,058 -0,005
(-0,238)
-0,161 -0,006
(-0,584)
72,4
Osakekohtainen tulos*, euroa, laimennettu -0,016 -0,003
(-0,111)
-0,026 -0,002
(-0,178)
-0,054 -0,003
(-0,350)
84,6

*Osakkeiden lukumäärää väheni katsauskaudella suhteessa 100:1 osakkeiden yhdistämisen seurauksena. Osakekohtaiset tulokset ja osakkeiden lukumäärät on laskettu olettamalla, että 29.4.2020 rekisteröity osakemäärän vähentäminen olisi tapahtunut 31.12.2019. Samalla olettamalla oikaistut vertailutiedot on esitetty suluissa.


Rahoitus

Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2020 oli 7,0 (7,3) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus oli 1,2 (1,8) miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden päättyessä 2,5 (2,1) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saamiset olivat 1,3 (0,7) miljoonaa euroa, joista myyntisaamiset olivat 0,7 (0,2) miljoonaa euroa.

Oma pääoma kasvoi 3,6 miljoonasta eurosta 4,7 miljoonaan euroon. Oma pääoma sisältäen pääomalainat oli tilikauden päättyessä yhteensä 4,9 (4,5) miljoonaa euroa. Pääomalainat huomioiden omavaraisuusaste oli 70,7 (61,8) prosenttia.

Vieraan pääoman määrä oli 2,1 (3,3) miljoonaa euroa, josta 0,2 (0,5) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 1,9 (2,8) miljoonaa euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta oli 0,2 (0,3) miljoonaa euroa rahoitusyhtiölainoja. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta 0,2 (0,7) miljoonaa euroa oli pääomalainoja ja 0,1 (0,0) miljoonaa euroa rahoitusyhtiölainoja. Pääomalainoja lyhennettiin tilikauden aikana lyhennysohjelman mukaisesti yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta oli 0,5 (0,8) miljoonaa euroa ostovelkoja. Toimittamattomia aurinkolämpökeräimiä oli siirtoveloissa 0,3 (0,9) miljoonaa euroa.

Savosolar sopi syyskuussa Nordea Bank Oyj:n kanssa 0,9 miljoonan euron pankkitakauslimiitistä, jonka voimassaoloaika on 12 kuukautta. Yhtiö käyttää limiittiä muun muassa projektien toimitusten ja takuuaikojen aikana tarvittaviin takauksiin. Finnvera Oyj antaa pankille limiitistä 50 prosentin vastatakauksen.

Rahoitustilanne parani kesällä toteutetun merkintäoikeusannin ja siihen liittyneen marraskuussa toteutetun optio-ohjelman sekä täydentävän suunnatun osakeannin avulla. Yhtiö keräsi niissä yhteensä noin 5,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa kulujen jälkeen. Merkintäoikeusanti on selostettu kohdassa ”Merkintäoikeusanti”.

Business Finland myönsi Savosolarille tilikaudella 100.000 euroa ”Liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteessa”. Rahoituksella kehitettiin komponenttien valmistusta ja pinnoitusmenetelmiä siten, että tuotanto ja kokoonpano kestävät Covid-19 pandemian kaltaisia häiriöitä aiempaa paremmin.

Liiketoiminnan rahavirta oli -4,9 (-6,1) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 5,4 (7,6) miljoonaa euroa, josta osakeantien osuus oli 6,0 (9,0) miljoonaa euroa. Savosolarin rahavarat 31.12.2020 olivat 2,5 (2,1) miljoonaa euroa.

Investoinnit ja tuotekehitys

Investoinnit olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa.

Business Finland on myöntänyt uudenlaisen aurinkolämpökeräimen kehittämiseksi noin 0,5 miljoonan euron lainan, jonka korko on tällä hetkellä 1 %. Lainasta oli nostettu tilikauden päättyessä 0,3 miljoonaa euroa. Projektissa kehitetään suuriin aurinkolämpökenttiin sopivaa energiatehokasta keräintä, jota voidaan valmistaa massatuotannossa. Projekti päättyi vuoden 2020 lopussa, ja sille on haettu pidennystä.

Yhtiö on myös kehittänyt tuotantoaan ja toimitusten asennusta niin, että ne ovat vähemmän haavoittuvia Covid-19 pandemian kaltaisissa häiriötilanteissa.

Johto ja henkilöstö

Savosolar Oyj:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 36 (34) työntekijää. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 35 (34).

Savosolarin johtoryhmä koostui 31.12.2020 seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Jari Varjotie, teknologiajohtaja Torben Frederiksen, Kiinan maajohtaja Raul Ikonen, toimitusketjusta, tuotannosta ja laadusta vastaava johtaja Martti Jalava, tehdaspäällikkö Aku Järvisalo, laatupäällikkö Pekka Karjalainen, myynti- ja markkinointijohtaja, projektien toteutus Antti Lilleberg, vanhempi neuvonantaja Kaj Pischow ja talousjohtaja Heikki Timonen.

Määräaikaisena toimitusketjun kehittämisestä vastaavana johtajana toiminut Martti Jalava nimitettiin Chief Operating Officer (COO) tehtävään ja johtoryhmän jäseneksi 5.2.2020 alkaen. Antti Lilleberg nimitettiin yhtiön myynnistä, markkinoinnista ja projektien toteutuksesta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.6.2020 alkaen.

Helmikuussa 2021 laatupäällikkö Pekka Karjalainen nimitettiin tehdaspäälliköksi Aku Järvisalon siirtyessä toisen yhtiön palvelukseen.
Kumppaniverkoston kehittäminen

Savosolar jatkaa strategiansa mukaisesti kansainvälisen yhteistyökumppaniverkoston rakentamista. Yhtiö solmi lokakuussa 2020 saksalaisen Citrinsolar GmbH:n kanssa sopimuksen yhteistyöstä suurten aurinkolämpöjärjestelmien myynnistä ja toimituksesta Saksassa. Lokakuussa 2020 allekirjoitettiin yhteistyösopimus Savosolarin tuotteiden edustuksesta myös puolalaisen Eko Ekonin kanssa. Tavoitteena on ensimmäinen aurinkolämpöjärjestelmän toimitussopimus Puolaan vuoden 2021 aikana.

Aasiassa yhteistyö kiinalaisen Guangzhou Power Supply Co., Ltd. yhtiön kanssa eteni kevään Covid-viivästyksen jälkeen. Tavoitteena on uusiutuvaa lämpöenergiaa tuottavan järjestelmän rakentaminen Nanshassa, Guangzhoussa osana Kiina-Suomi Energiaohjelmaa. Projekti eteni katsauskaudella tarjousvaiheeseen, mutta päätökset siirtyivät vuodelle 2021.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2020 vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja päätti, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1. – 31.12.2019.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % palkkioista päätettiin maksaa antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % maksetaan rahana.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Eero Auranteen, Mikael Lemströmin ja Ari Virtasen. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy.

Yhtiökokous päätti yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 100:aa yhtiön osaketta vastaa yksi uusi osake.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista siten, että osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 100.000.000 osaketta. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 27.4.2025 saakka, ja se kumosi aiemmat yhtiökokouksen myöntämät valtuudet. Valtuutuksen käyttöä tilikaudella 2020 on kuvattu jäljempänä kohdassa “Hallituksen voimassa oleva valtuutus”.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Savosolar Oyj:n hallitus muodostui tilikauden päättyessä seuraavista henkilöistä: Eero Auranne (puheenjohtaja), Feodor Aminoff, Mikael Lemström ja Ari Virtanen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juho Himanen.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2020 henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta yhteensä 306.085 Savosolar Oyj:n osaketta, mikä edusti 0,49 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiöllä ei ollut tilikaudella olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa.
OSAKE

Osakkeiden lukumäärä

Savosolarilla on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2020 oli tilikaudella toteutetun osakkeiden yhdistämisen ja osakeantien sekä optioilla suoritettujen osakemerkintöjen jälkeen 62.941.992 (31.12.2019: 1.723.265.358, vertailukelpoinen lukumäärä 17.232.653). Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Yhtiö ei omista omia osakkeita. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 30.890.608 (laskettu olettamalla, että 29.4.2020 rekisteröity osakemäärän vähentäminen olisi tapahtunut 31.12.2019. Vertailukelpoinen 2019 lukumäärä 11.567.012).

Savosolar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätöksen mukaisesti yhtiön osakemäärää vähennettiin osakepääomaa alentamatta laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 100 yhtiön sen hetkistä osaketta vastaa yksi yhtiön osake. Osakkeiden lukumäärä kaikkien vähentämiseen liittyvien järjestelyiden jälkeen oli 19.333.038, ja se merkittiin kaupparekisteriin 22.5.2020.

Kaupankäynti osakkeella

Tilikauden aikana Savosolarin osakkeen hinta First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla vaihteli 0,032 ja 4,13 (0,043 ja 0,197) Ruotsin kruunun välillä. Kauden päätöskurssi oli 1,47 (0,095) Ruotsin kruunua. First North Growth Market Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,003 ja 0,392 (0,004 ja 0,019) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,151 (0,009) euroa. Savosolarin yhteenlaskettu osakkeen vaihto vuonna 2020 oli 1.520.918.794 (7.297.742.521) osaketta First North Growth Market Swedenissä ja 421.167.424 (736.597.388) First North Growth Market Finlandissa. Osakkeiden lukumäärää väheni katsauskaudella 100:1 osakkeiden yhdistämisen seurauksena. Savosolarilla oli 14 909 (13 580) omistajaa 31.12.2020.

Savosolarin yhteenlaskettu osakkeen vaihto tilikaudella 2020 oli 1.520.918.794 osaketta (110.497.469 osaketta olettaen, että vuonna 2020 toteutettu osakemäärän vähentäminen olisi tapahtunut 31.12.2019) First North Growth Market Swedenissä ja 421.167.424 osaketta (38.221.873 osaketta olettaen, että osakemäärän vähentäminen olisi tapahtunut 31.12.2019) First North Growth Market Finlandissa.

Merkintäoikeusanti, osakemerkinnät optioilla ja suunnatut osakeannit

Savosolarin hallitus päätti 9.3.2020 osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä suunnatun osakeannin järjestämisestä varsinaisen yhtiökokouksen 2019 tekemän päätöksen mukaisesti. Varsinainen yhtiökokous 2019 päätti, että osakeosuus hallituksen palkkiosta maksetaan kahdessa erässä. 9.3.2020 tehty päätös koski toista osakepalkkioerää, jota sisäpiirisääntöjen takia ei ollut vielä maksettu. Yhtiö laski liikkeelle yhteensä 1.065.875 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Nasdaq First North Growth Market Swedenissä 1.11.2019-30.11.2019 välisenä aikana, mikä oli 0,1078 Ruotsin kruunua.

Savosolarin hallitus päätti 25.5.2020 järjestää noin 4,3 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen, jolla yhtiö voi kerätä enintään noin 13,0 miljoonaa euroa. Merkintäoikeusanti merkittiin 264-prosenttisesti, ja yhtiö keräsi sillä kulujen jälkeen noin 3,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Osakkeenomistajien merkittäväksi tarjottiin yhteensä 28.999.557 Savosolarin uutta osaketta osakkeenomistajien ensisijaisen merkintäetuoikeuden mukaisesti. Merkintähinta oli 0,15 euroa tai 1,58 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osakeannissa Savosolarin osakkeenomistajat saivat yhden arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden. Kaksi merkintäoikeutta oikeutti merkitsemään kolme antiosaketta. Osakeanti oli taattu noin 80-prosenttisesti.

Lisäksi Savosolar antoi vastikkeetta osakeannissa osakkeita merkinneille henkilöille optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta merkittyä ja maksettua antiosaketta kohden merkitsijä sai yhden optio-oikeuden 1-2020 (TO5), yhden optio-oikeuden 1-2021 (TO6) ja yhden optio-oikeuden 2-2021 (TO7). Optio-ohjelmia on selostettu tarkemmin kohdassa ”Optio-ohjelmat”.

Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.6.2020, ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 29.6.2020 First North Growth Market Finlandissa ja 6.7.2020 First North Growth Market Swedenissä.

Osakeannin seurauksena Savosolarin osakkeiden lukumäärä nousi 28.999.557 osakkeella. Yhtiön osakkeiden lukumäärä oli annin jälkeen yhteensä 48.332.595. Osakeannin yhteydessä allokoitujen optio-oikeuksien lukumäärä on yhteensä 43.495.893.

Savosolarin hallitus päätti 11.9.2020 suunnatun osakeannin järjestämisestä varsinaisen yhtiökokouksen 2020 tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiö laski liikkeelle 110.766 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.9.2020 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi 1.10.2020.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 1-2020 (TO5) oli 9.-20.11.2020. Optio-oikeuksien perusteella merkittiin 13.222.734 uutta osaketta, ja yhtiö sai noin 1,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Optio-oikeuksista käytettiin noin 91 prosenttia.

Savosolar teki 9.11.2020 sopimuksen enintään noin 0,5 miljoonan euron suuruisesta merkintätakauksesta sijoittaja Fredrik Lundgrenin kanssa käytettäväksi tilanteessa, jossa optio-ohjelman 1-2020 (TO5) optio-oikeuksia ei käytetä osakemerkintään täysimääräisesti. Tämän perusteella yhtiön hallitus päätti 25.11.2020 suunnatusta annista, jossa enintään 1.275.897 uutta osaketta tarjottiin Lundgrenin merkittäväksi ja jossa yhtiö keräsi noin 0,15 miljoonaa euroa ennen kuluja. Merkintähinta oli sama kuin optio-oikeuksilla merkittäessä.
Optio-ohjelman 1-2020 (TO5) perusteella ja siihen liittyvässä suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.12.2020 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi 2.12.2020.

Optio-ohjelmat

Savosolar antoi kesäkuussa 2020 järjestämässään merkintäoikeusannissa vastikkeetta osakeannissa osakkeita merkinneille henkilöille optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta merkittyä ja maksettua osaketta kohden merkitsijä sai yhden optio-oikeuden 1-2020 (TO5), yhden optio-oikeuden 1-2021 (TO6) ja yhden optio-oikeuden 2-2021 (TO7). Kuhunkin edellä mainittuun optio-ohjelmaan kuuluu 14.498.631 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus antaa omistajalleen oikeuden merkitä yhden uuden osakkeen ajanjaksolla 9.11.-20.11.2020 (optio-oikeus 1-2020 (TO5)), 8.3- 19.3.2021 (optio-oikeus 1-2021 (TO6)) ja 6.9-17.9.2021 (optio-oikeus 2-2021 (TO7)). Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyy yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetulla keskikurssilla alennettuna 30 prosentilla First North Growth Market Finlandissa kymmenen kaupankäyntipäivää ennen osakkeiden merkintäajan alkamista. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla yli 0,30 euroa osakkeelta.

Hallituksen voimassa oleva valtuutus

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 27.4.2020 hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 100.000.000 osaketta. Valtuutusta on käytetty seuraavasti: kesäkuussa järjestetyssä merkintäoikeusannissa ja optio-oikeuksien antamisessa (sisältäen suunnatun osakeannin optioihin 1-2020 (TO5) liittyen) yhteensä 72.495.450 osaketta ja hallituksen osakepalkkioiden maksamiseen 110.766 osaketta.

Valtuutus on voimassa 27.4.2025 saakka. Valtuutuksesta oli 31.12.2020 jäljellä 27.393.784 osaketta.

YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Savosolarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat strategian mukaisen kasvun aikaansaamiseksi tarvittavan käyttöpääoman riittävyys, kyky saada uusia projekteja ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Covid-19 pandemian ja sen aiheuttamien rajoitustoimien jatkuminen voivat edelleen hidastaa ja siirtää tarjouskilpailuja ja sopimusneuvotteluja tai jo sovittujen hankkeiden toteutuksia. Covid-19 pandemialla voi olla vaikutuksia suoraan Savosolarin ja sen toimitusketjun toimintaan tai välillisesti asiakkaiden toimintaedellytysten heikentyessä. Yhtiö pyrkii turvaamaan erityisjärjestelyillä esimerkiksi tavarantoimitukset jo sovituille työmaille ja varautumaan yhteistyökumppaneidensa kanssa eri skenaarioihin.

Yhtiön hallitus seuraa aktiivisesti yhtiön kannattavuuden ja kassavirran kehittymistä ja hakee yhdessä yhtiön johdon kanssa parhaita ratkaisuja näiden kehittämiseksi kohti kannattavaa pitkäjänteistä liiketoimintaa. Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana.

Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä Savosolar ei voi olla varma käyttöpääoman riittävyydestä seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiö on onnistunut aiemmin tarvitsemansa rahoituksen hankkimisessa, ja ottaen huomioon yhtiön myönteisen taloudellisen kehityksen ja toimialan suotuisat näkymät, yhtiön hallitus on luottavainen, että yhtiö kykenee tarvittaessa hankkimaan lisärahoitusta strategian mukaisen kasvun ja kannattavuuden aikaansaamiseksi.

Ei voida kuitenkaan taata, että yhtiön kannattavuus ja liiketoiminnan volyymi kasvavat riittävästi ja että yhtiö saa riittävissä määrin lisärahoitusta ja sellaisilla ehdoilla, jotka ovat edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta ja että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu parantamaan kannattavuuttaan, ja/tai hankkimaan lisärahoitusta liiketoiminnan tarvitsemalla tavalla, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan.

RIITA-ASIAT

Savosolar tiedotti 26.3.2018 saaneensa haasteen ranskalaiselta Sunti SAS:ltä Montpellierin kauppatuomioistuimeen Savosolarin väitetystä sopimusrikkomuksesta koskien yksinoikeuslauseketta aurinkolämpöprojektin tarjouskilpailussa.

Montpellierin kauppatuomioistuin teki asiassa 23.12.2020 ratkaisun, jossa Savosolar velvoitetaan maksamaan Sunti SAS:lle noin 137.000 euron suuruinen vahingonkorvaus. Savosolar tiedotti katsauskauden jälkeen 15.2.2021 solmineensa sovintosopimuksen Sunti SAS:n kanssa siitä, että kumpikaan osapuoli ei valita tuomioistuimen päätöksestä.


STRATEGIA JA PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET

Savosolarin missiona on taistella ilmastonmuutosta vastaan kilpailukykyistä energiaa tuottavan, johtavan teknologian avulla. Savosolar auttaa asiakkaitaan saavuttamaan ilmastomuutosta koskevat tavoitteensa uusiutuvan päästöttömän energian avulla.

Yhtiön visiona on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergia-asennusten toimittajaksi maailmanlaajuisesti.

Yhtiön strategiana on säilyttää asema maailman tehokkaimpien MPE-absorberilla varustettujen aurinkolämpökeräinten ja -järjestelmien toimittajana sovelluksiin, joissa hyötysuhde on tärkeintä. Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan teollisuus- tai kiinteistöasennuksia, kuten aurinkokaukolämpöä, teollisuusprosessien lämmitystä ja suurten kiinteistöjen energiatehokkuusremontteja.

Savosolarin strategisena tavoitteena on vahvistaa asemaansa suurten aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana. Strategian toteutuksessa avainasemassa ovat yhtiön aurinkokeräinteknologia ja systeemisuunnitteluosaaminen sekä vahvat paikalliset ja globaalit kumppanit.

Toiminnan maantieteellinen painopiste on edelleen Euroopassa, mutta yhtiö hakee aktiivisesti kumppaneita ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan myös Euroopan ulkopuolella. Savosolar toimittaa energiajärjestelmiä kokonaistoimituksina strategiansa mukaisesti yhdessä partnereidensa kanssa. Partnerit eri maissa toimivat myös yhtenä myyntikanavana Savosolarin tuotteille.

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Uusiutuvan energian ja erityisesti aidosti puhtaan, päästöttömän energian kysyntä jatkaa kasvuaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien lisääntyessä. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan ainoastaan uusiutuvan energian tuotanto jatkoi kasvuaan vuonna 2020 Covid-19 pandemiasta huolimatta.

Aurinkolämpö on päästötön ja uusiutuva energianlähde, jota voidaan hyödyntää muun muassa kaukolämmön tuotannossa, teollisissa prosesseissa sekä pienimuotoisemmin esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä. Suurten alle sadan asteen lämpötilan aurinkolämpöjärjestelmien markkinoilla on rajallinen määrä osaavia kokonaistoimittajia, joista vain muutama toimii tällä hetkellä globaalisti. Savosolar on teknologia- ja laatujohtaja tässä segmentissä. Paikallisten toimijoiden määrä on eri puolilla maailmaa kuitenkin lisääntymässä. Lisäksi markkinoilla toimii järjestelmäintegraattoreita, joilla on kokemusta muista lämmitysjärjestelmistä, ja jotka toimivat yhteistyössä yhden tai useamman keräinvalmistajan kanssa.

Lämmöntuotannon osuus on yli puolet koko maailman energiantuotannosta. IEA:n mukaan tästä vain noin 11 prosenttia tuotetaan uusiutuvalla energialla. Euroopan unionin alueella osuus on noin 20 prosenttia. Savosolarin arvion mukaan aidosti puhtailla energian tuotantomuodoilla tuotettiin alle kolme prosenttia koko maailman lämpöenergiasta vuonna 2020.

IEA arvioi uusiutuvien energiamuotojen kasvavan lämmöntuotannossa 85 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Aurinkolämmön osuuden arvioidaan kasvavan muuta uusiutuvaa energiaa selvästi nopeammin. Laajojen aurinkolämpöjärjestelmien kasvun arvioidaan olevan nopeinta Kiinassa ja Euroopan unionin alueella. Kiina ilmoitti syksyllä 2020 aikovansa hiilineutraaliksi ennen vuotta 2060. Euroopassa aurinkokaukolämmön tuotantokapasiteetin odotetaan nousevan vuoteen 2050 mennessä noin 15 prosenttiin Euroopan kaukolämpötarpeesta.

EU:n Green Deal –ohjelman odotetaan lisäävän kiinnostusta aurinkolämpöä kohtaan erityisesti osana kaukolämmitystä. Tulevaisuudessa lämmityksessä nähdään yhä useammin hybridiratkaisuja, joissa lämpöä ja jäähdytystä tuotetaan esimerkiksi aurinkolämpökeräinten ja uusiutuvalla sähköllä käytettävien lämpöpumppujen yhteisjärjestelmillä.

Covid-19 pandemian aiheuttamista viivästymisistä huolimatta suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkinan arvioidaan pysyvän aktiivisena. Esimerkiksi IEA arvioi, että investoinnit uusiutuvan energiatuotannon hyödyntämiseen jatkavat lähitulevaisuudessa kasvuaan myös osana Covid-19 pandemiaa seuraavaa talouden elvytystä. Euroopan unioni on päättänyt, että sen monivuotisesta budjetista ja tuki-instrumentista koronakriisistä toipumiseen vuosille 2021-2023, yhteensä noin 1 800 miljardista eurosta, 30 prosenttia on käytettävä ilmastotoimiin eli vahvistamaan EU:n Green Deal -ohjelmaa.

Lähteet: IAE: Global Energy Review 2020; Renewable Energy Market Update Outlook for 2020 and 2021. IEA: Renewables 2019, Analysis and Forecast 2020. Solar heat worldwide, 2020.


TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Savosolar tiedotti 8.1.2021 allekirjoittaneensa sopimuksen arvoltaan noin 300.000 euron aurinkolämpöjärjestelmän pilottitoimituksesta AbSolarille Ranskan Cadaujaciin.

Yhtiö tiedotti 8.1.2021 saaneensa ennakkotiedon koskien sopimuskiistaa ranskalaisen Sunti SAS:n kanssa. Ennakkotiedon mukaan Montpellierin kauppatuomioistuin on katsonut Savosolarin rikkoneen Sunti SAS:n ja Savosolarin välistä sopimusta ja velvoittanut Savosolarin maksamaan Sunti SAS:lle noin 137.000 euron suuruisen vahingonkorvauksen. Savosolar tiedotti 15.2.2021 sopineensa Sunti SAS:n kanssa, että molemmat osapuolet noudattavat tuomioistuimen päätöstä.

HALLITUKSEN TAPPION KÄSITTELYÄ JA OSINGONJAKOA KOSKEVA EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 27.4.2021. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 22.2.2021. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -4.977.020,37 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio-tilille eikä osinkoa jaeta.


YHTIÖN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2021

Savosolarin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään 30.3.2021.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 26.4.2021.
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 19.8.2021.
Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan 27.10.2021.
Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

LIITTEET

1 Vertailu katsauskausittain
2 Tuloslaskelma
3 Tase
4 Rahoituslaskelma
5 Laskelma oman pääoman muutoksista
6 Tunnusluvut ja laskentakaavat
7 Suurimmat osakkeenomistajat

LIITE 1
VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN
(FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)
1-12/
2020

1-12/
2019
7-12/
2020
7-12/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
Liikevaihto 5 117 3 415 3 074 1 736 2043 1 679
Liikevoitto/tappio (EBIT) -3 897 -4 999 -2 181 -2 667 -1 717 -2 332
Katsauskauden voitto/tappio -4 977 -6 760 -2 413 -3 446 -2 564 -3 314
Osakekohtainen tulos, euroa *
laimentamaton -0,161 -0,006
(-0,584)
-0,058 -0,005
(-0,238)
-0,128 -0,007
(-0,363)
laimennettu -0,054 -0,003
(-0,350)
-0,026 -0,002
(-0,178)
-0,028 -0,002
(-0,188)

*Osakkeiden lukumäärää väheni katsauskaudella suhteessa 100:1 osakkeiden yhdistämisen seurauksena. Osakekohtaiset tulokset ja osakkeiden lukumäärät on laskettu olettamalla, että 29.4.2020 rekisteröity osakemäärän vähentäminen olisi tapahtunut 31.12.2019. Samalla olettamalla oikaistut vertailutiedot on esitetty suluissa.


LIITE 2
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/
2020
7-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Liikevaihto 3 074 1 736 5 117 3 415
Liiketoiminnan muut tuotot 41 0 111 0
Materiaalit ja palvelut -2 622 -1 848 -4 173 -3 355
Henkilöstökulut -1 160 -1146 -2 238 -2366
Poistot ja arvonalentumiset -237 -317 -488 -624
Liiketoiminnan muut kulut -1 277 -1 092 -2 226 -2 069
Liikevoitto/-tappio -2 181 -2 667 -3 897 -4 999
Rahoitustuotot 94 3 160 20
Rahoituskulut -326 -781 -1 240 -1 781
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 413 -3 446 -4 977 -6 760
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 413 -3 446 -4 977 -6 760
7-12/
2020
7-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,058 -0,005 (-0,238) -0,161 -0,006 (-0,584)
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,026 -0,002 (-0,178) -0,054 -0,003 (-0,350)
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden/tilikauden päättyessä 62 941 992 1 931 902 779
(19 319 028)
62 941 992 1 931 902 779 (19 319 028)
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 41 767 309 723 809 890
(14 476 198)
30 890 608 1 156 701 231 (11 567 012)
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 91 941 548 1 931 902 779
(19 319 028)
91 941 548 1 931 902 779 (19 319 028)

Osakekohtaiset tulokset ja osakkeiden lukumäärät on laskettu olettamalla, että 29.4.2020 rekisteröity osakemäärän vähentäminen olisi tapahtunut 31.12.2019. Samalla olettamalla oikaistut vertailutiedot on esitetty suluissa.

LIITE 3
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 31.12.2020 31.12.2019
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 733 991
Aineelliset hyödykkeet 602 708
Sijoitukset tytäryhtiöihin 162 162
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 497 1 861
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 1 174 1 789
Pitkäaikaiset saamiset 529 803
Myyntisaamiset 735 176
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 3 2
Muut saamiset 66 75
Siirtosaamiset 540 453
Rahat ja pankkisaamiset 2 498 2 133
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 545 5 431
Vastaavaa yhteensä 7 042 7 292
(1 000 euroa) 31.12.2020 31.12.2019
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 470 470
Osakeanti 0 1 537
SVOP-rahasto 44 296 36 715
Edellisten tilikausien tappio -35 131 -28 371
Katsauskauden/tilikauden tulos -4 977 -6 760
Oma pääoma yhteensä 4 659 3 592
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 282 393
Vieras pääoma, pitkäaikainen
Pääomalainat 0 231
Lainat rahoituslaitoksilta 191 314
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 191 545
Vieras pääoma, lyhytaikainen
Pääomalainat 231 682
Lainat rahoituslaitoksilta 124 0
Saadut ennakot 128 0
Ostovelat 479 706
Velat saman konsernin yrityksille 69 62
Muut velat 41 41
Siirtovelat 840 1 272
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 911 2 763
Vieras pääoma yhteensä 2 101 3 307
Vastattavaa yhteensä 7 042 7 292


LIITE 4
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/
2020
7-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Liiketoiminta
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 413 -3 445 -4 977 -6 760
Oikaisut 392 1 183 1456 2 452
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -462 -474 -364 589
Vaihto-omaisuuden muutos 355 -1 103 615 -807
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -773 1 342 -652 153
Korot liiketoiminnasta -232 -779 -1 133 -1 761
Liiketoiminnan rahavirta -3 133 -3 276 -5056 6 134
Investoinnit
Investoinnit -111 -3 -123 -122
Saadut osingot investoinneista 0 0 54 0
Investointien rahavirta -111 -3 -69 -122
Rahoitus
Maksullinen osakeanti 1 675 3 825 6 044 8 979
Saadut ennakot 128 -64 128 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -440 0 -559
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 1 031 0 1 031
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -382 -1 031 -682 -1 810
Rahoituksen rahavirta 1 421 3 321 5 490 7 641
Rahavarojen muutos -1 822 41 365 1 386
Rahavarat kauden alussa 4 321 2 092 2 133 747
Rahavarat kauden lopussa 2 498 2 133 2 498 2 133


LIITE 5
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) Osake-
pääoma
SVOP-
rahasto
Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden
tulos
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 2 007 36 715 -35 131 0 3592
Osakeanti -1 537 7 581 0 0 6 044
Katsauskauden tulos 0 0 0 -4 977 -4 977
Oma pääoma 31.12.2020 470 44 296 -35 131 -4 977 4 659
Oma pääoma 1.1.2019 470 29 273 -28 371 0 1 372
Osakeanti 1 537 7 442 0 0 8 979
Katsauskauden tulos 0 0 0 -6 760 -6 760
Oma pääoma 31.12.2019 2 007 36 715 -28 371 -6 760 3 592

LIITE 6
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-12/2020 1-12/2019
Liikevaihto 5 117 3 415
Katsauskauden/tilikauden tulos -4 977 -6 760
Rahavarat 2 498 2 133
Oma pääoma 4 659 3 592
Omavaraisuusaste, % 70,7 61,8
Tunnuslukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä + pääomalainat x 100 / Taseen loppusumma – saadut ennakot
Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä

LIITE 7
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2020

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
GRIMALDI, SALVATORE 3 109 821 4,94
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2 364 508 3,76
GEUST, JOHAN NIKLAS ERIK 1 069 905 1,70
VON DER OSTEN-SACKEN, BERNHARD 800 000 1,27
JOKINEN, JUKKA 800 000 1,27
HELLÉN, STEFAN ANDREAS 735 000 1,17
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 711 480 1,13
SPP SVERIGE PLUS 483 171 0,77
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS 461 675 0,73
CHOUHA, TONY 400 000 0,64
MUUT 52 006 432 82,63
KAIKKI YHTEENSÄ 62 941 992 100

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien

toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

Liite

Alkuperäinen artikkeli