Etusivu » Sampo kirjasi arvonalentumistappion Nordea-osakkeistaan laskemalla kirjanpitoarvon 7,50 euroon osakkeelta

Sampo kirjasi arvonalentumistappion Nordea-osakkeistaan laskemalla kirjanpitoarvon 7,50 euroon osakkeelta

Sampo kirjasi arvonalentumistappion Nordea-osakkeistaan laskemalla kirjanpitoarvon 7,50 euroon osakkeelta

SAMPO OYJ SISÄPIIRITIETO 11.2.2021 klo 9.20

Sampo kirjasi arvonalentumistappion Nordea-osakkeistaan laskemalla kirjanpitoarvon 7,50 euroon osakkeelta

Sampo Oyj:n hallitus päätti tänään tilinpäätöstiedotteen hyväksymisen yhteydessä kirjata arvonalentumistappion Nordean osakkeiden kirjanpitoarvoon. Nordean 31.12.2020 mukainen konsernin kirjanpitoarvo alennettiin 8,90 eurosta 7,50 euroon osakkeelta. Arvonalentumistappio pienentää Sampo-konsernin nettotulosta 899 miljoonalla eurolla.

Nordean neljännen kvartaalin tulososuuden yhdistelyn jälkeen 31.12.2020 Nordean osakekohtainen kirjanpitoarvo 8,90 euroa ylitti osakkeen markkina-arvon 6,67 euroa. Tämän johdosta Sampo toteutti IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen -standardin mukaisen arvonalentumistestin, jossa Nordeasta kerrytettävissä olevaa rahamäärää verrattiin sen kirjanpitoarvoon Sampo-konsernissa. Kerrytettävissä oleva rahamäärä määritettiin käyttäen diskontattua rahavirtamallia. Testauksessa saadun käyttöarvon perusteella kerrytettävissä oleva rahamäärä oli 7,50 euroa osakkeelta. Tämän seurauksena omistuksesta kirjattiin tuloslaskelmaan arvonalentumistappiona -899 miljoonaa euroa. Nordean osakkeiden kirjanpitoarvo konsernissa 31.12.2020 oli 4 822 miljoonaa euroa.

Nordean markkina-arvo on pitkään alittanut arvon, jolla Nordean osakkeet on kirjattu konsernin taseeseen. Näin ollen Sammon hallitus päätti käyttää johdon harkintaa ja kirjata arvonalentumistappion Nordea-osakkeistaan.

Arvonalentumistappio ei vaikuta vuodelta 2020 jaettavaan osinkoon, koska sitä käsitellään osinkolaskelmissa osinkopolitiikan mukaisesti satunnaisena eränä. Arvonalentumistappiolla ei myöskään ole ollut vaikutusta Sampo Oyj:n voitonjakokelpoisiin varoihin. Tällä raportoidulla tappiolla ei myöskään ole vaikutusta konsernin Solvenssi II -vakavaraisuuteen tai substanssiarvoon, sillä näiden laskelmat perustuvat Nordean osakkeiden markkina-arvoon.

Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö ja konsernitaseessa Sammon omistamien Nordean osakkeiden kirjanpitoarvoa kasvattavat Nordeasta kirjattava tulososuus ja sitä alentavat Sammon saamat osingot. Näin ollen Nordea-osakkeiden kirjanpitoarvo konsernitaseessa ylittää selkeästi osakkeiden alkuperäisen keskimääräisen 6,46 euron hankintahinnan.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. +358 10 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Alkuperäinen artikkeli