Etusivu » Sampo julkistaa uudet taloudelliset tavoitteensa ja keskittyy luomaan arvoa vahinkovakuutustoiminnoillaan pitkällä aikavälillä

Sampo julkistaa uudet taloudelliset tavoitteensa ja keskittyy luomaan arvoa vahinkovakuutustoiminnoillaan pitkällä aikavälillä

Sampo julkistaa uudet taloudelliset tavoitteensa ja keskittyy luomaan arvoa vahinkovakuutustoiminnoillaan pitkällä aikavälillä

SAMPO OYJ SISÄPIIRITIETO 24.2.2021 klo 10.30

Sampo julkistaa uudet taloudelliset tavoitteensa ja keskittyy luomaan arvoa vahinkovakuutustoiminnoillaan pitkällä aikavälillä

Sampo Oyj:n hallitus on tänään päättänyt Sampo-konsernin uusien taloudellisten tavoitteiden käyttöönotosta vuosille 2021–2023 sekä Nordea-omistuksen merkittävästä vähentämisestä seuraavan 18 kuukauden aikana.

Taloudelliset tavoitteet ja päivitetty strateginen viitekehys esitellään yksityiskohtaisesti Sampo-konsernin pääomamarkkinapäivässä tänään klo 11 alkaen.

Strategia ja tavoitteet

Sampo vahvistaa edelleen uudelleensuuntautumistaan vakuutusliiketoimintaan painopisteenään menestyvät vahinkovakuutustoiminnot, joissa on yhtiön hallituksen ja johdon arvion mukaan suurin pitkän aikavälin arvonluontipotentiaali. Tähän strategiaan sisältyy kolme tavoitetta.

Ensiksi pyritään kasvattamaan Sammon vahinkovakuutustoiminnan toiminnallista tulosta orgaanisesti vuositasolla keskimäärin 4–6 prosenttia vuoden 2020 tasosta koronaviruksen vaikutukset pois lukien. Konsernitason tavoitteena on alle 86 prosentin yhdistetty kulusuhde vuositasolla, ja suurimman liiketoiminnon Ifin tavoitteena on alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde. Mahdollisissa yritysostoissa konsernin kiinnostus rajoittuu nykyisiä liiketoimintoja täydentäviin tai konsernirakennetta selkiyttäviin yrityskauppoihin nykyisillä markkinoilla.

Toiseksi keskitytään entistä vahvemmin vahinkovakuutustoimintaan vähentämällä Nordea-omistusta merkittävästi seuraavan 18 kuukauden aikana.

Kolmanneksi konserni tarjoaa sijoitetulle pääomalle houkuttelevan tuoton. Sampo on edelleen sitoutunut maksamaan osinkoina vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät pois lukien). Vuodelta 2020 hallitus on ehdottanut osinkoa jaettavaksi 1,7 euroa osakkeelta, josta konsernin vakuutustoiminnoilla rahoitettiin noin 1,6 euroa osakkeelta. Jatkossa tätä osaa konsernin osingosta kutsutaan ”vakuutusosingoksi”. Tämä osuus Sampo-konsernin osingosta kasvaa progressiivisesti vahinkovakuutustoimintojen tuottojen mukaisesti. Loppuosa konsernin osingosta muodostuu Nordeasta saatavista tuotoista ja osingosta.

Osinkonsa ohella Sampo sitoutuu säilyttämään taseensa vahvana varmistaen samalla pääoman tehokkaan käytön ja palauttamaan osakkeenomistajille finanssisijoitusten myynneistä mahdollisesti kertyvän ylimääräisen pääoman. Konserni tavoittelee 170–190 prosentin suuruista Solvenssi II -säännöstön mukaista vakavaraisuussuhdetta ja alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET VUOSILLE 2021–2023

Konsernin vahinkovakuutustoiminnot

• Pyrkimys kasvattaa toiminnallista tulosta vuositasolla keskimäärin 4–6 prosenttia (mid-single digits) vuoden 2020 tasosta koronaviruksen vaikutukset pois lukien

• Konsernitason yhdistetty kulusuhde alle 86 prosenttia

If

Yhdistetty kulusuhde alle 85 prosenttia

Hastings

• Operatiivinen kulusuhde* alle 88 prosenttia

• Tilikauden riskisuhde** alle 76 prosenttia

*) Laskentakaava: (korvauskulut + liikekulut + operatiiviset poistot)/nettotuotot pl. sijoitustuotot
**) Laskentakaava vastaava kuin Hastingsin perinteisesti raportoimassa tunnusluvussa, vastaa Ifin riskisuhdetta

Konsernin pääomitus

Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuussuhde 170–190 prosenttia

• Velkaisuusaste* alle 30 prosenttia

• Osingonjakosuhde vähintään 70 nettotuloksesta satunnaiset erät pois lukien

• Progressiivinen vakuutusosinko

• Ylimääräisen pääoman palauttaminen osakkeenomistajille

*) Laskentakaava: rahoitusvelat/(rahoitusvelat + oma pääoma (IFRS))

PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ

Pääomamarkkinapäivää voi seurata live-lähetyksenä osoitteessa www.sampo.com/cmd. Tilaisuus on englanninkielinen. Osallistujilla on mahdollisuus esittää johdolle kysymyksiä esitysten yhteydessä.

Pääomamarkkinapäivän esityksien tallenne julkaistaan myöhemmin osoitteessa www.sampo.com.

SAMPO OYJ

Lisätiedot:

Jarmo Salonen
johtaja, Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
p. 010 516 0030

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija
p. 010 516 0032

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
p. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Alkuperäinen artikkeli