Etusivu » Sammon nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Sammon nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Sammon nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2021 klo 12.00

Sammon nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa 19.5.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan vuotuisena palkkiona seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 95 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 184 000 euroa. Tämän lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

– varapuheenjohtajalle 26 000 euroa,

– tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 26 000 euroa, ja

– tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa.

Hallituksen jäsenten palkkioita ehdotetaan korotettavan keskimäärin noin 2 prosenttia. Hallituksen jäsenten palkkioita on muutettu viimeksi 2.6.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Ehdotettuja palkkioita määritettäessä valiokunta on ottanut huomioon finanssi- ja rahoitusalan sääntelyn heijastumisen hallitustyöskentelyn vaativuuteen sekä liiketoiminnan laajuudelta Sampo-konsernia vastaavien yhtiöiden hallitusten palkkiotason.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallituksen jäsenen matkasta ja majoituksesta aiheutuneet kulut maksetaan todellisten kustannusten mukaan.

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään tammi–syyskuun 2021 osavuosiraportin julkistamisen jälkeen vuoden 2021 aikana tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän hankkimansa Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeet omistuksessaan hankintahetkestä lukien kahden vuoden ajan. Luovutusrajoituksen voimassaolo päättyy kuitenkin aikaisemmin, mikäli hallituksen jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Tällöin luovutusrajoitus päättyy samanaikaisesti hallitusjäsenyyden päättymisen kanssa.

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Lisätiedot:
Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Alkuperäinen artikkeli