Etusivu » Kreate Group Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan ja lisätietoa sen osakkeiden listaamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Kreate Group Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan ja lisätietoa sen osakkeiden listaamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Kreate Group OyKreate Group Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan ja lisätietoa sen osakkeiden listaamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

5.2.2021 12:00:01 EET | Kreate Group Oy

Kreate Group Oyj Lehdistötiedote 5.2.2021 klo 12 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kreate Group Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan ja lisätietoa sen osakkeiden listaamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Kreate Group Oyj ("Kreate") tiedotti 25.1.2021 suunnittelevansa listautumisantia ("Listautumisanti") ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalle ("Listautuminen"). Kreate julkistaa tänään suunniteltuun Listautumisantiinsa liittyvän osakeannin ja osakemyynnin merkintähinnan. Suunnitellun Listautumisannin merkintäajan odotetaan alkavan 8.2.2021 kello 10:00.

Listautumisanti lyhyesti:

 • Ottaen huomioon Harjavalta Oy:n ja Trinom Oy:n merkintäsitoumukset sekä muut hintaan vaikuttavat perusteet, Kreate ja Intera Fund II Ky ("Intera") ovat asettaneet Listautumisannille kiinteän merkintähinnan 8,20 euroa osakkeelta (”Merkintähinta”).
 • Kreaten tavoitteena on kerätä osakeannilla noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 1.526.090 Kreaten uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti").
 • Kreaten markkina-arvo olisi noin 73 miljoonaa euroa, olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita.
 • Lisäksi Intera ja tietyt muut Kreaten osakkeenomistajat (yhdessä Interan kanssa "Myyjät") tarjoavat enintään 2.690.160 Kreaten olemassa olevaa osaketta ("Myyntiosakkeet", ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa "Tarjottavat Osakkeet")ostettavaksi ("Osakemyynti").
 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti ("Instituutioanti") sekä (iii) henkilöstöannista Kreaten ja sen täysin omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Kreaten hallituksen ja johtoryhmän jäsenille Suomessa ("Henkilöstöanti").
 • Harjavalta Oy ja Tirinom Oy ovat kumpikin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa tietyin edellytyksin.
 • Listautumisannin yhteydessä Kreate ja Intera sitoutuisivat 180 päivän pituisiin Osakkeiden luovutusrajoituksiin, ja Kreaten johto ja hallituksen jäsenet, muut Myyjät kuin Intera sekä Henkilöstöantiin osallistuvat Kreaten nykyiset osakkeenomistajat 360 päivän pituisiin Osakkeiden luovutusrajoituksiin.
 • Interan odotetaan antavan vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille option ostaa 30 päivän ajan Kreaten Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin pörssilistalla enintään 632.437 lisäosaketta ("Lisäosakkeet") Merkintähintaan yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä ("Lisäosakeoptio").
 • Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 46,9 prosenttia Kreaten kaikista osakkeista ("Osakkeet") ja 47,4 prosenttia Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 54,0 prosenttia Osakkeista ja 54,5 prosenttia Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään) ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Kreate laskee liikkeeseen 1.526.090 Uutta Osaketta
 • Listautumisannin arvo on noin 39,7 miljoonaa euroa olettaen, että Kreate kerää Listautumisannissa noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat, Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
 • Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 8.2.2021 klo 10:00.
 • Yleisöanti, Instituutioanti ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 15.2.2021 klo 16:00.
 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pre-listalla arviolta 19.2.2021 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 23.2.2021 kaupankäyntitunnuksella KREATE.

Timo Vikström, Kreaten toimitusjohtaja, kommentoi:

"Suunnitellun listautumisen tavoitteena on edistää kasvustrategiamme toteutumista sekä vahvistaa kilpailukykyämme parantuneen tunnettuuden myötä. Erikoistumisemme teknisesti haastavien ja monipuolista infrarakentamista vaativien kohteiden toteuttamiseen sekä henkilöstömme korkea ammattitaito tukevat yhtiömme kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa."

Petri Rignell, Kreaten hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

"Kreate on suomalainen vaativaan infrarakentamiseen keskittyvä yhtiö, jonka toiminnassa tiivistyy yli 190 vuotta väylä- ja taitorakentamiseen sekä kiertotalouteen liittyvää osaamista. Kaupungistuminen lisää infrarakentamisen tarvetta ja vaikeuskerrointa. Näemme tämän kehityksen tarjoavan Kreatelle useita kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia. Uskomme suunnitellun listautumisen auttavan meitä näiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja strategiamme toteuttamisessa."

Listautumisen tausta ja syyt

Kreate on suomalainen vaativaan infrarakentamiseen keskittyvä yhtiö. Kreaten johdon mukaan Kreate on alan johtava toimija erityisesti silta- ja pohjarakentamisessa sekä liikevaihdolla että osaamisella mitattuna. Kreaten toimintaa ohjaavat vahvat perusarvot: suoraselkäisyys, yrittäjähenkisyys, inhimillisyys ja mutkattomuus, joilla se tuo laajalle sekä yksityisistä että julkisista asiakkaista koostuvalle asiakaskunnalleen ratkaisukeskeisyyttä.

Kreaten palvelutarjonta jakautuu väylärakentamiseen ja taitorakentamiseen, joiden lisäksi Kreate tarjoaa kiertotalouteen liittyviä palveluita. Väylärakentaminen koostuu ratarakentamisesta sekä teiden ja katujen rakentamisesta. Taitorakentamiseen kuuluvat sillanrakentaminen ja -korjaus, pohja- ja betoni-rakentaminen, erikoispohjarakentaminen ja kalliorakentaminen.

Listautumisen tavoitteena on edistää Kreaten kykyä toteuttaa sen kasvustrategiaa sekä tuoda taloudellista joustavuutta toiminnan kehittämiseen. Listautumisen odotetaan myös parantavan Kreaten tunnettuutta ja bränditietoisuutta asiakkaiden, mahdollisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa, mikä vahvistaisi Kreaten kilpailukykyä. Lisäksi Listautuminen mahdollistaisi Kreatelle pääsyn pääomamarkkinoille ja omistajapohjan laajentamisen, mikä lisäisi Osakkeen likviditeettiä. Lisääntyneen Osakkeen likviditeetin johdosta Kreate voisi myös tehokkaammin käyttää Osaketta henkilöstön palkitsemisessa ja maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa.

Osakeannista saadut varat on tarkoitus käyttää pääomarakenteen vahvistamiseen. Nykyistä vahvempi pääomarakenne luo Kreatelle paremmat edellytykset toteuttaa sen kasvustrategiaa.

Tietoja Listautumisannista ja Esitteen julkistaminen

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 400.000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 3.799.250 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa ja kansainvälisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella. Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 17.000 Uutta Osaketta ja mahdollisissa ylikysyntätilanteissa lisäksi enintään 43.975 ylimääräistä Uutta Osaketta merkittäväksi Kreaten ja sen täysin omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille Suomessa sekä Kreaten hallituksen ja johtoryhmän jäsenille. Kreate ja Intera voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 400.000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Kreaten tavoitteena on kerätä Osakeannilla noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 1.526.090 Kreaten Uutta Osaketta.

Myyjät tarjoavat Osakemyynnissä ostettavaksi enintään 2.690.160 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet vastaavat noin 30,0 prosenttia Osakkeista Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 37,0 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään) ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Kreate laskee liikkeeseen 1.526.090 Uutta Osaketta.

Suomalainen perheyhtiö Harjavalta Oy ja Tirinom Oy (Timo ja Ritva Pekkarisen sijoitusyhtiö) ("Ankkurisijoittajat") ovat kumpikin erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumukset, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat kumpikin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Kreaten koko osakekannan arvostus on Merkintähinnalla (Osakeannissa saatavien varojen jälkeen ja pois lukien Kreaten hallussa olevat omat Osakkeet) enintään 73 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita.

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita määrät, jotka johtavat seuraaviin suhteellisiin osuuksiin Kreaten kaikista liikkeeseen lasketuista Osakkeista Listautumisannin jälkeen: Harjavalta Oy 15,5 prosenttia; ja Tirinom Oy 10,5 prosenttia.

Interan odotetaan antavan vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille Lisäosakeoption ostaa 30 päivän ajan Kreaten Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin pörssilistalla enintään 632.437 Lisäosaketta yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä.

Listautumisannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen seurauksena Kreaten Osakkeiden määrä voi kasvaa 8.980.985 Osakkeeseen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita. Mikäli Kreaten olemassa olevat osakkeenomistajat eivät merkitsisi Tarjottavia Osakkeita Osakeannissa, olemassa olevien osakkeenomistajien kokonaisomistus ja ääniosuus laimenisivat tässä tapauksessa noin 17,2 prosentilla.

Kreaten Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla ennen Listautumisantia. Kreate aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella KREATE. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pre-listalla arviolta 19.2.2021 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 23.2.2021 edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Kreaten listalleottohakemuksen. Kaupankäynnin Henkilöstöannissa allokoiduilla Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 24.2.2021.

Kreate on jättänyt Listautumisantia koskevan suomenkielisen esitteen ("Esite") hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän Esitteen arviolta 5.2.2021. Esite tullaan asettamaan saataville viimeistään 8.2.2021 ennen merkintäajan alkamista Kreaten verkkosivuille osoitteeseen www.kreate.fi/listautuminen, Danske Bankin verkkosivuille osoitteeseen www.danskebank.fi/kreate, OP:n verkkosivuille osoitteeseen www.op.fi/merkinta sekä Nordnet Bank AB:n verkkosivuille osoitteeseen www.nordnet.fi/fi/kreate. Esitteestä laadittu englanninkielinen asiakirja on saatavilla viimeistään 8.2.2021 lähtien seuraavilla verkkosivuilla: www.kreate.fi/ipo sekä www.danskebank.fi/kreate-en. Esite on lisäksi saatavilla painettuna viimeistään 8.2.2021 alkaen Kreaten pääkonttorista osoitteesta Haarakaari 42, 04360 Tuusula.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Danske Bank") toimii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä") ja OP Yrityspankki Oyj ("OP") toimii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä järjestäjänä ("Järjestäjä", ja yhdessä Pääjärjestäjän kanssa "Järjestäjät"). Lisäksi Kreate on nimittänyt Nordnet Bank AB:n ("Nordnet") merkintäpaikaksi Yleisöannissa. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Kreaten oikeudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Kreaten viestinnällisenä neuvonantajana.

Tärkeitä päivämääriä

Viimeistään 8.2.2021

Esite ja Esitteestä laadittu englanninkielinen asiakirja julkistetaan

8.2.2021 klo 10:00

Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa

15.2.2021 klo 16:00

Yleisöanti, Instituutioanti ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan

16.2.2021 klo 16:00

Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäajat päättyvät

18.2.2021 klo 12:00

Instituutioannin merkintäaika päättyy

18.2.2021 (arvio)

Listautumisannin lopputulos julkistetaan

19.2.2021 (arvio)

Yleisöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille

19.2.2021 (arvio)

Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pre-listalla odotetaan alkavan

23.2.2021 (arvio)

Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta

23.2.2021 (arvio)

Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan

24.2.2021 (arvio)

Henkilöstöannissa annetut Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille

24.2.2021 (arvio)

Kaupankäynnin Henkilöstöannissa annetuilla Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla

Lisätietoja antaa

Timo Vikström, toimitusjohtaja, Kreate Group Oyj, puh. +358 400 740057

Antti Heinola, talousjohtaja, Kreate Group Oyj, puh. +358 40 352 1033

Tietoa Ankkurisijoittajista

Harjavalta Oy

Harjavalta Oy on vuonna 1920 perustettu suomalainen perheyhtiö, joka on tänä päivänä johtava rakennusalan konserni ja työllistäjä Suomessa. Harjavalta-konserniin kuuluvat Puustelli Group Oy (keittiökalusteiden valmistaja), Kastelli Group Oy (pientalovalmistaja) sekä Lapti Group Oy (asuntojen ja hoivakiinteistöjen rakentaja). Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 491 miljoonaa euroa, ja vakituisessa työsuhteessa oli 1100 henkilöä. Harjavalta Oy pyrkii omistuksissaan pitkän aikavälin arvonnousuun toimimalla aktiivisena omistajana ja tukemalla yhtiöiden kasvua.

Tirinom Oy

Tirinom Oy on Timo ja Ritva Pekkarisen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa pitkäaikaisesti listattuihin ja listaamattomiin yrityksiin ja kiinteistöihin. Timo Pekkarinen on Lapti Group Oy:n perustaja ja merkittävä osakkeenomistaja, lisäksi hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2000 lähtien. Pekkarinen on ollut yksi Suomen Hoivatilat Oyj:n perustajista, toimitusjohtaja (2009–2010) ja hallituksen jäsen (2008-2019), jonka lisäksi hän lukeutui Hoivatilat Oyj:n suurimpien osakkeenomistajien joukkoon yhtiöstä tehtyyn julkiseen ostotarjoukseen asti marraskuussa 2019.

Tietoa Kreatesta

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 220 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Kreate Group Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Järjestäjät eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Suomenkielinen esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kreate.fi/listautuminen.

Sijoittaja kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

Järjestäjät toimivat suunnitellussa listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Järjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan listautumisannin yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote