Etusivu » Enedo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2020 – 31.12.2020

Enedo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2020 – 31.12.2020

Enedo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2020 – 31.12.2020

ENEDO OYJ Tilinpäätöstiedote 18.2.2021 klo 9.45

Enedo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.2020 – 31.12.2020

Tämä tiedote on tiivistelmä Enedo Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta Tammikuu – Joulukuu 2020. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf tiedostona. Raportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.enedopower.com.
Heinä-joulukuu 2020 lyhyesti, jatkuvat toiminnot
– Liikevaihto 18,8 milj. euroa (20,3 milj. euroa)
– Liikevoitto -2,4 milj. euroa (-1,5 milj. euroa)
– Oikaistu liikevoitto -2,2 milj.euroa (-1,5 milj. euroa)
– EBITDA (käyttökate) -0,7 milj. euroa (0,2 milj.euroa)
– Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa)
– Osakekohtainen tulos -0,46 euroa (-0,19 euroa)

Koko tilikausi 2020 lyhyesti, jatkuvat toiminnot
– Liikevaihto 38,5 milj. euroa (43,3 milj. euroa)
– Liikevoitto -4,3 milj. euroa (-2,6 milj. euroa)
– Oikaistu liikevoitto -3,9 milj.euroa (-2,4 milj. euroa)
– EBITDA (käyttökate) -0,8 milj. euroa (1,1 milj.euroa)
– Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa)
– Osakekohtainen tulos -0,74 euroa (-0,31 euroa)

Tiedotteen luvut koskevat jatkuvia toimintoja ellei toisin mainita.

7-12/20 7-12/19 1-12/20 1-12/19
Keskeiset tunnusluvut, MEUR 6kk 6kk 12kk 12 kk
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 18,8 20,3 38,5 43,3
Led Drivers 4,4 5,2 8,7 11,5
Power Supplies 11,4 12,9 24,1 27,5
Systems 3,0 2,3 5,7 4,4
Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,5 0,2 -0,4 1,2
EBITDA (käyttökate) -0,7 0,2 -0,8 1,1
Oikaistu liikevoitto/tappio -2,2 -1,5 -3,9 -2,4
Liikevoitto/tappio -2,4 -1,5 -4,3 -2,6
Tulos ennen veroja -2,9 -1,7 -5,4 -2,7
Tulos jatkuvista toiminnoista -3,8 -1,6 -6,2 -2,6
Jatkuvien osakekohtainen tulos, EUR* -0,46 -0,19 -0,74 -0,31
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot:
Osakekohtainen tulos, EUR* -0,41 -0,32 -0,70 -0,60
Nettovelkaantumisaste, %** 342,1 342,1
Omavaraisuusaste, % -7,4 11,5 -7,4 11,5
Liiketoiminnan rahavirta -0,4 -2,6 -2,3 -0,5
Lukuja puolivuosittain, MEUR H2/2020 H1/2020 H2/2019 H1/2019
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 18,8 19,7 20,3 23,0
Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,5 0,1 0,2 1,0
EBITDA (käyttökate) -0,7 -0,1 0,2 0,9
Oikaistu liikevoitto/tappio -2,2 -1,7 -1,5 -0,9
Liikevoitto/tappio -2,4 -1,9 -1,5 -1,1
* Ulkona olevien osakkeiden määrä on oikaistu vertailukausilta vastaamaan osakkeiden yhdistämisen jälkeistä osakemäärää.
** Negatiivisesta pääomasta johtuen yhtiö ei esitä nettovelkaantumisastetta vuodelta 2020.
7-12/20 7-12/19 1-12/20 1-12/19
OIKAISTU LIIKEVOITTO/TAPPIO 6kk 6kk 12kk 12kk
Liikevoitto/tappio -2,4 -2,4 -4,3 -4,3
Oikaisut liikevoittoon/tappioon
Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 0,1
Tuotannon järjestelykulut 0,1 0,2 0,2 0,2
Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen -0,2 -0,2
Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kulut 0,1 0,1 0,2 0,1
Oikaisut liikevoittoon/tappioon yhteensä 0,2 0,0 0,4 0,2
Oikaistu Liikevoitto/tappio yhteensä -2,2 -2,3 -3,9 -4,1
7-12/20 7-12/19 1-12/20 1-12/19
OIKAISTU EBITDA (käyttökate) 6kk 6kk 12kk 12kk
EBITDA -0,7 -0,7 -0,8 -0,8
Oikaisut EBITDA
Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 0,1
Tuotannon järjestelykulut 0,1 0,1 0,2 0,2
Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen -0,2 -0,2
Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kulut 0,1 0,1 0,2 0,1
Oikaisut EBITDA yhteensä 0,2 0,0 0,4 0,2
Oikaistu EBITDA yhteensä -0,5 -0,7 -0,4 -0,6


Arvio tilikauden 2021 taloudellisesta kehityksestä

Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen vuoden 2021 liikevaihdon olevan yli 40 millj. euroa. Vuoden 2021 käyttökatteen (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) olevan positiivinen ja liikevoiton (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) paranevan vuodesta 2020 mutta olevan negatiivinen.

Vesa Leino, toimitusjohtaja:

Enedon toinen vuosipuolisko sujui operatiivisesti ensimmäistä vuosipuoliskoa paremmin mutta liikevaihdon ja tuloksen kehityksen kannalta selkeästi odotuksia huonommin. Yrityksen omaa toimintaa ja suunniteltuja muutosprojekteja saatiin vietyä eteenpäin mutta liiketoiminnan kehittäminen sujui odotettua hitaammin lähinnä erilaisista koronarajoituksista ja -vaikutuksista johtuen.

Ensimmäistä vuosipuoliskoa varjostaneet toimitusketjun haasteet saatiin toisen vuosipuoliskon aikana kokonaisuudessaan korjattua ja Tunisiassa tuotantomme pysyi toiminnassa koko vuosipuoliskon ajan. Ensimmäisen vuosipuoliskon toimitusten jättämät saatiin pääosin purettua syyskuun loppuun mennessä.

Tuotekategorioista sekä LED drivereiden että erityisesti Systems tuotteiden liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisestä vuosipuoliskosta. Systems kategorian liiketoiminnan kehitys olikin koko tilikauden ja myös toisen vuosipuoliskon valopilkku. LED drivereiden vahvempi asiakaskysynnän piristyminen siirtyi toisen vuosipuoliskon aikana koko ajan eteenpäin ja tämän johdosta alensimme lokakuussa liikevaihdon ja kannattavuuden ohjeistusta.

Huolimatta vuoden 2020 alussa muutetun uuden myyntiorganisaation positiivisesta liikkeellelähdöstä ja Systems tuotekategorian kasvusta, koko vuoden liikevaihto 38,5 milj. euroa jäi 4,8 milj. euroa vuodesta 2019. Tilikauden oikaistu liikevoitto oli alhaisesta liikevaihdosta johtuen 3,9 milj.euroa negatiivinen.

Koko tilikauden osalta viihde- ja kulttuurisidonnaisten LED drivereiden kysyntä laski merkittävästi vertailukaudesta ja oli yhteensä 8,7 milj. euroa (2019 11,5 milj. euroa). Systems tuotekategorian koko vuoden liikevaihto sen sijaan vahvistui kolmanneksella ja oli 5,7 milj. euroa (2019 4,3 milj. euroa). Systems kategorian liikevaihdon positiiviseen kehitykseen vaikuttivat erityisesti MHE tuoteperheen portfolion täydentyminen ja myynnin kehitys, uudet junajärjestelmien tuotetilaukset sekä myynnin aloitus Yhdysvalloissa. Power Supply kategoriassa liikevaihto oli 24,1 milj. euroa ja laski edellisvuoteen verrattuna 3,4 milj. euroa, erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon toimitushaasteiden vuoksi sekä asiakastuotteisiin kohdistuvan väliaikaisen kysynnän laskun myötä.

Maantieteellisesti katsottuna suurin muutos nähtiin Amerikan markkinoilta tulevassa liikevaihdossa joka vuonna 2018 oli 10,7 milj. euroa, vuonna 2019 11,1 milj. euroa ja vuonna 2020 7,0 milj. euroa. Yhdysvaltojen markkinoiden ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella alkanut epävarmuus jatkui koko toisen vuosipuoliskon ajan. Tähän vaikutti erityisesti hidastunut uusien jo solmittujen asiakassuhteiden myynnin alkaminen, yhtiöiden USA:ssa käyttöön ottamat liikkumisrajoitukset sekä Yhdysvaltain yleinen koronatilanne. Yhdysvaltain markkinoiden epävarmuuteen reagoidakseen jakelijat jatkoivat myös varastotasojen optimointia. Amerikan markkinoiden haasteista huolimatta Systems tuotteiden myynti saatiin siellä kuitenkin hyvin liikkeelle.

Reagoimme hitaaseen liikevaihdon palautumiseen ja kasvun lykkääntymiseen jatkamalla ensimmäisellä vuosipuoliskolla aloitettuja kustannussäästötoimenpiteitä, joista merkittävin oli Italian henkilöstön väliaikaiset lomautukset. Nämä jatkuivat koko toisen vuosipuoliskon ajan. Tehdyillä toimenpiteillä saavutimme toisen vuosipuoliskon aikana noin 0,4 milj. euron väliaikaisen kustannussäästön.

Tiedotimme 16.2.2021 12 milj.euron merkintäoikeus – ja suunnatun annin suunnittelusta ja ehdollisesta 3,3 milj.euron velkojen mitätöinnistä. Yhtiö aikoo toteuttaa taloudellisen käänneohjelman, jolla yhtiö tavoittelee merkittävää positiivista muutosta taloudellisessa tuloksessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Käänneohjelman tärkeimmät elementit ovat vuosien 2021–2023 aikana haettavat arviolta yhteensä yli 4 miljoonan euron pysyvät vuotuiset säästöt suorissa ja epäsuorissa kuluissa vuoden 2020 kustannustasoon verrattuna (pois lukien lomautukset ja muut väliaikaiset säästöt), 5–10 prosentin vuosittainen myynnin kasvu sekä tase- ja rahoitusrakenteen selkeä parantaminen.

Heinä-joulukuun liikevaihto, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto
Liikevaihto oli 18,8 milj. euroa (20,3 milj. euroa).
Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ollen -2,4 milj. euroa (-1,5 milj. euroa). Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti ennen kaikkea koronaviruksesta johtuneet tuotannon rajoitukset ja näiden myötä syntynyt liikevaihdon lasku. Oikaistu liikevoitto oli -2,2 milj.euroa (-1,5 milj. euroa).

Lopetettujen toimintojen tulos muodostuu 0,3 milj.euron telekommunikaatioliiketoiminnan divestointiin liittyvästä escrow vapautuksesta.

Liiketoiminnan kehitys

Uudistimme alkuvuonna liiketoiminnan seurantaamme uuden tuotekategoriajaon mukaiseksi ja esitämme tilinpäätöstiedotteessa liikevaihdon kehityksen erikseen näiden kolmen tuotekategorian osalta. Enedon uudet tuotekategoriat ovat Power Supplies, Led Drivers ja Systems-tuotteet. Power Supplies -tuotekategoriaan kuuluvat teollisuuden teholähteet, Led Drivers -kategoriaan valaistusratkaisuihin keskittyvät teholähteet ja Systems -kategoriaan puolestaan järjestelmätuotteet ja raideliikenteen teholähderatkaisut.

Power Supplies -tuotekategorian liikevaihto toisella vuosipuoliskolla oli 11,4 milj. euroa, joka oli 1,5 milj. euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Led Drivers -tuotekategorian liikevaihto oli 4,4 milj. euroa, joka oli 0,8 milj. euroa heikompi kuin vuodentakaisella vertailukaudella. Systems-tuotekategoriassa puolestaan nähtiin kasvua. Systems-tuotteiden liikevaihto katsauskaudella oli 3,0 milj. euroa, joka on 0,7 milj. euroa korkeampi kuin vuodentakaisella vertailukaudella. Toisen vuosipuoliskon merkittävimmät liiketoiminnan volyymiin vaikuttavat tekijät olivat koronaviruksen seurauksena lisääntynyt epävarmuus ja hidas kysyntä Led Drivers -tuotekategoriassa, Power Supplies kategorian toimitusjättämien purkaminen sekä Systems- tuotekategorian hyvä kasvu MHE-tuotteen tukemana.

Power Supplies -tuotekategorian liikevaihto tilikaudella oli 24,1 milj. euroa, joka oli 3,4 milj. euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Led Drivers -tuotekategorian liikevaihto oli 8,7 milj. euroa, joka oli 2,8 milj. euroa heikompi kuin viime tilikaudella. Systems-tuotekategoriassa puolestaan nähtiin kasvua. Systems-tuotteiden liikevaihto tilikaudella oli 5,7 milj. euroa, joka on 1,3 milj. euroa korkeampi kuin viime tilikaudella.

Markkinanäkymät

Led-valaistuksen, mittalaitteiden, terveydenhuollon laitteiden ja infrastruktuurin teholähteet tarjoavat edelleen useita kasvumahdollisuuksia. Yhtiö panostaa asiakassegmentteihin, joissa korkea luotettavuus sekä tuotteiden pitkät elinkaaret ovat määrääviä tekijöitä.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yleinen talouskehitys saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaympäristöön. Koronavirus on nostanut teollisuuden epävarmuuden tasoa, ja sillä voi olla pandemian kehittymisestä riippuen mahdollisia vaikutuksia asiakkaidemme toimintakykyyn, heidän lopputuotteidensa kysyntään sekä yleiseen teollisuuden toimintaympäristöön. Led Drivers- ja Power Supplies -tuotekategorioissa koronaviruksen vaikutukset voivat näkyvät vapaa-ajan ja urheiluun liittyvän valaisujärjestelmien kysynnän siirtymisenä eteenpäin katsomokapasiteetin ollessa vajaakäytössä. Uusien liiketilojen avaaminen mm. vaatekaupassa on ainakin väliaikaisesti hiljentynyt, mikä voi vaikuttaa uusien valaistusratkaisujen kysyntään ja vanhojen uusintaan.

Merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät avainasiakkaiden tuotteiden menestykseen markkinoilla. Enedon tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu osittain asiakkaiden omien projektien aikatauluista. Lisäksi markkinoille tyypillinen kysynnän vaihtelu aiheuttaa nopeita muutoksia Enedon liiketoimintaan.

Liiketoiminnan luonteeseen kuuluen Enedoon kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista ratkaisua ei voida ennustaa. Tämänhetkisten tietojen perusteella näillä reklamaatioilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osittain pitkiä ja tiettyjen komponenttien saatavuudessa voi olla ajoittain vaikeuksia, mikä saattaa vaikuttaa toimituskykyyn. Koronavirus on nostanut myös maakohtaisen epävarmuuden tasoa, mikä voi vaikuttaa toimituskykyymme. Koronaviruksen vaikutukset voivat heijastua ennakoimattomana käyttäytymisen muutoksena niin hankintaketjuissa kuin yhtiön asiakkaissa. Esimerkkejä tästä voivat olla mm. maksuehtojen ja tilausten muutokset. Yhtiön korkea velkaantuneisuus, suhteellisen alhainen likviditeetti sekä laskusaatavarahoituksen käyttö lisäävät yhtiön herkkyyttä negatiivisille markkinamuutoksille.

Yhtiön oma tuotanto on keskittynyt yhteen tehtaaseen Tunisiassa. Tunisian tuotantoon kohdistuu yleinen maariski. Tunisian kansalliset koronatoimet, poliittinen ympäristö ja muut tehtaan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ovat osittain yhtiön kontrollin ulkopuolella.

Merkintäoikeusannin, suunnatun annin sekä rahoitusjärjestelyn toteutumiseen liittyy epävarmuutta poislukien peruuttamattomat merkintäsitoumukset. Yleisen osakemarkkinan kehityksellä ja sijoittajien osallistumisella on materiaalinen vaikutus merkintäoikeusannin toteutumiseen.

Rahoituksen riittävyyteen liittyy riskejä, joita yhtiö pyrkii hallitsemaan aktiivisella eri vaihtoehtojen suunnittelulla ja implementoinnilla. Koronaviruspandemian myötä kasvaneesta taloudellisesta epävarmuudesta johtuen konserni on päivittänyt maksuvalmiusriskiin ja luotto- ja vastapuoliriskiin sekä toiminnan jatkuvuuteen liittyviä arvioita.

Koronavirus

Olemme jatkaneet koko katsauskauden ajan aktiivisia sisäisiä toimenpiteitä varmistaaksemme työntekijöidemme terveyden ja liiketoiminnan jatkumisen. Olemme ottaneet käyttöön sisäisiä ohjeistuksia ja noudattaneet jokaisessa maassa paikallisten viranomaisten ohjeistusta. Enedolla on toimintaa Tunisissa (tuotanto), Italiassa (tuotekehitys, myynti), Suomessa (pääkonttori, tuotekehitys, myynti) ja Yhdysvalloissa (myynti). Johtoryhmämme seuraa koronaviruksen kehittymistä viikoittaisissa puheluissa ja reagoi tarvittaessa muutoksiin heti.

Koronaviruksen arvioitu vaikutus liikevaihtoon oli tilikaudella negatiivinen 3,0 – 4,0 milj. euroa johtuen ennen kaikkea Tunisian tuotannon rajoituksista Tunisian hallituksen koronatoimenpiteiden seurauksena. Koronaviruksen ehkäisemisestä syntyi lisäkuluja erityisesti Italiassa ja Tunisiassa. Koronaviruksesta johtuneet työntekijöiden lomautukset kevensivät konsernin kustannuksia katsauskaudella. Koronan tulosvaikutus kokonaisuudessaan oli arviolta negatiivinen 0,6 – 1,1 milj. euroa. Koronaelvytystoimien johdosta yhtiö sai Italiassa valtiollisen MCC instituution takaamaa lainoitusta. Suomessa ja Italiassa yhtiö on sopinut tiettyjen verojen ja työeläkemaksujen siirroista.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Hallitus esittää 29.4.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

16.2.2021 – Enedo Oyj on sopinut ehdollisesti yhteensä 3,3 miljoonan euron velkojensa mitätöinnistä, suunnittelee yhteensä noin 12 miljoonan euron suunnattua antia ja merkintäetuoikeusantia sekä aikoo toteuttaa käänneohjelman tuloksensa parantamiseksi.

16.2.2021 – Enedo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.3.2021 klo 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 43, Vantaa.

ENEDO OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa 18.2.2020 klo 12 – 13 toimitusjohtaja Vesa Leino,
puh. +358 40 759 8956.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Enedo
Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power Supplies ja Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli