Etusivu » Aspo Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Aspo Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Aspo Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Aspo Oyj
Pörssitiedote
11.2.2021 klo 13.00

Aspo Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2021–2023. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmän 2021—2023 perusteella ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) tilikaudella 2021. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2022 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana, joka päättyy 31.12.2023. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy rajoitusjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava vastikkeetta palkkiona ansaitut osakkeet.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 204 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Aspo Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Gustav Nyberg, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 503 6420, gustav.nyberg@aspo.com

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin ja Telko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Alkuperäinen artikkeli