Etusivu » Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Suominen Oyj pörssitiedote 18.1.2021 klo 10.00

Suominen Oyj on 15.1.2021 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 15 % liputusrajan.

Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 15,34 % 15,34 % 58 259 219
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 12,81 % 12,81 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/-laji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009010862 8 935 404 15,34 %
YHTEENSÄ 8 935 404 15,34 %

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahotusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Erkki Etola
Oy Etra Invest Ab 13,34 % 7 770 000
Tiiviste-Group 2,0 % 1 165 404

Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden Oy Etra Invest Ab:n ja Tiiviste-Group Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Suominen Oyj:n osakkeista sekä äänimäärästä ylittää 15 % liputusrajan.

Tiiviste-Group Oy on Erkki Etolan määräysvaltayhtiö suoran omistuksen kautta.
Oy Etra Invest Ab on Erkki Etolan määräysvaltayhtiö suoran ja epäsuoran omistuksen kautta.

SUOMINEN OYJ
Lisätietoja: Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Suominen Oyj, puh. 050 540 9747
Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Alkuperäinen artikkeli