Etusivu » SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TYTÄRYHTIÖ KYBERLEIJONA OY OSTAA SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOTURVARATKAISUIHIN ERIKOISTUNEEN DELTAGON OY:N

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TYTÄRYHTIÖ KYBERLEIJONA OY OSTAA SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOTURVARATKAISUIHIN ERIKOISTUNEEN DELTAGON OY:N

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TYTÄRYHTIÖ KYBERLEIJONA OY OSTAA SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOTURVARATKAISUIHIN ERIKOISTUNEEN DELTAGON OY:N

SSH Communications Security Oyj, pörssitiedote, 29. tammikuuta 2021 klo 12.25

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TYTÄRYHTIÖ KYBERLEIJONA OY OSTAA SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOTURVARATKAISUIHIN ERIKOISTUNEEN DELTAGON OY:N

SSH Communications Security Oyj:n tytäryhtiö Kyberleijona Oy on allekirjoittanut sopimuksen Deltagon Oy:n koko osakekannan ostamisesta Suomen Erillisverkot Oy:n omistamalta Leijonaverkot Oy:ltä.

Kaupan taustat

Kauppa vahvistaa SSH:n asemaa kyberturvallisten verkko- ja viestintäratkaisuiden toimittajana siten että kansalliseen turvallisuuteen liittyvät keskeiset edut pystytään turvaamaan ja turvallisuuskriittisiä verkko-, salaus- ja muita viranomaisratkaisuja tarjoamaan keskitetysti. Kauppa tukee myös SSH:n tavoitetta rakentaa NQX-liiketoiminnan ympärille keskeinen kansallisen kyberturvallisuuden ja kryptografian osaamiskeskus.

Kaupan toteutuessa Deltagonista tulee Kyberleijona Oy:n tytäryhtiö ja osa SSH-konsernia. SSH tulee konsolidoimaan ostettavan yhtiön tytäryhtiönä konsernin kirjanpidossa.

Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana edellyttäen, että viranomaishyväksynnät ja tavanomaiset kaupan täytäntöönpanoehdot täyttyvät.

Kauppahinta ja kaupan rakenne

Kauppahinta on kokonaisuudessaan noin 15,4 miljoonaa euroa. Kauppahinnan kassavirtavaikutus SSH Oyj:lle on 10 miljoonaa euroa seuraavan neljän vuoden aikana.

Lisäksi osapuolet ovat sopineet järjestelystä, jossa ostaja maksaa enintään 1,3 miljoonan euron lisäkauppahinnan, mikäli lisäkauppahintaa koskevat ehdot toteutuvat kolmen vuoden aikana kaupan solmimisesta.

Tietoa Deltagonista

Deltagon Oy kehittää ja toimittaa sähköisen viestinnän ja asioinnin tietoturvaratkaisuja useille eri toimialoille finanssialasta julkishallintoon. Deltagon Oy:n liikevaihdosta pääosa tulee luottamukselliseen sähköpostiviestintään kehitetystä sähköpostin salausratkaisusta (Sec@GW), jolla on Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen (NCSA-FI) hyväksyntä turvaluokitellun (ST III ja ST IV) materiaalin käsittelyyn.

Deltagonin liikevaihdon odotetaan olevan tilikaudella 2020 noin 4,7 miljoonaa euroa sekä laskennallisista konsernihallinnon palveluveloituksista oikaistun liikevoiton noin 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on velaton lukuun ottamatta tavanomaisia osto- ja siirtovelkoja.

Deltagonin liiketoiminta on pääasiassa tilauspohjaista (”subscription”) ja vapaa kassavirta on täten tasaista ja vastaa pienen poistopohjan takia melko hyvin liikevoittoa.

Deltagonin liikevaihto on kasvanut pitkällä aikavälillä tasaisesti. Edellisten seitsemän vuoden keskimääräinen kasvu on ollut 16 % vuodessa ja kasvuvauhdin odotetaan jatkuvan hyvänä.

Deltagon myy tuotteitaan pääasiallisesti kumppaniverkostonsa kautta, josta tulee tällä hetkellä suurin osa yhtiön liikevaihdon kasvusta. Deltagonin ratkaisuja käyttää yli 1800 asiakasta ja ratkaisuilla on miljoonia käyttäjiä maailmanlaajuisesti. Deltagonilla on toimistot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiön palveluksessa on 26 työntekijää.

Hyvä strateginen sopivuus ja synergiaetuja sekä lisäarvoa osakkeenomistajille

Deltagonin ostaminen täydentää SSH:n portfoliota ja mahdollistaa synergiaetuja tuotekehityksessä, tulevaisuuden kvanttikestävyyden rakentamisessa sekä kansainvälisten myynti- ja markkinointikanavien hyödyntämisessä.

SSH on kansainvälinen ohjelmisto- ja ratkaisutoimittaja ja Kyberleijona sen tytäryhtiö, jonka avulla turvataan kansallisia etuja sekä ohjelmistoilla että palveluilla julkishallinnon tarpeiden mukaan. Kauppa vahvistaa SSH:n asemaa kriittisiä tietoturvaratkaisuja vaativien viranomaisratkaisujen tarjoajana ja tekee konsernista vahvan, keskitetyn toimittajan luottamuksellisen viestinnän kokonaisratkaisuihin sähköpostiviestinnästä ja tiedostonjakamisesta aina huipputurvalliseen kvanttikestävään NQX-verkkosalaukseen.

SSH-konserni saa yritysoston myötä uutta, kannattavasti kasvavaa liiketoimintaa, jolla on vahva asema erityisesti kotimaisessa viestisalausmarkkinassa, kasvavaa kansainvälistä liiketoimintaa sekä erittäin laaja asiakaspohja.

SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo kommentoi:

”Kauppa vahvistaa SSH:n tuoteportfoliota, jolla pyrimme tuottamaan asiakkaille ensiluokkaisia kokonaisratkaisuja heidän kriittisiin kyberturvallisuustarpeisiinsa. Deltagonin Sec@GW on luonnollinen täydennys SSH:n salaintuoteperheeseen ja yrityskaupan mukana saamme myös muita kiinnostavia tuotteita, joissa on kansainväistä kasvupotentiaalia. Toivotan Deltagonin henkilökunnan lämpimästi tervetulleeksi osaksi korkeatasoista kyberturvaohjelmistojen kehitys- ja toteutustiimiämme.”

Suomen Erillisverkot Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtimäki kommentoi:

”Kauppa tukee tavoitettamme taata viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille turvalliset, toimintavarmat ja kehittyvät ict-palvelut kaikissa olosuhteissa. SSH on vahva globaali toimija, joka pystyy sekä turvaamaan palvelun kehittämisen ja kotimaiset tarpeet että kasvattamaan Deltagonin liiketoimintaa kansainvälisillä markkinoilla. SSH:n kanssa toimiminen on myös tullut tutuksi jo vuodesta 2018 lähtien Kyberleijona-yhteistyössä.

SSH:n talousjohtaja ja salausliiketoiminnan johtaja Niklas Nordström kommentoi:

”Yritysoston jälkeen SSH:lla pystyy tarjoamaan salaustuotteita asiakkailleen yhden toimittajan periaatteella, mikä tarjoaa erinomaiset lähtökohdat tulevaisuuden kasvulle. Deltagonin asiakasuskollisuus on erinomaisella tasolla, mikä myös kertoo korkealaatuisesta tuotteesta.”

Deltagon Oy:n ostaminen tukee SSH:n strategiaa tilauspohjaiseen liiketoimintamalliin siirtymisessä, jolloin liiketoimintamme muodostuu entistä ennakoitavammaksi ennustettavuudeltaan heikomman lisenssimyynnin suhteellisen merkityksen pienenentyessä. Transaktion jälkeen arviolta yli 70 % SSH-konsernin liikevaihdosta koostuu jatkuvista ylläpitotuotoista tai tilauspohjaisesta myynnistä ja tämän osuuden uskotaan kasvavan entisestään valitun strategian mukaisesti.

SSH konsolidoi Deltagon Oy:n taseeseensa kaupan toteuduttua arviolta vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kaupan arvioidaan nopeuttavan SSH:n liikevaihdon kasvua ja sillä arvioidaan olevan myös merkittävä käyttökatetta ja tulosta parantava vaikutus.

Yrityskaupan ei odoteta aiheuttavan merkittäviä kertaluonteisia integrointikustannuksia tai ‑investointeja.

Deltagon Oy:n avainluvut

Alla esitetyt avainluvut perustuvat Deltagon-liiketoiminnan tilintarkastamattomiin tietoihin, jotka on laadittu Suomen kirjanpitolain ja FAS-standardin mukaisesti ja joita ei ole IFRS-oikaistu.

Esitetyt vuoden 2020 liikevaihto- ja liiketulosluvut perustuvat ennusteeseen.

Tilikauden 2019 Deltagon oli yhdisteltynä Leijonaverkot Oy:n konsernitaseeseen, eikä sillä ole ollut omaa tasetta. Vuodelle 2020 taseesta esitetyt luvut perustuvat Leijonaverkot Oy:stä vuoden 2021 alussa yhtiöitetyn Deltagon Oy:n taseeseen, joka saattaa muuttua hieman konsolidointiajankohdasta riippuen.

2019 2020
ennuste
Liikevaihto (MEUR) 4,34 4,69
Oikaistu liiketulos (MEUR) 2,27 2,50
Oma pääoma (MEUR) 1,55
Varat ja saamiset (MEUR) 1,96
Lyhytaikaiset osto- ja muut velat (MEUR) 0,42

Kaupasta järjestetään tiistaina 2. helmikuuta kello 10.00 medialle, analyytikoille ja sijoittajille tiedotustilaisuus, johon lähetetään kutsu erikseen.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Teemu Tunkelo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5499605
Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 5410543

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com


SSH Communications Security Oyj

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsy­oikeuk­siin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­ta­van myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisä­tietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

Alkuperäinen artikkeli