Etusivu » Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 27.1.2021 kello 11.00

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 25.3.2021. Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi yhtiön hallituksen jäsenten kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyisen hallituksen jäsenet Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros, Tero Ojanperä sekä uutena jäsenenä Jesse Maula.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Siili Solutions Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Anu Nissinen, Kati Hagros, Tero Ojanperä ja Jesse Maula ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Harry Brade on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Lamy Oy:stä.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että se valitsee keskuudestaan Harry Braden uudelleen puheenjohtajaksi ja Anu Nissisen uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostuu seuraavista henkilöistä:

  • Heikki Hassel, Lamy Oy (puheenjohtaja)
  • Timo Luhtaniemi, Erina Oy
  • Paavo Ahonen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  • Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Harry Brade, Siili Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtaja


Lisätietoja:
Hanna Seppänen, johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet
045 635 7416
hanna.seppanen(at)siili.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Liite

Alkuperäinen artikkeli