Etusivu » Sievi Capitalin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ohjelma

Sievi Capitalin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ohjelma

logo_new.jpg

Sievi Capitalin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ohjelma

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 27.1.2021 klo 13.30

Sievi Capitalin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ohjelma

Sievi Capital Oyj:n hallitus on päättänyt uuden ohjelman käynnistämisestä osana yhtiön suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmää.

Sievi Capitalin suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta yksittäisestä ohjelmasta. Kukin ohjelma sisältää kolmen vuoden mittaisen ansaintajakson alkaen aina 1.1. sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen ansaintajakson päättyessä siltä osin kuin palkkion maksamisen edellytykset täyttyvät. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen erillistä hyväksyntää. Sievi Capital tiedotti suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta 6.3.2020.

Sievi Capitalin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on kannustaa ja sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä ja siten vahvistaa ja yhdenmukaistaa yhtiön avainhenkilöiden, yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoitteita. Kannustinjärjestelmiin sovelletaan työsuhteen jatkumisehtoa, jonka mukaan osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde Sievi Capitaliin päättyy ennen osakepalkkion maksamisajankohtaa.

LTI 2021–2023

Hallitus on hyväksynyt toisen suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän alaisen ohjelman (LTI 2021–2023), jonka mukainen ansaintajakso on alkanut 1.1.2021 ja jonka nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

LTI 2021–2023-ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Sievi Capitalin oman pääoman keskimääräiseen tuottoon (ROE). LTI 2021–2023-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan viisi yhtiön avainhenkilöä.

Jos LTI 2021–2023-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 0,3 miljoonaa Sievi Capitalin osaketta (bruttona, josta puolet maksetaan osakkeina ja puolet rahaosuutena, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja). LTI 2021–2023-ohjelman kokonaisarvo arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän (26.1.2021) keskikurssin perusteella on noin 0,4 miljoonaa euroa.

SIEVI CAPITAL OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Alkuperäinen artikkeli