Etusivu » Ovaron hallitus on päättänyt toimitusjohtaja Huttusen osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Ovaron hallitus on päättänyt toimitusjohtaja Huttusen osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Ovaron hallitus on päättänyt toimitusjohtaja Huttusen osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Pörssitiedote 27.1.2021 klo 8.30

Ovaron hallitus on päättänyt toimitusjohtaja Huttusen osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Ovaron hallitus on päättänyt toimitusjohtaja Marko Huttusen strategiakauden 2021-2023 kattavasta kannustinjärjestelmästä. Toimitusjohtajan kompensaatio muodostuu:

  • 12.500 € suuruisesta kiinteästä kuukausipalkasta, joka sisältää asuntoedun
  • vuosittaisiin strategiasta johdettaviin tulostavoitteisiin sidotusta osakepohjaisesta kannustimesta
  • vuosittain kertyvästä optiosta merkitä yhtiön osakkeita

Vuosittaisessa osakekannustimessa asetetaan 3-5 strategiasta johdettua tulostavoitetta, joiden saavuttamisesta palkitaan enintään 7.000 osakkeella vuodessa. Tämän lisäksi yhtiö maksaa osakkeiden luovuttamisesta aiheutuvat verot ja sivukulut. Kolmen vuoden jaksolla tulosten perusteella palkkiona luovutettavien osakkeiden maksimimäärä on 21.000 kpl eli 0,2 % yhtiön osakemäärästä. Tulostavoitteiden saavuttamisen kautta luovutetuissa osakkeissa on myyntikielto 1.1.2024 saakka.

Pitkän aikavälin kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä muodostuu oikeudesta merkitä yhteensä 90.000 osaketta hintaan 5,00 €/osake. Osakkeiden merkinnät voivat tapahtua ajanjaksolla 1.1.2024 – 31.12.2024. Oikeus merkintöihin kertyy seuraavasti:

  • oikeus merkitä ensimmäiset 30.000 osakkeeseen syntyy 1.2.2021
  • oikeus merkitä toiset 30.000 osaketta syntyy 1.1.2022
  • oikeus merkitä kolmannet 30.000 osaketta syntyy 1.1.2023

Optio-oikeuksien mukaisin perustein ja hinnoin luovutettavat osakkeet muodostavat maksimissaan 0,9 % yhtiön osakekannasta. Merkitä-hinta on kiinteä 5,00 € / osake eivätkä siihen vaikuta mahdolliset osingot, omien osakkeiden ostaminen tai muu voitonjako. Merkintähinta on 11 % yli osakkeen päätöskurssin (4,51 €) 26.1.2021.

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen:

’’Toimitusjohtaja Huttunen on onnistunut hyvin tehtävissään ensimmäisenä toimintavuonna, mikä näkyy erityisesti merkittävästi parantuneessa vuokrausasteessa sekä uuden liiketoiminnan valmistelussa. Juuri alkaneen kolmivuotisen strategiajakson aikana Ovaro tavoittelee saneerausvaiheen loppuunsaattamista sekä sen jälkeistä uusien liiketoimintojen merkittävää kehittämistä. Uuden strategiakauden alkaessa toimivan johdon vahvasti osakepohjainen kannustinjärjestelmä on sekä ajankohtainen, että osakkeenomistajien edun mukainen. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä myös täydentää johdon aikaisempaa osakeomistusta yhtiössä ja sitoutumista sen tavoitteisiin.’’

Helsinki 27.1.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Hallitus

Lisätiedot Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Alkuperäinen artikkeli