Etusivu » Martela suunnittelee toimintojensa uudelleenorganisointia ja tehostamista ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Martela suunnittelee toimintojensa uudelleenorganisointia ja tehostamista ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Martela suunnittelee toimintojensa uudelleenorganisointia ja tehostamista ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Pitkään haasteellisena jatkunut markkinatilanne on merkittävästi vaikuttanut Martelan toimintaympäristöön heikentäen Martelan liiketoiminnan volyymiä ja kannattavuutta. Pitkittynyt koronaviruspandemia on osaltaan lisännyt markkinoiden epävarmuutta ja vaikuttanut negatiivisesti vallitsevaan markkinatilanteeseen.

Edellä mainituista syistä, Martela suunnittelee toimintojensa uudelleenorganisointia ja tehostamista markkinatilanteen aiheuttamien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi ja sopeuttaakseen kustannusrakennettaan vastaamaan vallitsevia olosuhteita. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa enintään 40 tehtävän vähennykseen sekä henkilöstön lomautuksiin. Suunnittelut toimenpiteet koskevat Martela-konsernin Suomen henkilöstöä. Mahdolliset henkilöstöä koskevat toimenpiteet pannaan täytäntöön yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisen jälkeen.

”Martelan tuloskehitys ei ole ollut tyydyttävää ja pitkään haastavana jatkuneeseen markkinatilanteeseen ei ole näkyvissä käännettä parempaan. Tämän johdosta nyt suunnitellut toimintojen uudelleenjärjestelyt ja sopeuttamistoimet ovat välttämättömiä kilpailukykymme varmistamiseksi ja kustannusrakenteemme alentamiseksi. Samanaikaisesti jatkamme panostuksia kasvualueilla, joiden uskomme luovan arvoa pitkällä tähtäimellä. Näitä ovat muun muassa lisääntyvä tarve monimuotoisille työ- ja oppimisympäristöille, joita Martelan työympäristöpalvelut (Workplace as a Service) ja oppimisympäristöpalvelut (Learning environment as a Service) tukevat”, toteaa toimitusjohtaja Artti Aurasmaa.

Martela-konsernin palveluksessa Suomessa on noin 380 työntekijää.

Martela Oyj

Artti Aurasmaa
CEO

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Artti Aurasmaa, puh. + 358 45 186 1775
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh. +358 40 053 9968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Alkuperäinen artikkeli