Etusivu » Evli keskittyy varainhoitoliiketoiminnan kasvattamiseen ja käynnistää strategisen selvityksen luottolaitostoiminnan tulevaisuudesta

Evli keskittyy varainhoitoliiketoiminnan kasvattamiseen ja käynnistää strategisen selvityksen luottolaitostoiminnan tulevaisuudesta

Evli keskittyy varainhoitoliiketoiminnan kasvattamiseen ja käynnistää strategisen selvityksen luottolaitostoiminnan tulevaisuudesta

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.1.2021 KLO 11.05 (EET/EEST)

Evli Pankin hallitus on 22.1.2021 päättänyt käynnistää strategisen selvityksen luottolaitostoiminnan tulevaisuudesta. Luottolaitostoiminnan taloudellinen merkitys Evlille on vähäistä, sen osuus Evli konsernin liikevaihdosta oli vuonna 2020 alle viisi prosenttia. Evlin strategisena tavoitteena on vahvistaa asemaansa johtavana pohjoismaisena varainhoitajana. Strategian painopisteenä on kansainvälisen myynnin ja vaihtoehtoisten omaisuusluokkien kehittäminen ja kasvattaminen sekä markkinajohtajuuden vahvistaminen niin yksityis- ja instituutiovarainhoidossa kuin yritysasiakkaiden neuvonanto- ja kannustinpalveluissa. Strategian ytimessä on asiakaskokemukseen panostaminen sekä johtajuus vastuullisuustekijöiden huomioimisessa sijoitustoiminnassa.

Selvityksessä Evli arvioi muun muassa mahdollisen luottolaitostoiminnasta irtautumisen liiketoiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Selvitystyöllä ei ole vaikutusta Evlin tuote- ja palvelutarjoamaan tai asiakaspalveluun.

”Selvitystyö on osa Evlin strategian toteuttamista ja jatkumo Evlin liiketoiminnan pitkän aikavälin kehitykselle. Evlillä on kasvustrategia, jossa kannattavuus kytkeytyy vahvasti liiketoiminnan kehittymiseen hallinnoitavien varojen kasvun kautta. Mahdollinen pankkitoiminnasta irtautuminen vapauttaisi arvioiden mukaan sekä taloudellisia resursseja että henkilöresursseja nykyisten ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen Evlin markkina-aseman vahvistamiseksi”, sanoo Evli Pankin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki.

Mikäli Evli päättäisi selvityksen perusteella irtautua luottolaitostoiminnastaan, Evli hakisi sijoituspalvelutoimilupaa ja jatkaisi toimintaansa sijoituspalveluyrityksenä. Tämänhetkisten arvioiden mukaan muutos toteutuisi aikaisintaan vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Luottolaitostoimiluvasta luopuminen vaatisi muun muassa Evlin yhtiökokouksen sekä valvovan viranomaisen hyväksynnän. Evli arvioi, että selvitystyö saadaan päätökseen vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Evli tarjoaa nykyisin asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita ja haluaa varmistaa niiden saatavuuden asiakkailleen myös jatkossa. Selvitystyön osana Evli kartoittaa sopivaa yhteistyökumppania, jonka kautta Evli pystyisi tarjoamaan asiakkailleen vähintäänkin yhtä kattavat pankkipalvelut kuin Evli tarjoaa tällä hetkellä.

EVLI PANKKI OYJ


Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 14,1 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 95,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,2 prosenttia (31.12.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Alkuperäinen artikkeli