Etusivu » Sievi Capital myy omistuksensa Suvanto Trucksissa

Sievi Capital myy omistuksensa Suvanto Trucksissa

Sievi Capital myy omistuksensa Suvanto Trucksissa

Sievi Capital Oyj
Sisäpiiritieto 21.12.2020 klo 16.10

Sievi Capital myy omistuksensa Suvanto Trucksissa

Sievi Capital Oyj on sopinut Suvanto Trucksin ja sen osakkeenomistajien kanssa järjestelystä, jossa Sievi Capital myy omistuksensa Suvanto Trucksissa. Järjestelyssä Suvanto Trucks ostaa Sievi Capitalin omistamat Suvanto Trucksin osakkeet. Osakekauppa allekirjoitettiin ja toteutettiin tänään. Järjestelyn seurauksena Suvanto Trucks siirtyy kokonaisuudessaan avainhenkilöidensä omistukseen.

Kauppahinta Sievi Capitalin Suvanto Trucks -omistuksesta on 1,0 miljoonaa euroa, joka maksetaan kaupan ehtojen mukaisesti erissä vuoden 2021 aikana. Kauppahintasaamiselle kertyy korkoa sen maksuun asti. Osakkeet jäävät vakuudeksi, minkä lisäksi Suvanto Trucks ja sen omistajat ovat antaneet maksuajalle tavanomaisia sitoumuksia. Samassa yhteydessä ennen osakekaupan toteuttamista Suvanto Trucks päätti osingonjaosta, josta Sievi Capitalin osuus oli 0,7 miljoonaa euroa. Toteutetuilla järjestelyillä ei ole kokonaisuudessaan olennaista vaikutusta Sievi Capitalin loka-joulukuun 2020 tilikauden tulokseen.

Suvanto Trucks on yksi Pohjoismaiden suurimmista itsenäisistä raskaan ajokaluston myyjistä. Yhtiön liiketoiminta koostuu käytettyjen ja uusien hyötyajoneuvojen, niihin liittyvien lisälaitteiden, varaosien ja huolto- ja korjauspalveluiden myynnistä sekä autorahoituspalveluista. Suvanto Trucksin liikevaihto vuonna 2019 oli 33,2 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) -1,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) -1,5 miljoonaa euroa. Suvanto Trucksin oma pääoma vuoden 2019 lopussa oli 6,2 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna yhtiö on saanut vakautettua toimintaansa ja sen tulostaso on parantunut heikosta viime vuoden jälkipuoliskosta.

Sievi Capital sijoitti Suvanto Trucksiin vuonna 2016 ja omisti ennen järjestelyn toteuttamista 71,2 % yhtiön osakkeista. Suvanto Trucks laajensi liiketoimintaansa Sievi Capitalin omistusaikana sekä maantieteellisesti että uusiin liiketoimintoihin. Yhtiön talouskehitys oli vaihtelevaa eikä kokonaisuutena vastannut sille asetettuja tavoitteita ja sijoitus yhtiöön oli Sievi Capitalille tuotoltaan heikko.

”Suvanto Trucksissa on saatu käänne aikaiseksi vaikean viime vuoden jälkeen ja yhtiön siirtyessä uuteen kehitysvaiheeseen ajankohta on luonnollinen omistusjärjestelylle. Uskon, että henkilöstön omistuksessa yhtiöllä on hyvät kehittymisen edellytykset”, toteaa Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Alkuperäinen artikkeli