Etusivu » Sampo Oyj ilmoittaa alustavat tulokset käteisostotarjouksistaan

Sampo Oyj ilmoittaa alustavat tulokset käteisostotarjouksistaan

Sampo Oyj ilmoittaa alustavat tulokset käteisostotarjouksistaan

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI JULKISTETTAVAKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, SEN ALUEELLA TAI TERRITORIOISSA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN LIITTOPIIRISSÄ, TAI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON LAINVASTAISTA, TAI HENKILÖILLE, JOTKA OVAT TAI JOIDEN ASUINPAIKKA ON YHDYSVALLOISSA TAI TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.12.2020 klo 9.05

Sampo Oyj ilmoittaa alustavat tulokset käteisostotarjouksistaan, jotka koskevat ulkona olevia 16.9.2021 erääntyviä 500 000 000 euron 1,50 prosentin velkakirjoja, 23.5.2022 erääntyviä 700 000 000 Ruotsin kruunun 0,875 prosentin velkakirjoja, 23.5.2022 erääntyviä 1 300 000 000 Ruotsin kruunun vaihtuvakorkoisia velkakirjoja, 18.9.2023 erääntyviä 750 000 000 euron 1,00 prosentin velkakirjoja ja 30.5.2025 erääntyviä 500 000 000 euron 1,250 prosentin velkakirjoja

Tämä Sampo Oyj:n julkaisema tiedote sisältää markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (”MAR”) 7 artiklassa tarkoitettua sisäpiiritietoa sisältäen edellä mainittuihin 2021 Velkakirjoihin, 2022 Kiinteäkorkoisiin Velkakirjoihin, 2022 Vaihtuvakorkoisiin Velkakirjoihin, 2023 Velkakirjoihin ja 2025 Velkakirjoihin (kuten määritelty jäljempänä) liittyvää tietoa. Tämän tiedotteen on antanut MAR:n ja Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 2 artiklan mukaisesti Sampo Oyj:n sijoittajasuhteiden ja konserniviestinnän johtaja Jarmo Salonen.

Sampo Oyj (”Liikkeeseenlaskija”) julkaisee tänään alustavat tulokset sen ulkona olevia 16.9.2021 erääntyviä 500 000 000 euron 1,50 prosentin velkakirjoja (ISIN: XS1110299036) (”2021 Velkakirjat”), 23.5.2022 erääntyviä 700 000 000 Ruotsin kruunun 0,875 prosentin velkakirjoja (ISIN: XS1823483414) (”2022 Kiinteäkorkoiset Velkakirjat”), 23.5.2022 erääntyviä 1 300 000 000 Ruotsin kruunun vaihtuvakorkoisia velkakirjoja (ISIN: XS1823484222) (”2022 Vaihtuvakorkoiset Velkakirjat”), 18.9.2023 erääntyviä 750 000 000 euron 1,00 prosentin velkakirjoja (ISIN: XS1520733301) (”2023 Velkakirjat”) ja 30.5.2025 erääntyviä 500 000 000 euron 1,250 prosentin velkakirjoja (ISIN: XS1622193750) (”2025 Velkakirjat”) (yhdessä ”Arvopaperit” ja jokainen Arvopaperien sarja ”Sarja”) koskevista kutsuista Arvopaperien haltijoille tarjota Liikkeeseenlaskijan käteisellä ostettavaksi (i) kaikki 2023 Velkakirjansa ja (ii) 2021 Velkakirjoja, 2022 Kiinteäkorkoisia Velkakirjoja, 2022 Vaihtuvakorkoisia Velkakirjoja ja 2025 Velkakirjoja (tässä esitetyn mukaisesti ja kohdistettuna Liikkeeseenlaskijan oman harkinnan mukaan) pääomaltaan yhteensä enintään 750 000 000 euron määrästä vähennettynä 2023 Velkakirjojen pätevästi tarjotun ja ostettavaksi hyväksytyn pääoman määrällä.

Nämä kutsut (”Ostotarjoukset”) julkaistiin 23.11.2020 ja tehtiin Liikkeeseenlaskijan laatiman, 23.11.2020 päivätyn ostotarjousmuistion (”Ostotarjousmuistio”) mukaisin ehdoin ja edellytyksin ja Ostotarjousmuistiossa määritellyin tarjous- ja jakelurajoituksin. Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.

Ostotarjoukset

Liikkeeseenlaskija ilmoittaa tällä tiedotteella haltijoille Ostotarjousten ei-sitovista alustavista tuloksista. Päättymisaikana (Expiration Time), eli 30.11.2020 kello 17.00 Keski-Euroopan aikaa (CET), liikkeeseenlaskija oli vastaanottanut Ostotarjousten mukaisesti tehtyjä päteviä tarjouksia (i)139 609 000 euroa 2021 Velkakirjoista; (ii) 582 000 000 Ruotsin kruunua 2022 Kiinteäkorkoisista Velkakirjoista; (iii) 1 050 000 000 Ruotsin kruunua 2022 Vaihtuvakorkoisista Velkakirjoista; (iv) 228 448 000 euroa 2023 Velkakirjoista; ja (v) 127 161 000 euroa 2025 Velkakirjoista. Liikkeeseenlaskija odottaa ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopapereiden pääomien määrien olevan seuraavat:

Arvopaperien kuvaus 750 000 000 euron 1,00 prosentin velkakirjat, jotka erääntyvät 18.9.2023 500 000 000 euron 1,50 prosentin velkakirjat, jotka erääntyvät 16.9.2021 700 000 000 Ruotsin kruunun 0,875 prosentin velkakirjat, jotka erääntyvät 23.5.2022 1 300 000 000 Ruotsin kruunun vaihtuva-korkoiset velkakirjat, jotka erääntyvät 23.5.2022 500 000 000 euron 1,250 prosentin velkakirjat, jotka erääntyvät 30.5.2025
ISIN XS1520733301 XS1110299036 XS1823483414 XS1823484222 XS1622193750
Ostettavaksi hyväksyttävien Arvopapereiden odotetut pääoman määrät 228 448 000 euroa 139 609 000 euroa 582 000 000 Ruotsin kruunua 1 050 000 000 Ruotsin kruunua 127 161 000 euroa
Odotettu Suhteutuskerroin (Scaling Factor) Ei sovellu. Ei sovellu. Ei sovellu. Ei sovellu. Ei sovellu.

Haltijoiden tulee huomioida, että tämä on ei-sitova ilmaisu tasosta, jolle Liikkeeseenlaskija odottaa asettavansa hyväksyttävän määrän kunkin Sarjan osalta sekä tämän seurauksena mahdollisesti soveltuvista Suhteutuskertoimista. Liikkeeseenlaskija odottaa hyväksyvänsä kaikki pätevästi tarjotut Arvopaperit ilman suhteutusta tai leikkausta.

Hinnoittelu

Ostotarjousten hinnoittelu tapahtuu arviolta kello 14.00 Keski-Euroopan aikaa (CET) tänään (”Hinnoitteluaika”). Liikkeeseenlaskija julkaisee tiedon siitä, hyväksyykö se Ostotarjousten (tai joidenkin niistä) mukaisesti Arvopapereista tehdyt pätevät tarjoukset ja, jos hyväksyy, (i) Lopullisen Hyväksyttävän Määrän (Final Acceptance Amount) ja jokaisen hyväksytyn Arvopaperien Sarjan osalta kunkin hyväksytyn Arvopaperien Sarjan yhteenlasketun pääoman määrän sekä tiedot mahdollisista Suhteutuskertoimista (soveltuvin osin 2021 Velkakirjojen, 2022 Kiinteäkorkoisten Velkakirjojen, 2022 Vaihtuvakorkoisten Velkakirjojen ja 2025 Velkakirjojen osalta), ja (ii) 2025 Velkakirjojen osalta 2025 Velkakirjojen Kiinteän Ostotuoton (2025 Notes Fixed Purchase Yield) sekä 2025 Velkakirjojen Interpoloidun Mid-Swap -viiteluvun (2025 Notes Interpolated Mid-Swap Rate) mahdollisimman pian Hinnoitteluajan jälkeen.

Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopaperien Selvityspäivän (Settlement Date) odotetaan olevan 2.12.2020.

Yhteystiedot

Ostotarjousten järjestäjät:

Citigroup Global Markets Limited

Puhelin: +44 20 7986 8969
Vastaanottaja: Liability Management Group
Sähköposti: liabilitymanagement.europe@citi.com

Nordea Bank Oyj

Puhelin: +45 61612996
Vastaanottaja: Nordea Liability Management
Sähköposti: nordealiabilitymanagement@nordea.com

Tarjouksentekijän asiamies ostotarjouksissa:

Lucid Issuer Services Limited

Puhelin: +44 20 7704 0880
Vastaanottaja: Paul Kamminga
Sähköposti: sampo@lucid-is.com

Liikkeeseenlaskija:

SAMPO OYJ

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
Puhelin: 010 516 0031
Sähköposti: maria.silander@sampo.fi

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija
Puhelin: 010 516 0032
Sähköposti: mirko.hurmerinta@sampo.fi

VASTUUNRAJOITUS:

Ostotarjousten tarjousaika on päättynyt. Ostotarjousten mukaisia Arvopaperien tarjouksia ei voida enää tehdä. Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tällä tiedotteella ei tehdä tarjousta tai pyyntöä ostaa arvopapereita. Tämän tiedotteen sekä Ostotarjousmuistion jakelua voi tietyissä maissa olla lain mukaan rajoitettu. Liikkeeseenlaskija, Järjestäjät ja Tarjouksentekijän Asiamies edellyttävät henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion, hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Alkuperäinen artikkeli