Etusivu » Rovio Entertainment Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 21.12.2020 klo 17.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Moor Holding AB:lta. Ilmoituksen mukaan Moor Holding AB:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 18.12.2020 kasvanut yli 15 prosentin liputusrajan.

Oivor AB:n osakkeenomistajat ovat 18.12.2020 päättäneet jakaa Oivor AB:n omistamia Rovio Entertainment Oyj:n osakkeita osinkona osakkeenomistajilleen. Tämän seurauksena Oivor AB:n omistus Rovio Entertainment Oyj:n osakkeista ja äänistä on laskenut alle 5 prosenttiin ja Moor Holding AB:n (jonka tosiasiallinen edunsaaja on Kaj Hed) omistus Rovio Entertainment Oyj:n osakkeista ja äänistä on kasvanut 15,88 prosenttiin.

Moor Holding AB:n osuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 15,88 % 15,88 % 81 328 590

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
FI4000266804 12 919 000 15,88 %
YHTEENSÄ 12 919 000 15,88 %

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:

Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa
käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta
osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Kaj Hed 100 % 100 %

Yhtiöllä on yhteensä 81 328 590 osaketta.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
https://investors.rovio.com/fi

Lisätietoja:
Veli-Pekka Puolakanaho, IR johtaja
p. 040-485 8985
RovioIR@rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Alkuperäinen artikkeli