Etusivu » LEHDISTÖTIEDOTE: Kvanttiturvallista salausteknologiaa kehittävä PQC-hanke palkittu vuoden 2020 tulevaisuuspalkinnolla

LEHDISTÖTIEDOTE: Kvanttiturvallista salausteknologiaa kehittävä PQC-hanke palkittu vuoden 2020 tulevaisuuspalkinnolla

LEHDISTÖTIEDOTE: Kvanttiturvallista salausteknologiaa kehittävä PQC-hanke palkittu vuoden 2020 tulevaisuuspalkinnolla

SSH.COM:in innovoimalle ja käynnistämälle kansalliselle Post-Quantum Cryptography -hankkeelle (PQC) on myönnetty Finnish Security Awards 2020 -palkinto kategoriassa ”Tulevaisuus”.

PQC-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään tiedonsalausteknologioita, jotka kestävät myös kvanttilaskennan myötä syntyvät uudet mullistavat tietoturvauhat. Lisäksi hankkeessa kehitetään kansallisia suosituksia kvanttiturvallisuuden arviointiin ja valmistaudutaan laajasti kvanttiturvalliseen salausteknologian siirtymään.

Vuoteen 2022 saakka jatkuvassa hankkeessa on SSH.COM:in lisäksi mukana muita johtavia kotimaisia tietoturva-alan yrityksiä ja tutkimus­lai­tok­sia sekä kansainvälisiä kumppaneita. Yhteistyötä tehdään myös kansallisen turvallisuuden kannalta keskeisten viranomaisten kanssa. Hankkeen rahoittajana toimii Business Finland.

SSH.COM:illa on oma kvanttiteknologiaa soveltava NQX-tuoteperheensä, joka on suunniteltu salaamaan ja turvaamaan erityisesti suomalaisten viranomaisten kriittinen infrastruktuuri ja dataliiikenne.

"Kvanttiturvallisten salausteknologioiden kehittäminen ja niiden soveltaminen kansallisesti on korostetun tärkeää yhteiskunnan kyberturvallisuuden ja digitaalisen omavaraisuuden kannalta”, toteaa PQC-konsortion puheenjohtaja ja SSH.COM:in NQX-ratkaisuista vastaava Jorma Mellin. “Tässä yhteistyössä on mukana alan johtavia toimijoita, joiden kanssa yhdessä pyrimme varmistamaan, että suomalainen tietoturvaklusteri on jatkossakin edelläkävijä, kilpailukykyinen ja kykenevä turvaamaan Suomen digitaalisen itsenäisyyden.”

Post-Quantum Cryptography hankesivut: www.pqc.fi

Lisätietoja SSH.COM:ista
SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.


Lisätietoja Finnish Security Awards -palkinnosta
Turvallisuusalaan kuuluvat turvallisuustyötä tekevät viranomaiset, kuten poliisi, rajavartiolaitos, tulli, puolus­tusvoimat, palo- ja pelastusviranomaiset sekä ministeriöt. Lisäksi turvallisuusalalla toimii tuhansia eri kokoi­sia yrityksiä, sekä turvallisuustyötä omissa organisaatiossaan tekeviä turvallisuusammattilaisia. Lisäksi alalla on yli 20 yhdistystä. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti haluaa nostaa esiin sitä esimerkillistä turvallisuus­toimintaa ja turvallisuusinnovaatioita, joita laajalla ja monipuolisella turvallisuusalalla on. Tarkoitusta varten lehti jakaa yhteistyössä kumppaniensa kanssa kerran vuodessa Finnish Security Awards -turvallisuuspalkin­not. Ensimmäisen kerran palkinnot jaettiin vuonna 2015.


Lisätietoja:
Jussi Mononen
+358 45 615 4855
jussi.mononen@ssh.com

Alkuperäinen artikkeli