Etusivu » Korjaus: Siili Solutions Oyj on sopinut ostavansa enemmistön unkarilaisesta Supercharge-yhtiöstä

Korjaus: Siili Solutions Oyj on sopinut ostavansa enemmistön unkarilaisesta Supercharge-yhtiöstä

Korjaus: Siili Solutions Oyj on sopinut ostavansa enemmistön unkarilaisesta Supercharge-yhtiöstä

Siili Solutions Oyj Sisäpiiritieto Pörssitiedote 4.12.2020 klo 14.30

Siili Solutions Oyj (”Siili”) korjaa 4.12.2020 klo 9.30 antamaansa pörssitiedotetta, jossa Siili kertoi ostavansa 55 prosenttia digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneesta unkarilaisesta Supercharge Kft -yhtiöstä (”Supercharge” tai ”Yhtiö”), kauppahinnan ja Superchargen taloudellisten tietojen osalta. Kauppahintaa koskeva kuvaus ei ollut alkuperäisessä tiedotteessa yksiselitteinen. Lisäksi on täydennetty ja korjattu ostokohteeseen liittyviä taloudellisia tietoja.

Ostokohdetta koskeva kappale on korjattu kokonaisuudessaan seuraavasti:

Supercharge on vuonna 2010 perustettu digitaalisten palvelujen innovointi-, suunnittelu- ja kehittämiskumppani, jolla on laaja kansainvälinen asiakaskunta. Yhtiö työskentelee digitaalisten strategioiden, konseptien ja designin parissa sekä kehittää edistyksellisiä käyttöliittymiä ja ohjelmistoja erityisesti mobiiliympäristöihin. Supercharge Kft -yhtiön tilikauden 2019 Unkarin kirjanpitokäytännön mukainen liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa (2018: 5,0 miljoonaa euroa) ja käyttökate (EBITDA) 1,8 miljoonaa euroa (2018: 0,9 miljoonaa euroa). Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä n. 115 henkilöä Budapestissä, Lontoossa ja Amsterdamissa.

Kauppahintaa koskeva kappale on korjattu kokonaisuudessaan seuraavasti:

Järjestelyn ehtojen mukaisesti kauppahinta Siili Solutions Oyj:n ostamasta 55 prosentin osuudesta perustuu Yhtiön velattomaan arvoon (EV), jonka lopullinen suuruus määräytyy vuoden 2020 tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella. Kaupassa koko Yhtiön velattomaksi arvoksi (EV) on kuitenkin sovittu enintään 16,7 miljoonaa euroa ja Siilin ostaman 55 prosentin osuuden velattomaksi kauppahinnaksi (EV) enintään 9,2 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella, joka rahoitetaan osittain uudella nostettavalla pankkilainalla ja osittain Siilin kassavaroista. Lisäksi on sovittu, että Yhtiön rahavarat per 31.12.2020 maksetaan myyjille osinkoina. Yhtiöllä ei ole korollisia velkoja. Yhtiön perustajat jatkavat Yhtiön johdossa.

Kokonaisuudessaan korjattu tiedote löytyy alta:

Siili Solutions vauhdittaa digitaalisen kokemuksen (Digital Experience) strategian toteuttamistaan

Siili Solutions Oyj (”Siili”) on allekirjoittanut sopimuksen Supercharge Holding Zrt:n kanssa, jonka nojalla Siili on sopinut ostavansa 55 prosenttia digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneesta unkarilaisesta Supercharge Kft -yhtiöstä (”Supercharge” tai ”Yhtiö”). Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään helmikuun 2021 aikana, ja sen toteutuminen on ehdollinen Unkarin innovaatio- ja teknologiaministeriön hyväksynnälle.

Kaupan toteuduttua Siili vauhdittaa digitaalisten kokemusten (Digital Experience) toteuttamiseen keskittyvää strategiaansa Superchargen vahvalla innovaatio-, konseptointi- ja mobiiliapplikaatio-osaamisella. Superchargen ja Siilin liitto vahvistaa myös Siilin strategiaa kansainvälisten Core-yksiköiden rakentamisesta, sillä Superchargesta tulee Core Unkari vastaavalla tavalla kuten uudessa strategiassa esitelty Core Puola.

Supercharge on vuonna 2010 perustettu digitaalisten palvelujen innovointi-, suunnittelu- ja kehittämiskumppani, jolla on laaja kansainvälinen asiakaskunta. Yhtiö työskentelee digitaalisten strategioiden, konseptien ja designin parissa sekä kehittää edistyksellisiä käyttöliittymiä ja ohjelmistoja erityisesti mobiiliympäristöihin. Supercharge Kft -yhtiön tilikauden 2019 Unkarin kirjanpitokäytännön mukainen liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa (2018: 5,0 miljoonaa euroa) ja käyttökate (EBITDA) 1,8 miljoonaa euroa (2018: 0,9 miljoonaa euroa). Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä n. 115 henkilöä Budapestissä, Lontoossa ja Amsterdamissa.

“Superchargen vahva kannattava kansainvälinen kasvu, yrityksen kulttuuri sekä energinen tiimi tekivät meihin vaikutuksen. Vuosina 2016–2019 Superchargen liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu on ollut 51 %, ja yhtiön kansainväliseen asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa Ericsson, Deutsche Telekom Group ja Kodak. Yhdistymisen kautta verkostomme Euroopassa kasvaa merkittävästi ja voimme palvella kansainvälisiä asiakkaita entistä paremmin. Odotamme yhteistyötä innolla”, sanoo Siilin toimitusjohtaja Marko Somerma.

Järjestelyn ehtojen mukaisesti kauppahinta Siili Solutions Oyj:n ostamasta 55 prosentin osuudesta perustuu Yhtiön velattomaan arvoon (EV), jonka lopullinen suuruus määräytyy vuoden 2020 tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella. Kaupassa koko Yhtiön velattomaksi arvoksi (EV) on kuitenkin sovittu enintään 16,7 miljoonaa euroa ja Siilin ostaman 55 prosentin osuuden velattomaksi kauppahinnaksi (EV) enintään 9,2 miljoonaa euroa Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella, joka rahoitetaan osittain uudella nostettavalla pankkilainalla ja osittain Siilin kassavaroista. Lisäksi on sovittu, että Yhtiön rahavarat per 31.12.2020 maksetaan myyjille osinkoina. Yhtiöllä ei ole korollisia velkoja. Yhtiön perustajat jatkavat Yhtiön johdossa.

Järjestelyn ehtojen mukaisesti sekä Siilillä että Supercharge Holding Zrt:llä on oikeus toteuttaa kauppa lopusta 45 prosentista Yhtiötä vaiheittain vuosien 2024–2026 aikana.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Somerma
Puhelin: 050 5181496, sähköposti: marko.somerma(at)siili.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti
Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Alkuperäinen artikkeli