Etusivu » INVESTORS HOUSEN HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT JAKAA OSAN OMISTAMISTAAN OVARO-OSAKKEISTA OSAKKEENOMISTAJILLE

INVESTORS HOUSEN HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT JAKAA OSAN OMISTAMISTAAN OVARO-OSAKKEISTA OSAKKEENOMISTAJILLE

INVESTORS HOUSEN HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT JAKAA OSAN OMISTAMISTAAN OVARO-OSAKKEISTA OSAKKEENOMISTAJILLE

Investors House Oyj

Pörssitiedote 01.12.2020 klo 8.00

INVESTORS HOUSEN HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT JAKAA OSAN OMISTAMISTAAN OVARO-OSAKKEISTA OSAKKEENOMISTAJILLE

Investors House Oyj:n hallitus on tänään päättänyt saamansa valtuutuksen perusteella jakaa osan yhtiön omistamista Ovaro-osakkeista Investors Housen osakkeenomistajille. Tehdyn jakopäätöksen mukaisesti jokainen osakkeenomistaja saa yhden (1) Ovaro-osakkeen kutakin omistamaansa kahdeksaa (8) Investors Housen osaketta kohti. Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Ovaro-osakkeiden murto-osia ei jaeta osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisenä.

Lisäksi hallitus päätti samalla osakkeina maksettavasta varojenjaosta aiheutuvan 2,0 prosentin varainsiirtoveron kattamisesta osakkeenomistajille erillisellä kahden sentin (0,02 eur) rahana maksettavalla varojenjaolla per osake, joka maksetaan kaikille yhtiön osakkeenomistajille.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Toteutamme aikaisemmin kerrottua kolmivaiheista irtautumista Ovaro-omistuksesta. Suoritamme nyt sen kolmannen vaiheen jakamalla noin kahdeksan prosenttia Ovaron osakkeista Investors Housen osakkeenomistajille. Jaettavat varat ovat noin 0,54 euroa Investors Housen osaketta kohden. Ovarosta irtautumisen operaatio perustuu käsitykseemme siitä, että Investors House ja Ovaro ovat arvokkaammat erillään kuin yhdessä.’’

Investors Housen ylimääräinen yhtiökokous 12.11.2020 valtuutti yhtiön hallituksen jakamaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 1.953.410 yhtiön omistamaa Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n (jäljempänä ”Ovaro”) osaketta, mikä vastasi valtuutushetkellä yhtiön omistamien Ovaron osakkeiden kokonaismäärää. Ovaron osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen kattamaan osakkeina maksettavasta varojenjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajille maksamalla erillisen käteisvarojenjaon. Yhtiö on aiemmin tiedottanut suunnitelmasta pörssitiedotteella 20.11.2020.

Osakevarojenjaon irtoamispäivä on 2.12.2020 ja täsmäytyspäivä 3.12.2020. Osakkeiden maksupäivä on 4.12.2020 ja osakevarojenjakoon liittyvän käteishyvityksen maksupäivä 10.12.2020.

Rahana maksettavan varojenjaon irtoamispäivä on 2.12.2020 ja täsmäytyspäivä 3.12.2020. Varojenjaon maksupäivä on 11.12.2020. Varojenjaot suoritetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Osakkeiden maksupäivänä 4.12.2020 yhtiö arvioi jaettavan noin 740.000 kpl Ovaro-osakkeita, minkä jälkeen Investors House omistaa noin 30.000 kpl Ovaro-osaketta. Tällä osakemäärällä Investors Housen osakeomistus Ovarossa on noin 0,3 % eli yhtiö on jaon jälkeen Investors Houselle vähäinen finanssisijoitus.

Ylimääräisen yhtiökokouksen valtuus jakaa lisää osakkeita on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Jakovaltuus kattaa Investors Housen tällä hetkellä omistamat Ovaro-osakkeet.

Kukin osakkeenomistaja on itse velvollinen tekemään varainsiirtoveroa koskevan ilmoituksen ja huolehtimaan varainsiirtoveron suorittamisesta Verohallinnolle. Lisätietoja varainsiirtoveron ilmoittamisesta ja maksamisesta on saatavilla Verohallinnon verkkosivuilla osoitteessa https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/.

Osakkeina tapahtuvan varojenjaon arvo tulee vastaamaan jaettavien Ovaron osakkeiden markkina-arvoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murto-osia vastaavan käteishyvityksen määrä tulee perustumaan Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskiarvoon sinä päivänä, kun varojenjako on nostettavissa.

Asian havainnollistamiseksi voidaan esittää hypoteettisena esimerkkinä, että Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla (4,15 euroa osakkeelta) 18.11.2020 laskettuna, (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) ja olettaen, että n. 740.000 Ovaron osaketta jaettaisiin ja yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä pysyisi nykyisellään, osakkeina maksettavan varojenjaon ja erillisen 0,02 eur rahana maksettavan varojenjaon kokonaisarvo olisi yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa (n. 0,54 euroa osakkeelta).

Investors House kirjaa varojenjaosta Q4/2020 tuloslaskelmaansa arviolta n. 1.200 teur kertaluontoisen kulun. Varojenjaolla ei ole merkittävää vaikutusta Investors Housen ohjeistamaan operatiiviseen tulokseen (EPRA).

Helsingissä 01.12.2020

INVESTORS HOUSE OYJ

Hallitus

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Alkuperäinen artikkeli