Etusivu » Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.12.2020 klo 9.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan, välillisesti tai rahoitusvälineiden kautta omistamiin Sammon A-osakkeisiin (ISIN: FI009003305) liittyvien äänioikeuksien osuus on 21.12.2020 laskenut alle viiden (5) prosentin Sampo Oyj:n kaikista osakkeisiin liittyvistä äänioikeuksista. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus täyttyi BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamien Sammon A-osakkeiden ja äänioikeuksien laskettua alle viiden (5) prosentin kaikista Sampo Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 555 351 850 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 554 151 850 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 560 151 850 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,99 % osakkeista
4,94 % äänistä
0,02 % osakkeista
0,02 % äänistä
5,01 % osakkeista
4,96 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,08 % osakkeista
5,04 % äänistä
0,03 % osakkeista
0,03 % äänistä
5,11 % osakkeista
5,07 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305 27 684 509 osaketta
27 684 509 ääntä
4,99 % osakkeista
4,94 % äänistä
A YHTEENSÄ 27 684 509 osaketta
27 684 509 ääntä
4,99 % osakkeista
4,94 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit Osakeomistus 102 446 osaketta
102 446 ääntä
0,02 % osakkeista
0,02 % äänistä
CFD Nettoarvon tilitys 19 158 osaketta
19 158 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
B YHTEENSÄ 121 604 osaketta
121 604 ääntä
0,02 % osakkeista
0,02 % äänistä

SAMPO OYJ

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Alkuperäinen artikkeli