Etusivu » Yleiselektroniikka Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2020

Yleiselektroniikka Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2020

Yleiselektroniikka Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2020

Yleiselektroniikka Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2020

Osavuosikatsaus Q3 2020 – 5.11.2020 kello 9:00

Hyvä tulos poikkeuksellisissa olosuhteissa – strategian toteuttaminen ja kasvualustan kehittäminen etenee

Heinä-syyskuu 2020

 • Liikevaihto oli 27,0 milj. euroa (2019: 15,1 ja 2019 pro forma: 27,2)
 • Operatiivinen liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (2019: 1,0 ja 2019 pro forma: 1,6)
 • Liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (2019: 1,0 ja 2019 pro forma: 1,6)
 • Liiketoiminnan vapaa rahavirta oli 3,7 milj. euroa (2019: 0,7)
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,69 euroa (2019: 0,27 ja 2019 pro forma: 0,38)
 • Osakekohtainen tulos 0,58 euroa (2019: 0,27 ja 2019 pro forma: 0,38)
 • Toimintaympäristö jatkui edelleen poikkeuksellisena maailmanlaajuisen koronaviruspandemian takia ja vaikutti liiketoimintaan merkittävästi.
 • Konserni tiedotti 2.9.2020 katsauskauden jälkeen toteutetusta Muottikolmio Oy:n hankinnasta, joka vahvisti Machinery-liiketoimintayksikön asemaa suomalaisen rakennusalan ja teollisuuden yhteistyökumppanina.
 • Konserni sai syyskuun lopulla päätökseen osassa sen Suomen liiketoimintoja käydyt yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena konsernista vähenee yhteensä enintään 30 positiota. Yhteistoimintaneuvottelut olivat osa toiminnan uudelleenjärjestelyä ja tehostamisohjelmaa, jolla tavoitellaan vähintään 1,5 milj. euron suuruisia vuotuisia kustannussäästöjä ja näiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2021 puoliväliin mennessä.

Tammi-syyskuu 2020

 • Liikevaihto oli 70,7 milj. euroa (2019: 43,9; 2020 pro forma: 76,8 ja 2019 pro forma: 79,0)
 • Operatiivinen liikevoitto oli 4,2 milj. euroa (2019: 2,7; 2020 pro forma: 4,1 ja 2019 pro forma: 4,5)
 • Liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (2019: 2,7; 2020 pro forma: 2,6 ja 2019 pro forma: 4,5)
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 1,13 euroa (2019: 0,70; 2020 pro forma: 0,73 ja 2019 pro forma: 1,16)
 • Osakekohtainen tulos 0,58 euroa (2019: 0,70; 2020 pro forma: 0,61 ja 2019 pro forma: 1,16)
 • Yleiselektroniikka Oyj sai 2.3.2020 päätökseen Machinery Group Oy:n yritysoston ja konsolidoi Machinery Group-konsernin 1.3.2020 lähtien.
 • Osavuosikatsauksessa esitetyt tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan maaliskuussa 2020 toteutuneen Machinery Group-yrityskaupan vaikutusta Yleiselektroniikka-konsernin historiallisiin taloudellisiin tietoihin.

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q3 2020 Q3 2019 Muutos Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos 2019 2019
Liikevaihto 27,0 15,1 78 % 70,7 43,9 61 % 76,8 79,0 -3 % 59,9 111,8
Operatiivinen liikevoitto 2,1 1,0 109 % 4,2 2,7 55 % 4,1 4,5 -10 % 3,5 6,7
suhteessa liikevaihtoon, % 8 % 7 % 6 % 6 % 5 % 6 % 6 % 6 %
Liikevoitto 1,8 1,0 76 % 2,7 2,7 -2 % 2,6 4,5 -44 % 3,5 6,6
Tulos ennen veroja 1,8 1,0 82 % 2,2 2,5 -10 % 2,1 4,3 -50 % 1,0 6,2
Katsauskauden tulos 1,6 0,8 101 % 1,7 2,0 -14 % 1,8 3,2 -45 % 0,8 4,7

Näkymät vuodelle 2020 (ennallaan, julkaistu 9.4.2020)

Maailmanlaajuisesti pitkittyneen koronaviruspandemian (COVID-19) johdosta ja siihen liittyvän merkittävän epävarmuuden vuoksi Yleiselektroniikka Oyj ei anna näkymiä vuodelle 2020.

Toimitusjohtaja Kari Nerg:

”Vuoden kolmas vuosineljännes oli konserniltamme hieno suoritus haastavassa koronaviruspandemia-vaikutteisessa maailmassa. Kannattavuutemme, johon osittain vaikutti siirtymät vuoden toiselta vuosineljännekseltä, oli hyvällä tasolla ja operatiivinen liikevoittomarginaali oli 8%. Liiketoiminnan vapaa rahavirta oli vahva johtuen erityisesti vapautuneesta käyttöpääomasta ja konsernin taloudellinen asema säilyi vakaana. Haluan kiittää henkilöstöämme heidän merkittävistä ponnisteluista hienon tuloksen mahdollistamiseksi.

Elektroniikkateollisuuden alalla kysyntä säilyi toisen vuosineljänneksen tapaan hyvällä tasolla ja Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikömme liikevaihto ja kannattavuus ovat vuoden ensimmäisen kolmen kvartaalin jälkeen edellä vuotta 2019. Yleiselektroniikan Venäjän liiketoiminnan kannattavuus säilyi vahvalla tasolla ja sekä Suomen että Baltian liiketoiminnot paransivat vauhtia vuoden toiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Machinery-liiketoimintayksikön liikevaihto elpyi vuoden toiselta vuosineljännekseltä ja kannattavuus vahvistui operatiivisen liikevoittomarginaalin ollessa 9%. Voimantuoton sekä infra- ja maarakentamisen liiketoimintamme suoriutuivat kvartaalista mallikkaasti. Vuoden toisella vuosineljänneksellä käynnistämämme sopeutustoimet vaikuttivat Machinery-liiketoimintayksikön kannattavuuteen positiivisesti.

Jatkoimme kolmannen vuosineljänneksen aikana kesällä 2020 käynnistämäämme toimintojen uudelleenjärjestelyä ja tehostamisohjelmaa, joiden toteuttaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Tavoittelemme ohjelmalla vähintään 1,5 milj. euron suuruisia vuotuisia kustannussäästöjä. Kävimme läpi suurta osaa Suomen liiketoimintoja koskeneet yhteistoimintaneuvottelut, jotka saatettiin päätökseen syyskuussa 2020. Katsauskauden jälkeen lokakuussa 2020 tiedotimme keskittävämme pääkaupunkiseudun toimintojamme Vantaalle ja ulkoistavamme Yleiselektroniikka Oyj:n, Noretron Komponentit Oy:n ja Machinery Oy:n varastotoiminnot. Näiden jo toteutettujen ja vielä suunniteltavien toimenpiteiden perusteella, näemme realistiseksi tavoittaa ohjelmalle asettamamme taloudelliset tavoitteet ja odotamme näiden toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2021 puoliväliin mennessä.

Jatkoimme strategiamme toteuttamista ja tiedotimme katsauskaudella kolmannen vuosineljänneksen jälkeen toteutetusta Muottikolmio Oy:n hankinnasta. Toteutetun yritysoston myötä Machinery-liiketoimintayksikkömme vahvisti asemaansa suomalaisen rakennusalan ja teollisuuden yhteistyökumppanina. Toteutettu yritysosto on hyvä esimerkki strategiamme mukaisesta nykyliiketoimintoja vahvistavasta lisähankinnasta.

Konsernin kasvualustan kehittäminen etenee myös suunnitellusti ja nimitimme lokakuussa 2020 uuden konsernin johtoryhmän, jonka johdolla jatkamme innostuneena konsernin kasvualustan ja liiketoimintojemme kehittämistä.

Onnistuneesta kolmannesta neljänneksestä huolimatta, epävarmuus lähitulevaisuudesta on merkittävä. Tilauskantamme on vertailukautta vastaavalla tasolla, mutta liiketoimintomme ovat alttiita teollisuuden ja rakentamisen kysynnän vaihteluille. Lisäksi nk. kova Brexit toteutuessaan voi vaikuttaa negatiivisesti liiketoimintaamme toimitusketjussa aiheutuvien häiriöiden ja lisääntyvien kustannusten myötä. Olemme kuitenkin jo toteuttaneet kustannuskilpailukykyymme positiivisesti vaikuttavia toimenpiteitä ja katsomme tulevaisuuteen luottavaisena. Tässä epävarmuutta sisältävässä toimintaympäristössä jatkamme lyhyen aikavälin likviditeetin, rahavirran, kustannusten ja käyttöpääoman hallinnan seuraamista sekä kehittämistä.”

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Yleiselektroniikka on esittänyt taloudellisessa raportoinnissaan tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja Q1 2020 osavuosikatsauksesta alkaen, jotka eivät perustu IFRS:ään (vaihtoehtoiset tunnusluvut). Vaihtoehtoiset tunnusluvut (sis. myös tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot) eivät sisällä tiettyjä kertaluonteisia ei-operatiivisia tai ei-rahavirtaperusteisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, ja niiden tarkoituksena on kuvata liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Osavuosikatsauksen taulukoissa esitetyt tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan maaliskuussa 2020 toteutuneen Machinery Group-yrityskaupan vaikutusta Yleiselektroniikka-konsernin historiallisiin taloudellisiin tietoihin.

Täsmäytyslaskelmat ja keskeisten IFRS-tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat esitetään myöhemmin tässä raportissa.

Konsernin avainluvut

milj. euroa pro forma pro forma pro forma
Q3 2020 Q3 2019 Muutos Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos 2019 2019
Liikevaihto 27,0 15,1 78 % 70,7 43,9 61 % 76,8 79,0 -3 % 59,9 111,8
Operatiivinen liikevoitto 2,1 1,0 109 % 4,2 2,7 55 % 4,1 4,5 -10 % 3,5 6,7
suhteessa liikevaihtoon, % 8 % 7 % 6 % 6 % 5 % 6 % 6 % 6 %
Liikevoitto 1,8 1,0 76 % 2,7 2,7 -2 % 2,6 4,5 -44 % 3,5 6,6
Tulos ennen veroja 1,8 1,0 82 % 2,2 2,5 -10 % 2,1 4,3 -50 % 1,0 6,2
Katsauskauden tulos 1,6 0,8 101 % 1,7 2,0 -14 % 1,8 3,2 -45 % 0,8 4,7
Liiketoiminnan vapaa rahavirta 3,7 0,7 429 % 7,9 0,9 752 % 3,0
Omavaraisuusaste, % 26,2 62,7 65,4
Nettovelka 17,7 -2,0 -4,0
Henkilöstö keskimäärin 334 236 42 % 238
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,69 0,27 156 % 1,13 0,70 61 % 0,73 1,16 -37 % 0,90 1,77
Osakekohtainen tulos, euroa 0,58 0,27 115 % 0,58 0,70 -17 % 0,61 1,16 -47 % 0,90 1,73
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 1,45 0,27 3,10 1,17

Konsernin tuloskehitys 1.7.-30.9.2020

Yleiselektroniikka-konsernilla on kaksi rahavirtaa tuottavaa strategista liiketoimintayksikköä – Yleiselektroniikka ja Machinery. Machinery tuli osaksi Yleiselektroniikka-konsernia maaliskuussa 2020. Lisäksi segmentissä ”Muut” raportoidaan konsernin yhteiset kustannukset, joita ei kohdisteta liiketoimintayksiköille.

Konsernin liikevaihto kasvoi 27,0 milj. euroon (2019: 15,1) Machineryn yritysoston kasvattaessa sitä 13,0 milj. eurolla.

Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön liikevaihto laski edellisvuodesta 1,1 milj. euroa 14,0 milj. euroon. Liikevaihdon laskuun vaikutti ruplan arvon heikkeneminen. Machineryn kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 13,0 milj. euroa, joka kasvoi edellisvuoden pro forma liikevaihtoon verrattuna 1,0 milj. eurolla. Liikevaihdon kasvuun vaikutti siirtymät vuoden toiselta vuosineljännekseltä.

Liikevaihto segmenteittäin

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q3 2020 Q3 2019 Muutos Q3 2020 Q3 2019 Muutos 2019 2019
Yleiselektroniikka 14,0 15,1 -8 % 14,0 15,1 -8 % 59,9 59,9
Machinery 13,0 0,0 13,0 12,0 8 % 0,0 51,9
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 27,0 15,1 78 % 27,0 27,2 0 % 59,9 111,8

Konsernin operatiivinen liikevoitto vuoden kolmannella kvartaalilla oli 2,1 milj. euroa (2019: 1,0). Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön operatiivinen liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (2019: 0,6), ja sitä vastaava liikevoittoprosentti oli 7 % (2019: 4 %). Machineryn operatiivinen liikevoitto nousi edellisvuoden pro forma liikevoitosta ja oli 1,2 milj. euroa.

Operatiivinen liikevoitto segmenteittäin

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q3 2020 Q3 2019 Muutos Q3 2020 Q3 2019 Muutos 2019 2019
Yleiselektroniikka 1,0 1,0 2 % 1,0 1,0 2 % 3,5 3,5
Machinery 1,2 0,0 1,2 0,6 107 % 0,0 3,2
Muut -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 2,1 1,0 109 % 2,1 1,6 34 % 3,5 6,7

Konsernin liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (2019: 1,0). Vuoden kolmannella neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettomääräisesti -0,3 milj. euroa (2019: 0,0) ja ne koostuivat rakennejärjestelyihin liittyvistä kustannuksista.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja operatiivisen liikevoiton muodostuminen

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q3 2020 Q3 2019 Q3 2020 Q3 2019 Muutos 2019 2019
Liikevoitto 1,8 1,0 1,8 1,6 3,5 6,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Rakennejärjestelyt -0,2 -0,2
Yrityshankintaan liittyvät kulut -0,1 -0,1 -0,3
Jaksotusero (2019) 0,2
Operatiivinen liikevoitto 2,1 1,0 2,1 1,6 3,5 6,7

Nettorahoituserät olivat 0,0 milj. euroa (2019: 0,0), joista lainojen korkokulut olivat 0,2 milj. euroa (2019: 0,0).

Tulos ennen veroja oli 1,8 milj. euroa (2019: 1,0). Tuloverot olivat 0,2 milj. euroa (2019: 0,2). Katsauskauden tulos oli 1,6 milj. euroa (2019: 0,8).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,69 euroa (2019: 0,27). Osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (2019: 0,27).

Konsernin tuloskehitys 1.1.-30.9.2020

Katsauskaudella konsernin liikevaihto kasvoi 70,7 milj. euroon (2019: 43,9) Machineryn yritysoston kasvattaessa sitä 26,6 milj. eurolla.

Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön liikevaihto, 44,1 milj. euroa, kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Machineryn katsauskauden liikevaihto puolestaan jäi edellisvuoden pro forma-liikevaihdosta. Tähän vaikuttivat koronaviruspandemian lisäksi heikentynyt kysyntä, markkinoiden yleinen investointivarovaisuus sekä yhden ison asiakassuhteen päättyminen.

Liikevaihto segmenteittäin

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos 2019 2019
Yleiselektroniikka 44,1 43,9 0 % 44,1 43,9 0 % 59,9 59,9
Machinery 26,6 0,0 26,6 35,0 -24 % 0,0 51,9
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 70,7 43,9 61 % 70,7 79,0 -11 % 59,9 111,8

Konsernin operatiivinen liikevoitto oli katsauskaudella 4,2 milj. euroa (2019: 2,7) ja liikevoittoprosentti 6 % (2019: 6 %). Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön operatiivinen liikevoitto nousi edellisvuodesta ja Machineryn laski lähinnä liikevaihdon laskusta johtuen.

Operatiivinen liikevoitto segmenteittäin

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos 2019 2019
Yleiselektroniikka 3,1 2,7 15 % 3,1 2,7 15 % 3,5 3,5
Machinery 1,4 0,0 1,3 1,8 -29 % 0,0 3,2
Muut -0,3 0,0 -0,3 0,0 0 % 0,0 0,0
Yhteensä 4,2 2,7 53 % 4,1 4,5 -10 % 3,5 6,7

Konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 2,7 milj. euroa (2019: 2,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettomääräisesti -1,6 milj. euroa (2019: 0,0) ja ne koostuivat yritysostoihin ja rakennejärjestelyihin liittyvistä kustannuksista.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja operatiivisen liikevoiton muodostuminen

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 2019 2019
Liikevoitto 2,7 2,7 2,6 4,5 3,5 6,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Rakennejärjestelyt -0,5 0,0 -0,5 0,0
Yrityshankintaan liittyvät kulut -1,1 0,0 -1,1 0,0 -0,3
Jaksotusero (2019) 0,0 0,2
Operatiivinen liikevoitto 4,2 2,7 4,1 4,5 3,5 6,7

Nettorahoituserät olivat -0,4 milj. euroa (2019: -0,2), joista lainojen korkokulut olivat 0,5 milj. euroa (2019: 0,0). Tulos ennen veroja oli 2,2 milj. euroa (2019: 2,5).

Tuloverot olivat 0,5 milj. euroa (2019: 0,5).

Katsauskauden tulos oli 1,7 milj. euroa (2019: 2,0). Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 1,13 euroa (2019: 0,70). Osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (2019: 0,70).

Taloudellinen asema

Syyskuun 2020 lopussa konsernin korollisen nettovelan määrä oli 17,7 milj. euroa (2019: -2,0). Muutos johtuu pääosin Machinery Group Oy:n koko osakekannan ostosta 18,75 milj. euron käteisvastikkeella 2.3.2020. Lisäksi IFRS 16 -standardin vaikutus oli 3,1 milj. euroa (2019: 1,9).

Syyskuun 2020 lopussa emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma oli 15,0 milj. euroa (2019: 14,6), omavaraisuusaste 26,2% (2019: 62,7%) ja konsernitaseen loppusumma 64,5 milj. euroa (2019: 25,8).

Rahavirta

Konsernin liiketoiminnan vapaa rahavirta kasvoi selvästi katsauskaudella ollen 7,9 milj. euroa (2019: 0,9). Vapaan rahavirran vahvistuminen johtui erityisesti vapautuneesta käyttöpääomasta. Osakekohtainen vapaa rahavirta oli 1,45 euroa (2019: 0,27). Konsernin rahavarat kasvoivat 11,6 milj. euroon.

Kolmannen vuosineljänneksen aikaiset tapahtumat

28.9.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että 11.8.2020 aloitetut Suomen liiketoimintojen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät. Päättyneiden neuvottelujen seurauksena irtisanotaan enintään 23 henkilöä vuoden 2020 loppuun mennessä. Irtisanomisten lisäksi konsernista vähenee seitsemän positiota muun muassa neuvottelujen aikana tapahtuneiden irtisanoutumisten ja eläköitymisten seurauksena. YT-neuvottelut olivat osa Yleiselektroniikka-konsernin kesällä 2020 käynnistettyä toiminnan tehostamisohjelmaa, jossa suunnitellaan Yleiselektroniikka- ja Machinery-liiketoimintayksikköjen prosessien osittaista yhdistämistä. Tehostamisohjelman tavoitteena on vahvistaa konsernin kustannuskilpailukykyä sekä valmistaa konsernia kasvua varten. Ohjelmalla tavoitellaan vähintään 1,5 milj. euron suuruisia vuotuisia kustannussäästöjä.

11.9.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että yhtiön talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Marika Rusko on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta.

2.9.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että Machinery on allekirjoittanut 2.9.2020 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa Muottikolmio Oy:n koko osakekannan yhtiön toimivalta johdolta ja sijoittajaryhmältä. Muottikolmio on rakennusalalla toimiva palveluyritys, jonka liikevaihto vuonna 2019 oli noin 5 milj. euroa ja liikevoitto noin 1 milj. euroa. Kauppahinta (yritysarvo) on noin 4,0 milj. euroa. Kauppa toteutui 1.10.2020.

Segmenttitiedot 1.7-30.9.2020

Yleiselektroniikka-konsernilla on kaksi rahavirtaa tuottavaa strategista liiketoimintayksikköä: Yleiselektroniikka ja Machinery. Machinery tuli osaksi Yleiselektroniikka konsernia maaliskuussa 2020. Muut-segmentissä raportoidaan konsernin yhteiset kustannukset, joita ei kohdisteta liiketoimintayksiköille.

Yleiselektroniikka – strateginen liiketoimintayksikkö

Yleiselektroniikka on vuonna 1969 perustettu ja yksi Pohjois-Euroopan vanhimmista ammattielektroniikan myynti- ja jakeluyrityksistä. Liiketoimintayksikön päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaat elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Yleiselektroniikka operoi yhteensä viidessä maassa: Suomi, Venäjä, Viro, Latvia ja Liettua. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International -nimellä.

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q3 2020 Q3 2019 Muutos Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos 2019 2019
Liikevaihto 14,0 15,1 -8 % 44,1 43,9 0 % 59,9
Operatiivinen liikevoitto 1,0 0,6 78 % 3,1 2,7 15 % 3,5
suhteessa liikevaihtoon, % 7 % 4 % 7 % 6 %
Liikevoitto 0,8 0,6 31 % 1,8 2,7 -33 % 3,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,2 0,1 141 % 0,3
Henkilöstö keskimäärin 245 229 7 % 238

Taulukossa esitetyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät täsmäytyslaskelman operatiivisesta liikevoitosta on esitelty myöhemmin tässä raportissa.

Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 14,0 milj. euroa (2019: 15,1). Lasku edellisvuodesta oli seurausta ruplan arvon heikkenemisestä, joka vaikutti Venäjän liiketoiminnan liikevaihtoon alentavasti. Liikevaihto jakaantui markkina-alueittain seuraavasti:

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q3 2020 Q3 2019 Muutos Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos 2019 2019
Suomi ja Baltia 9,2 9,1 1 % 27,7 28,1 -1 % 37,5
Venäjä 4,8 6,0 -20 % 16,4 15,8 4 % 22,3
Yhteensä 14,0 15,1 -7 % 44,1 43,9 0 % 59,9

Operatiivinen liikevoitto oli 1,0 ja liikevoitto oli 0,8 milj. euroa (2019: 0,6 ja 0,6). Operatiivinen liikevoitto kasvoi edellisvuodesta johtuen Suomen liiketoiminnoissa toteutetuista tehostamistoimenpiteistä ja Baltian liiketoimintojen kannattavuuden paranemisesta. Yleiselektroniikan 2019 tulokseen sisältyy 0,2 milj. euroa kuluja, jotka vuonna 2020 on kohdistettu Muut-segmenttiin.

Machinery – strateginen liiketoimintayksikkö

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi liiketoimintayksikkö tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja. Machinery on konsolidoitu Yleiselektroniikka-konserniin 1.3.2020 lähtien. Aiemmin hankittu Tornokone Oy on konsolidoitu 1.6.2019 alkaen, eikä tämän vaikutusta ole huomioitu Q1 2019 pro forma -laskelmissa.

pro forma pro forma pro forma
milj. euroa Q3 2020 Q3 2019 Muutos Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Muutos 2019 2019
Liikevaihto 13,0 0,0 26,6 0,0 32,6 35,0 -7 % 0,0 51,9
Operatiivinen liikevoitto 1,2 0,0 1,0 0,0 1,4 1,8 -26 % 0,0 3,2
suhteessa liikevaihtoon, % 9 % 4 % 4 % 5 % 6 %
Liikevoitto 1,0 0,0 0,9 0,0 0,8 1,8 -58 % 0,0 3,1
Käyttöomaisuusinvestoinnit 0 0 0 0 0 0
Henkilöstö keskimäärin 89 0 94

Taulukossa esitetyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät täsmäytyslaskelman operatiivisesta liikevoitosta on esitelty myöhemmin tässä raportissa. Tornokone Oy konsolidoitiin Machinery-liiketoimintayksikköön 1.6.2019 alkaen, eikä tämän vaikutusta ole huomioitu Q1 2019 pro forma -laskelmissa.

Machinery-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 13,0 milj. euroa (2019: 0,0). Liiketoimintayksikkö toimii pääosin Suomessa.

Operatiivinen liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (2019: 0,0) ja liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (2019: 0,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (2019: 0,0) ja ne koostuivat rakennejärjestelyihin liittyvistä kustannuksista.

Konsernin henkilöstö

Tammi-syyskuussa Yleiselektroniikka-konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 334 (2019: 236) ja jakaantuu eri yksiköihin seuraavasti: Yleiselektroniikka 243 (2019: 236), Machinery 89 (2019: 0) ja Muut 2 (2019: 0). Henkilöstömäärän muutokset Yleiselektroniikka-konsernissa johtuivat pääasiassa yritysostosta.

Katsauskauden henkilöstökulut olivat 10,3 milj. euroa (2019: 6,4).

Muutokset konsernin johdossa

11.9.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että yhtiön talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Marika Rusko on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. 1.10.2020 Yleislektroniikka Oyj nimitti Aku Rumpusen 5.10.2020 alkaen Yleiselektroniikka-konsernin uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi. Samalla Mari Katara nimitettiin 26.10.2020 alkaen konsernin henkilöstöjohtajaksi. Konsernin uusi johtoryhmä 5.10.2020 alkaen koostuu seuraavista henkilöistä: Kari Nerg (konsernin toimitusjohtaja ja Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikön liiketoimintajohtaja), Aku Rumpunen (konsernin talous- ja rahoitusjohtaja), Mari Katara (konsernin henkilöstöjohtaja, 26.10.2020 alkaen) ja Janne Silvennoinen, Machinery-liiketoimintayksikön liiketoimintajohtaja.

Johdon liiketoimet

Vuoden 2020 aikana Yleiselektroniikka Oyj on vastaanottanut kolme Johdon liiketoimet (MAR 19 artikla) mukaista ilmoitusta.

1.4.2020 Ralf Holmlund, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, oli ostanut 884 osaketta yksikköhintaan 11,30 euroa/osake.

2.4.2020 Preato Capital AB myi Kari Nergille, toimitusjohtaja 4.5.2020 alkaen, 35 000 osaketta yksikköhintaan 12,00 euroa/osake. Kaupan jälkeen Preato Capital AB:n omistus on yhteensä 76,0 prosenttia kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänistä.

2.10.2020 Preato Capital AB myi Aku Rumpuselle (talousjohtaja 5.10.2020 alkaen) 20 000 osaketta yksikköhintaan 15,00 euroa/osake ja Mari Kataralle (henkilöstöjohtaja 26.10.2020 alkaen) 4 000 osaketta yksikköhintaan 15,00 euroa/osake. Kaupan jälkeen Preato Capital AB:n omistus on yhteensä 75,1 prosenttia kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänistä.

Merkittävimmät lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät (päivitetty 5.11.2020)

Yleiselektroniikka-konserni on alttiina erilaisille sen omasta liiketoiminnasta tai muuttuvasta liiketoimintaympäristöstä nouseville riskeille ja mahdollisuuksille. Seuraavassa on esitetty merkittävimmät riskit, joilla voisi toteutuessaan olla kielteinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Tulevaisuudessa voi kuitenkin ilmaantua tällä hetkellä tunnistamattomia riskejä tai nykyisin vähäisiksi arvioidut riskit voivat muuttua merkittäviksi.

Kasvu yritysostojen kautta: konsernin strategisena tavoitteena on kasvaa yritysostojen kautta. Yritysostoihin liittyvät merkittävimmät riskit voivat koskea potentiaalisten ostokohteiden saatavuutta, sopivaa ajoitusta, yrityskauppaprosessia, ostetun liiketoiminnan integrointia, avainhenkilöiden sitouttamista tai asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Asiakkaiden kysyntävaihtelu ja syklisyys: konsernin liikevaihdosta merkittävä osa tulee asiakkailta, joiden liiketoiminnat ovat luonteeltaan syklisiä ja projektiluonteisia sekä usein myös alttiita suhdannemuutoksille. Konsernin kannalta kysynnän vaihtelua ja syklisyyttä korostaa lisäksi se, että konsernin liiketoimintojen tilauskanta on usein varsin lyhyt.

Päämiessuhteet: konsernin kilpailukyky on sen ansaintalogiikasta johtuen vahvasti korreloitunut ja riippuvainen päämiesportfoliosta ja näin ollen merkittävän päämiehen menettäminen heikentää liikevaihdon kehitystä ja tulostasoa. Lisäksi on riski, että keskeisen päämiehen oma kilpailu- ja suorituskyky heikentyy, mikä voi heijastua myös konsernin tarjoaman kiinnostavuuteen.

Asema arvoketjussa: konsernilla voi esiintyä asteittaisia vaikeuksia puolustaa myyntikatteitaan tilanteissa, joissa lopputuotteiden myyntihinnat kohtaavat selvää laskupainetta ja/tai hankintahinnat nousupainetta.

Henkilöstövaihtuvuus: voi lisätä ylösajokustannuksia ja luoda hetkellistä kannattavuuspainetta, mikäli poikkeaa merkittävästi normaalista, johtuen siitä, että teknisen tukkukaupan keskeinen voimavara, asiakas- ja päämiessuhteiden lisäksi, on asiantunteva henkilöstö, jolla korkea tekninen osaamistaso.

Venäjä-maariski: keskeisimmät Venäjään liittyvät epävarmuudet ovat regulaatio- ja politiikkamuutosten sekä erittäin epävakaa valuutta. Suoran transaktioriskin lisäksi rupla aiheuttaa konsernille myös translaatioriskiä. Lisäksi maahantuonnissa työläs sertifiointiprosessi sekä maahan kohdistuvat talouspakotteet vaikuttavat haitallisesti teknisten tuotteiden maahantuontia.

Kauppasopimusriskit: Yleiselektroniikka-konsernin liiketoiminta on altis muutoksille maanosien ja maiden välisissä kauppasopimuksissa (esimerkiksi Brexit). Toteutuessaan muutokset kauppasopimuksissa voivat vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan toimitusketjussa aiheutuvien häiriöiden ja lisääntyvien kustannusten myötä.

Konsernin rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskit. Muita riskejä ovat omaan pääomaan ja arvonalentumisiin liittyvät riskit.

Muita konsernin liiketoiminnassa seurattavia epävarmuuksia on mm.: varastojen koko ja niiden kuranttius, myyntisaamisiin liittyvät luottotappioriskit sekä toimitusvarmuus ja toimitusajat.

Koronaviruspandemia: maailmanlaajuinen ja yhä etenemistään jatkava koronaviruspandemia lisää epävarmuutta konsernin toiminta-alueilla ja odotetaan aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaympäristön toimitusketjuihin sekä tuotteiden ja palvelujen kysyntään.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

1.10.2020 Yleislektroniikka Oyj tiedotti muutoksista konsernin johtoryhmässä. Tässä yhteydessä Aku Rumpunen nimitettiin 5.10.2020 alkaen Yleiselektroniikka-konsernin uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi. Tämän lisäksi Mari Katara nimitettiin 26.10.2020 alkaen konsernin henkilöstöjohtajaksi ja Janne Silvennoinen konsernin Machinery-liiketoimintayksikön liiketoimintajohtajan tehtävässä konsernin johtoryhmän jäseneksi 5.10.2020 alkaen.

1.10.2020 Yleiselektroniikka Oyj tiedotti, että se on saanut päätökseen Muottikolmio Oy:n yritysoston. Yritysosto julkistettiin 2.9.2020. Sen toteutuminen oli ehdollinen tavanomaisille yrityskaupan ehdoille ja sen odotettiin toteutuvan syys-lokakuun 2020 vaihteessa. Yleiselektroniikka konsolidoi Muottikolmion 1.10.2020 alkaen.

Avainlukujen täsmäytyslaskelmat

Täsmäytyslaskelma operatiivisesta liikevoitosta

pro forma pro forma 2019
milj. euroa Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 2019 pro forma
LIIKEVOITTO 1,8 1,0 2,7 2,7 2,6 4,5 3,5 6,6
VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT
Yleiselektroniikka
Rakennejärjestelyt -0,2 -0,2 -0,2
Yrityshankintaan liittyvät kulut 0,0 0,0
Machinery
Rakennejärjestelyt -0,1 -0,3 -0,3
Yrityshankintaan liittyvät kulut -0,1 -0,2 -0,3 -0,3
Jaksotusero (2019) 0,2
Muut
Rakennejärjestelyt 0,0
Yrityshankintaan liittyvät kulut 0,0 -0,8 -0,8
VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT YHTEENSÄ -0,3 0,0 -1,5 0,0 -1,6 0,0 0,0 -0,1
OPERATIIVINEN LIIKEVOITTO 2,1 1,0 4,2 2,7 4,2 4,5 3,5 6,7

Operatiivisen osakekohtaisen tuloksen muodostuminen

pro forma pro forma 2019
milj. euroa Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 2019 pro forma
Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos 1,5 0,7 1,5 1,8 1,5 2,0 2,3 4,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,3 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
Operatiivinen emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos 1,8 0,7 2,9 1,8 2,9 2,0 2,3 4,4
Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin tuhat kpl 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553
Operatiivinen osakekohtainen tulos 0,69 0,27 1,13 0,70 1,15 0,78 0,90 1,77

Operatiivista osakekohtaista tulosta laskettaessa on vähennetty verovaikutus sekä määräysvallattomien omistajien osuus vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä.

Korollisen nettovelan muodostuminen

pro forma pro forma 2019
milj. euroa Q3 2020 Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 2019 pro forma
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 24,2 1,9 24,2 1,9 2,0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 5,0 0,8 5,0 0,8 0,5
Rahavarat 11,6 4,7 11,6 4,7 6,6
Korollinen nettovelka 17,7 -2,0 17,7 -2,0 -4,0

Avainlukujen laskentakaavat

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Kertaluonteiset rakennejärjestelykulut, yrityshankintaan liittyvät kulut, jaksotusero ja myyntivoitot/-tappiot
Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit
Osakekohtainen vapaa rahavirta = Vapaa rahavirta
Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin
Korollinen nettovelka = Korolliset velat – rahavarat
Osakekohtainen tulos (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos
Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin
Operatiivinen osakekohtainen tulos = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsastuskauden tulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin

TAULUKKO-OSA 1.1.-30.9.2020

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2019 laaditussa tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa) 1-9/20 1-9/19 1-12/19 7-9/20 7-9/19
Liikevaihto 70,7 43,9 59,9 27,0 15,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0
Materiaalit ja palvelut -52,3 -31,8 -43,5 -20,1 -11,0
Työsuhdekulut -10,3 -6,4 -8,8 -3,5 -2,1
Poistot ja arvonalentumiset -1,4 -0,8 -1,0 -0,5 -0,3
Liiketoiminnan muut kulut -4,2 -2,3 -3,1 -1,3 -0,7
Liikevoitto 2,7 2,7 3,5 1,8 1,0
Rahoitustuotot 0,9 0,3 0,4 0,4 0,1
Rahoituskulut -1,3 -0,6 -0,7 -0,4 -0,2
Voitto ennen veroja 2,2 2,5 3,3 1,8 1,0
Tuloverot -0,5 -0,5 -0,6 -0,2 -0,2
Katsauskauden tulos 1,7 2,0 2,6 1,6 0,8
Katsauskauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1,5 1,8 2,3 1,5 0,7
Vähemmistölle 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
Tulos/osake (laimentamaton) EUR 0,58 0,70 0,90 0,58 0,27
Tulos/osake (laimennettu) EUR 0,58 0,70 0,90 0,58 0,27
Laajan tuloslaskelman erät (TEUR)
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot -1,9 0,6 0,7 -0,9 0,1
Katsauskauden muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen 0 0 0 0 0
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,1 2,6 3,3 0,7 0,9
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -0,2 2,3 2,9 0,7 0,8
Vähemmistölle 0,1 0,3 0,4 0,0 0,1
Ulkona olevien osakkeiden lkm ka (tkpl) 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 2 553 2 553 2 553 2 553 2 553
Osakkeiden lkm (tkpl) 2 563 2 563 2 563 2 563 2 563

KONSERNIN TASE (milj. euroa) 30.9.20 30.9.19
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Muut aineettomat oikeudet 0,0 0,0
Liikearvo 19,2 0,6
Aineettomat käyttöom. hyödykkeet 0,7 0,8
Aineelliset käyttöom. hyödykkeet 4,3 3,0
Muut rahoitusvarat 0,3 0,2
Laskennallinen verosaaminen 0,3 0,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 15,8 8,0
Myynti- ja muut saamiset 12,3 8,3
Rahavarat 11,6 4,7
VARAT YHTEENSÄ 64,5 25,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 2,5 2,5
Muu sidottu pääoma 0,1 0,1
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 0,0 0,0
Edellisten tilikausien voitto 10,9 10,3
Tilikauden voitto 1,5 1,8
Yhteensä 15,0 14,6
Vähemmistöosuus 0,9 0,9
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 24,2 1,9
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 19,3 7,6
Rahoitusvelat 5,0 0,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 64,5 25,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (milj. euroa) 1-9/20 1-9/19
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 2,2 2,5
Poistot ja arvonalentumiset 1,4 0,8
Muut oikaisut 0,8 0,0
Korkotuotot -0,1 0,0
Korkokulut 0,5 0,0
Vaihto-omaisuuden
lisäys(-) /vähennys(+) -0,6 -0,9
Lyhytaikaisten varojen
lisäys(-) /vähennys(+) 1,1 -0,4
Lyhytaikaisten velkojen
lisäys(+) /vähennys(-) 4,0 -0,4
Maksetut verot -0,5 -0,5
Saadut korot 0,1 0,0
Maksetut korot -0,5 0,0
Liiketoiminnan rahavirta 8,5 1,2
Investointien rahavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin -0,6 -0,3
Yrityshankinta -22,1 0,0
IFRS 16 muutos 0,0 -2,0
Luovutushinnat 0,7 0,0
Investointien rahavirta -22,0 -2,2
Rahoituksen rahavirta
Lainojen lyhennykset -6,8 -0,5
Lainojen nostot 24,0 0,0
IFRS 16 muutos 0,0 2,0
Maksetut osingot -0,1 0,0
Yrityshankinnan vaikutus 3,3 -1,0
Vähemmistöosuuden nettomuutos 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta 20,3 0,6
Rahavarojen muutos 6,9 -0,4
Rahavarat 1.1. 6,6 4,7
Valuuttakurssien ja konsolidoinnin vaikutus -1,8 0,4
Rahavarat 30.6. 11,6 4,7

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa)
2019 Osake- Vara- SVOP- Muunto- Kert. Vähem- Yhteensä
pääoma rahasto rahasto ero voitto- mistö-
varat osuus
Oma pääoma
31.12.18 2,5 0,1 0,0 -0,1 10,6 0,7 13,8
Tilikauden tulos 1,8 0,2 2,0
Muuntoerot 0,1 0,4 0,1 0,6
Muu muutos 0
Osingonjako -0,8 -0,1 -1,0
Oma pääoma
30.9.19 2,5 0,1 0,0 0,1 12,0 0,9 15,5
2020 Osake- Vara- SVOP- Muunto- Kert. Vähem- Yhteensä
pääoma rahasto rahasto ero voitto- mistö-
varat osuus
Oma pääoma
31.12.19 2,5 0,1 0,0 0,1 12,6 0,9 16,2
Tilikauden tulos 1,5 0,2 1,7
Muuntoerot -0,2 -1,5 -0,2 -1,9
Muu muutos 0
Osingonjako 0 0
Oma pääoma
30.9.20 2,5 0,1 0,0 -0,2 12,6 0,9 15,9

SEGMENTTITIEDOT (milj. euroa)
1-9/2020
Yleiselektroniikka Machinery Muut Segm. Yhteensä
väliset
Tulos
Liikevaihto 44,1 26,6 70,7
Poistot -0,9 -0,5 -0,9
Liikevoitto 2,9 0,9 -1,1 2,7
Rahoitustuotot 1,0 0,0 -0,1 0,9
Rahoituskulut -0,9 -0,2 -0,3 -1,4
Tulos ennen veroja 3,0 0,7 -1,5 2,2
Tase varat 30,6 18,7 19,2 -4,5 63,9
Tase velat 16,2 18,1 19,0 -4,5 48,6
Investoinnit 0,5 0,0 22,1 22,6
Henkilöstö keskimäärin 245 89 336
SEGMENTTITIEDOT (milj. euroa)
1-9/2019
Yleiselektroniikka Machinery Muut Segm. Yhteensä
väliset
Tulos
Liikevaihto 43,9 0 43,9
Poistot -0,8 0 -0,8
Liikevoitto 2,7 0 0 2,7
Rahoitustuotot 0,3 0 0 0,3
Rahoituskulut -0,6 0 0 0 -0,6
Tulos ennen veroja 2,5 0 0 2,5
Tase varat 25,4 0 0 0 25,4
Tase velat 10,3 0 0 10,3
Investoinnit 0,2 0 0 0,2
Henkilöstö keskimäärin 236 0 0 236
SEGMENTTITIEDOT (milj. euroa)
1-12/2019
Yleiselektroniikka Machinery Muut Segm. Yhteensä
väliset
Tulos
Liikevaihto 59,9 0 59,9
Poistot -1,0 0 -1,0
Liikevoitto 3,5 0 0 3,5
Rahoitustuotot 0,4 0 0 0,4
Rahoituskulut -0,7 0 0 0 -0,7
Tulos ennen veroja 3,3 0 0 3,3
Tase varat 25,8 0 0 0 25,8
Tase velat 9,7 0 0 9,7
Investoinnit 0,3 0 0 0,3
Henkilöstö keskimäärin 238 0 0 238

VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) 30.9.20 30.9.19
Vastuut
Rahalaitoslainat 29,2 2,6
Shekkitililimiitti 3,0 0,3
Vastuut yhteensä 32,2 2,9
Annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 0,6 0,7
Yrityskiinnitykset 35,7 0,7
Pantatut arvopaperit 0 0,1
Takaukset 5,5 0
Annetut vakuudet yhteensä 41,8 1,5
Rahalaitoslainat sisältää 3,1 miljoonaa
IFRS 16 mukaisia lainoja.

Lisäksi emoyhtiö on antanut tytäryhtiöiden tavaraostojen vakuudeksi takauksia tytäryhtiöiden puolesta
yhteensä 0,5 milj. euroa. Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvaa vastuuta.

Espoossa 5.11.2020

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Nerg
Toimitusjohtaja
puh +358(0)44 341 8514

Aku Rumpunen
Talousjohtaja
puh +358(0)40 556 3546

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.yeint.fi

Yleiselektroniikka-konserni lyhyesti:

Yleiselektroniikka-konserni on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka muodostuu kahdesta liiketoimintayksiköstä; elektroniikkateollisuuden alalla toimivasta Yleiselektroniikasta ja teollisuuden ja rakentamisen alalla toimivasta Machinerystä. Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli 111,8 milj. euroa ja se työllistää noin 330 henkilöä – Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Vuonna 1969 perustettu Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhimpia ammattielektroniikan myynti- ja jakeluyrityksiä. Päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaita elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International nimellä.

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi Machinery tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja.

Alkuperäinen artikkeli