Etusivu » Talenom järjestää tänään pääomamarkkinapäivän – yhtiön visiona ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille

Talenom järjestää tänään pääomamarkkinapäivän – yhtiön visiona ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille

Logo.jpg

Talenom järjestää tänään pääomamarkkinapäivän – yhtiön visiona ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille

Talenom Oyj Lehdistötiedote 11.11.2020 klo 8.00

Talenom järjestää tänään pääomamarkkinapäivän – yhtiön visiona ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille

Talenom järjestää tänään kello 9.00-11.00 pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja medialle. Tapahtuman tarkoituksena on esitellä Talenomin kannattavan kasvun strategiaa sekä muun muassa 26.10.2020 julkistettuja uusia pankkipalveluita ja pienasiakaskonseptia.

”Uusien palvelujen myötä Talenom on julkistanut uuden visionsa: ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille. Talenomin strategia perustuu edelleen yrittäjäasiakkaiden arjen helpottamiseen, pitkälle automatisoituihin kirjanpitopalveluihin sekä aktiiviseen huolenpitoon asiakkaista. Orgaanisen kasvun ohella Talenomin tavoitteena on viedä osaamistaan uusille markkinoille Eurooppaan sekä kasvaa myös yrityskaupoin”, kertoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Pienasiakaskonsepti avaa Talenomille Suomessa täysin uuden kohdemarkkinan, pk-yritysten pienasiakassektorin, johon kuuluvat yritykset, joiden liikevaihto on alle 400 000 euroa. Markkinan koko on noin 40 prosenttia tilitoimistomarkkinasta. Pienasiakassektori vaatii täysin oman palvelukokonaisuutensa, jonka nyt voimme tarjota”, jatkaa Otto-Pekka Huhtala.

”Kasvustrategiamme toteuttamista tukee tilitoimisto- ja pankkialan digitalisaatiomurros, jota lainsäädännön muutokset omalta osaltaan edistävät. Uuden, huhtikuussa 2020 voimaan tulleen verkkolaskudirektiivin myötä elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada toiselta yritykseltä sähköinen lasku. Maksupalveludirektiivi PSD2 velvoittaa pankkirajapintojen avaamiseen koko EU:n alueella, mikä alentaa pankin palvelumaksuja, ja Basel-säännökset ovat kiristäneet muun massa pankkien vakavaraisuusvaatimuksia, mikä on luonut tarpeen pk-yritysten uusille rahoituskanaville”, toteaa Huhtala.

Automaation kehitys jatkuu

Viimeisen parin vuoden aikana Talenom on panostanut erityisesti prosessitehokkuuden parantamiseen. Edistystä on tapahtunut erityisesti kirjanpitoprosessin yksinkertaistamisessa, jossa on onnistuneesti karsittu välivaiheita.

Nyt painopiste siirtyy takaisin automaation kehittämiseen. Talenomin tavoitteena on nostaa kirjanpidon ja palkanlaskennan automaatioaste 100 prosenttiin. Kirjanpitolinjan automaatioaste on tällä hetkellä reilut 70 prosenttia ja palkanlaskennan automaatioaste noin 25 prosenttia.

”Automaation myötä asiantuntijoiden resursseja vapautuu manuaalisista rutiineista asiakkaan tukemiseen. Automaatio on vähentänyt työvoiman tarvetta ja parantanut Talenomin kapasiteettia vastaanottaa uusia asiakkaita palkkaamatta lisää kirjanpitäjiä. Asiakkaan huolenpitoon jää enemmän aikaa kuin koskaan aiemmin”, sanoo liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Juha Jutila.

Kilpailuetua ylivoimaisesta asiakaskokemuksesta

Talenomin tavoitteena on tarjota ylivoimainen asiakaspalvelukokemus, joka syntyy yhdistämällä digitaalinen käyttäjäkokemus ja laadukas, vahvasti henkilökohtainen palvelu.

”Haluamme erottautua aktiivisena, yrittäjän puolella olevana toimijana, joka auttaa asiakkaitaan tilitoimistopalveluiden lisäksi talouden, verotuksen ja hallinnon lisäarvopalveluilla. Talenomin asiakkaiden tyytyväisyys omaan asiantuntijaansa on nyt korkeampi kuin koskaan. Nettosuositteluindeksimme (NSI) on 51 vuonna 2020. Korkea asiakastyytyväisyys näkyy myönteisenä kehityksenä asiakaspidossa. Lisäksi Talenomin potentiaalisten asiakkaiden mielikuva Talenomista on myönteinen ja yhtiön tunnettuus hyvä. Innolinkin alkuvuodesta toteuttaman tutkimuksen mukaan Talenom on Suomen tunnetuin tilitoimisto”, sanoo tilitoimistopalveluista vastaava johtaja Juho Ahosola.

Tavoite ylivoimaisesta asiakaskokemuksesta pyritään saavuttamaan muun muassa panostamalla vahvasti osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön jatkuvaan kouluttamiseen. Vuosina 2016-2019 Talenomin oman KLT-valmennusohjelman kautta on valmistunut lähes 100 KLT-asiantuntijaa.

Kasvua orgaanisesti ja yrityskaupoin

Talenom haluaa jatkaa vahvaa kasvua. Tavoitteena on kasvattaa sekä oman myyntihenkilöstön että franchising-yrittäjien määrää ja hakea kattavaa maatieteellistä peittoa myös etämyynnillä.

”Talenomin merkittävät ohjelmistoinvestoinnit ja näytöt tehokkuuden kehittämisessä tukevat liiketoiminnan volyymin kasvattamista myös yritysostoin. Pienen tilitoimiston kannalta liiketoiminnan myyminen Talenomille on kiinnostava vaihtoehto, sillä alan nopea digitalisoituminen ja kiristyvä sääntely edellyttävät mittavia investointeja ja hallinnollisia resursseja”, kertoo talousjohtaja Antti Aho.

Yrityskaupoilla voidaan tukea Talenomin kannattavaa kasvua. Lyhyellä aikavälillä yrityskaupat kuitenkin rasittavat ostokohteen suhteellista kannattavuutta siihen asti, kunnes uudet järjestelmät on otettu kohteessa käyttöön.

Kasvumahdollisuuksia uusilla markkinoilla Euroopassa

Talenom on viimeisten parin vuoden aikana ottanut ratkaisevia ensimmäisiä askeleita kansainvälistymisessä yritysostoin Ruotsissa. Tavoitteena on jatkaa kasvua ja laajentumista Ruotsissa. Lisäksi muut Euroopan maat tarjoavat Talenomille mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa uusille markkinoille.

”Euroopassa on useita Talenomille erittäin mielenkiintoisia maita, joissa on valtava määrä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, perinteiset talouden prosessit ja fragmentoituneet tilitoimistomarkkinat. Kansainvälistä kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että yritysostoin, vaiheittain seuraavien vuosien aikana”, kertoo kansainvälisistä liiketoiminnoista vastaava johtaja Tuomas Iivanainen.

Pienasiakaskonsepti vauhdittaa kannattavan kasvun strategian toteuttamista

Lokakuun lopussa Talenom saavutti tärkeän etapin kasvustrategiassaan tuodessaan Suomen markkinoille pienasiakaskonseptinsa mukaisen TiliJaskaTM -palvelun, joka tuo pienyrittäjille ilmaisen kirjanpitosovelluksen, pankkipalvelut (IBAN-tilit ja kortit) sekä asiakkaan tarpeen mukaan skaalautuvat tilitoimistopalvelut. Lisäksi Talenom tarjoaa nyt kaikkein pienimmille yrityksille uuden Talenom Kevytyrittäjäpalvelun, jonka ansiosta yhtiö voi tarjota palveluita kaikenlaisille yrittäjille osa-aikaisista kevytyrittäjistä aina pörssiyhtiöihin saakka.

”Pienasiakkaat ovat vaa’ankieliasemassa, sillä ne ovat huomattavan lukumääränsä vuoksi erittäin merkittävä suosittelijaryhmä. Pienasiakassegmentti edellyttää kasvustrategian uudelleen määrittämistä ja siirtymistä suoramyynnistä alustakeskeiseen digitaaliseen markkinointiin, ja siksi olemme luoneet TiliJaska-palvelukokonaisuuden”, kertoo pienasiakkaista vastaava johtaja Miikka Hätälä.

TiliJaska on vuoden loppuun asti beetavaiheessa, jossa asiakkaiden määrä on rajattu. Pankkipalvelut on tarkoitus tuoda markkinoille vuoden 2021 helmi-maaliskuussa ja TiliJaskaa vastaava palvelu (KontoKalle.se) julkistaa vuoden 2021 kesällä Ruotsissa.

Webcast ja esitysmateriaali

Tilaisuus on nähtävissä kello 9.00 alkaen suorana suomenkielisenä webcast-lähetyksenä osoitteessa https://talenom.videosync.fi/cmd-2020-fin ja samanaikaisesti englanninkielisenä webcast-tallenteena osoitteessa https://talenom.videosync.fi/cmd-2020-eng. Tilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan ennen tilaisuuden alkamista yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.talenom.fi/sijoittajat.
Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi ja englanniksi webcast-alustan kautta noin kello 10.40 alkaen. Ennakkoon ilmoittautuneet voivat osallistua tilaisuuteen myös paikan päällä yhtiön tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki).

TALENOM OYJ

Lisätietoja:
Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
040 703 8554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 – 2019.

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

Alkuperäinen artikkeli