Etusivu » Sampo-konsernin tulos tammi–syyskuulta 2020

Sampo-konsernin tulos tammi–syyskuulta 2020

Sampo-konsernin tulos tammi–syyskuulta 2020

SAMPO OYJ OSAVUOSIRAPORTTI 4.11.2020 klo 9.40

Sampo-konsernin tulos tammisyyskuulta 2020

Sampo-konsernin suurin tytäryhtiö If ylsi kolmannella vuosineljänneksellä 2020 jälleen kerran erinomaiseen vakuutustekniseen tulokseen ja tämän lisäksi sijoitusomaisuuden arvot jatkoivat nousuaan lähestyen koronaviruspandemiaa edeltäneitä tasojaan. Nordean vahva kehitys tuki konsernin hyvää tulosta. Sampo-konsernin tammi–syyskuun 2020 tulos ennen veroja oli 1 054 miljoonaa euroa (1 073). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 665 miljoonaa euroa (879) tammi-syyskuussa 2020 ja 632 miljoonaa euroa (-116) vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä.

– Osakekohtainen tulos oli 1,51 euroa (1,38). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 1,12 euroa (1,44). Konsernin oman pääoman tuotto oli vuoden 2020 tammi–syyskuussa 7,0 prosenttia (9,2). Osakekohtainen substanssi oli syyskuun 2020 lopussa 18,63 euroa (18,90).

– If-segmentin tulos ennen veroja oli 616 miljoonaa euroa (655). Yhdistetty kulusuhde oli 82,4 prosenttia (84,3) tammi–syyskuussa 2020. Vastuuvelan diskonttaamiseen Suomessa käytettävää korkoa alennettiin 0,95 prosentista 0,75 prosenttiin. Tammi–syyskuun 2020 yhdistetty kulusuhde olisi ollut ilman diskonttokoron alentamista 80,9 prosenttia. Maksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein 5,2 prosenttia. Kasvua tuli kaikilta liiketoiminta-alueilta ja kaikista maista.

– If maksaa Sampo Oyj:lle osinkoa 6 300 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 600 miljoonaa euroa) joulukuussa 2020.

– Topdanmark-segmentin tulos ennen veroja oli 85 miljoonaa euroa (180). Yhdistetty kulusuhde oli 85,7 prosenttia (80,5).

– Nordean kehitys oli kolmannella vuosineljänneksellä 2020 vahvaa. Sammolle kirjattiin Nordean 2020 tammi–syyskuun nettotuloksesta 299 miljoonaa euroa (147). Nordea pyrkii maksamaan osinkoa tilikaudelta 2019. Nordean hallitus arvioi tilannetta uudelleen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Euroopan keskuspankin mahdollisten uusien kannanottojen mukaisesti.

– Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa euroa (212). Korkeampikorkoinen, 4,5 ja 3,5 prosentin laskuperustekorkoinen kanta laski ensi kertaa Mandatum Lifen historian aikana alle 2,0 miljardin euron.

– Sampo ja Rand Merchant Investment Holdings Limited (RMI) julkistivat 5.8.2020 suositellun käteisostotarjouksen hankkiakseen kaikki Hastings Group Holdings Plc:n liikkeeseenlaskemat ja liikkeeseenlaskettavat osakkeet, jotka eivät jo ole Sammon ja RMI:n omistuksessa tai määräysvallassa. Kaupan toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, kuten viranomaislupien ja kilpailuoikeudellisten hyväksyntöjen saamista. Kaikki viranomaislupiin ja kilpailuoikeudellisiin hyväksyntöihin liittyvät ehdot on nyt täytetty ja kauppa astuu voimaan Englannin lain mukaisen, 13.11.2020 järjestettäväksi suunnitellun tuomioistuinkäsittelyn jälkeen.

AVAINLUVUT 1-9/2020 1-9/2019 Muutos, % 7-9/2020 7-9/2019 Muutos, %
Milj. e
Tulos ennen veroja 1 054 1 073 -2 485 92 425
If 616 655 -6 233 215 8
Topdanmark 85 180 -53 46 34 35
Osakkuusyhtiöt *) 308 0 170 -227
Mandatum 100 212 -53 60 75 -20
Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) -53 26 -25 -6 -333
Tilikauden voitto 881 848 4 412 22 1 777
Muutos Muutos
Tulos/osake, euroa 1,51 1,38 0,13 0,70 0,01 0,69
Tulos/osake, OCI:n perusteella, euroa 1,12 1,44 -0,32 1,10 -0,24 1,34
Substanssi/osake, euroa *) 18,63 20,71 -2,08
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 10 309 9 769 540
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 214 167 47
Oman pääoman tuotto, % 7,0 9,2 -2,2

*) Nordean osakkeina vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä jaetun ylimääräisen osingon aiheuttama 155 miljoonan euron negatiivinen erä sisältyy vertailulukuun

**) vertailuajankohta 31.12.2019

Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2019 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

OSAVUOSIRAPORTISSA KÄYTETYT VAIHTOKURSSIT 1-9/2020 1-6/2020 1-3/2020 1-12/2019 1-9/2019
EURSEK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 10,5622 10,6621 10,6649 10,5853 10,5679
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 10,5713 10,4948 11,0613 10,4468 10,6958
DKKSEK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,4157 1,4280 1,4279 1,4183 1,4158
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,4197 1,4813 1,4813 1,3982 1,4326
NOKSEK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 0,9857 0,9932 1,0195 1,0749 1,0816
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 0,9523 0,9618 0,9610 1,0591 1,0809
EURDKK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4581 7,4648 7,4714 7,4661 7,4644
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 7,4462 7,4526 7,4674 7,4715 7,4662

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Sampo-konsernin kolmannen vuosineljänneksen 2020 tulos on vahva. Tuloskehitykseen myötävaikutti merkittävimmin If, joka jatkoi erinomaista kehitystään riskien arvioinnissa ja hinnoittelussa kasvattaen samalla maksutuloaan huomattavasti, yli 5 prosenttia. Sijoitusomaisuuden tuottokehitystä edesauttoi pääomamarkkinoiden kehitys, jota puolestaan tukivat poliitikkojen ja keskuspankkien toimet. Runsas likviditeetti ja vahva riskinottohalu avittivat varallisuuserien arvostukset lähelle koronapandemiaa edeltäneitä tasojaan.

Nordean tulosluvut olivat rohkaisevia, yhtiö paransi sekä kustannustehokkuuttaan että kasvatti markkinaosuuttaan. Pankki ylitti sijoittajien odotukset lähes kaikilla osa-alueilla ja on edelleen sitoutunut vuoden 2022 taloudellisiin tavoitteisiinsa. Nordean vahva taloudellinen asema merkitsee samalla myös sitä, että yhtiö on hyvässä asemassa osingonmaksun näkökulmasta. Nordea pyrkii maksamaan osinkoa tilikaudelta 2019 kunhan se saa tarvittavat viranomaisluvat.

Nordean osinkojen kommentoinnin lisäksi totean vielä sen, että tällä viikolla on vahvistunut, että If on päättänyt maksaa joulukuussa osinkoa 6 300 miljoonaa Ruotsin kruunua. Topdanmark on myös toistamiseen ilmoittanut aikovansa maksaa tilikauden 2019 osingon ja kun Mandatumillakin on hyvin vankka vakavaraisuusasema, luotan siihen, että Sammolla ei ole kassavirtaongelmia maksaa osinkoa keväällä osinkopolitiikkansa mukaisesti.

Sammon ja RMI:n 5.8.2020 tekemä suositeltu käteisostotarjous Hastings Group Holdings Plc:stä etenee suunnitelmien mukaisesti. Hastingsin osakkeenomistajien tarvittavat enemmistöt hyväksyivät ostotarjouksen 29.9.2020. Kaikki viranomaisluvat ja kilpailuoikeudelliset hyväksynnät on saatu. Toivotamme Hastingsin tervetulleeksi konserniimme, kunhan hyväksymisprosessi saadaan loppuun tuomioistuinkäsittelyssä, joka on suunniteltu järjestettäväksi 13.11.2020.

Lopuksi totean vielä, että Sampo-konserni on edennyt myrskyisistä ajoista huolimatta tänä vuonna vakaasti, sekä toiminnallisesti että strategisesti. Aiomme esitellä strategiaamme kattavasti seuraavassa pääomamarkkinapäivässämme, joka on suunniteltu järjestettäväksi 24.2.2021. Toivon, että koronavirustilanne on tuohon mennessä hellittänyt niin, että voimme tavata kasvokkain.

Torbjörn Magnusson
konsernijohtaja

VUODEN 2020 KOLMAS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin heinä–syyskuun 2020 tulos ennen veroja oli 485 miljoonaa euroa (92). Osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (0,01). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,10 euroa (-0,24). Osakekohtainen substanssi kasvoi vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 1,64 euroa ja oli 18,63 euroa.

Ifin yhdistetty kulusuhde oli kolmannella vuosineljänneksellä 82,9 prosenttia (83,5). Ilman vastuuvelan diskonttaamiseen Suomessa käytettävän koron alentamista yhdistetty kulusuhde olisi ollut 78,3 prosenttia. Tulos ennen veroja oli 233 miljoonaa euroa (215).

Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde oli kolmannella vuosineljänneksellä 88,7 prosenttia (83,5). Tulos ennen veroja nousi 46 miljoonaan euroon (34).

Sammolle kirjattiin Nordean kolmannen vuosineljänneksen 2020 nettotuloksesta 166 miljoonaa euroa (-75).

Mandatumin tulos ennen veroja oli 60 miljoonaa euroa (75). Maksutulo aleni 172 miljoonaan euroon (295).


KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSET SAMPO-KONSERNIIN

Koronaviruspandemian saavuttua Pohjoismaihin maaliskuun puolivälissä otettiin prioriteetiksi toiminnan jatkuvuus ja asiakaspalvelun tarjoaminen parhaiden mahdollisuuksien mukaan.

Asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus on pyritty takaamaan viranomaisten suosituksia noudattamalla ja digitaalista teknologiaa hyödyntämällä. Valtaosa henkilöstöstä jatkoi etätöissä myös kolmannella vuosineljänneksellä. Syyskuun lopulla etätöissä oli noin 70 prosenttia Ifin ja Mandatum Lifen henkilöstä. Haastavista olosuhteista huolimatta asiakaspalvelu on toiminut normaalisti ja asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvänä.

Vaikutukset liiketoimintaan

If

Korvauskuluja kasvattivat tammi-syyskuussa korvaukset matkavakuutuksista, mihin oli pääosin syynä hallitusten koronaviruspandemian vuoksi asettamat matkustusrajoitukset. Korvaushakemusten määrä ylsi raportointiajankohdan lopussa noin 50 000:een, mikä vastaa noin 35 miljoonan euron bruttomääräisiä korvauskuluja. Vahingoista valtaosa kohdistui Henkilöasiakasliiketoimintaan ja Norjaan. Ifillä on tämäntyyppisten vahinkojen varalta jälleenvakuutussuoja, jossa yhtiölle itselleen jäävä osuus on noin 10 miljoonaa euroa.

Hallitusten purettua rajoituksia toisen vuosineljänneksen lopusta alkaen vahinkotiheys jatkoi heinä-syyskuussa palautumistaan kohti tavanomaista tasoaan, joskin maa- ja liiketoimintakohtaisin eroin ja poikkeavan tilanteen yhä jäädessä vaikuttamaan tiheyteen jonkin verran. Kuluneella vuosineljänneksellä koronaviruksella oli Ifin riskisuhteeseen arviolta noin 3 prosenttiyksikön suuruinen positiivinen vaikutus. Korjauskuluissa saattaa jatkossa olla edelleen nousupainetta hallitusten määräämien rajoitusten aiheuttaman materiaalipulan, toimitusviiveiden tai henkilöstöpulan vuoksi.

Koronakriisi heijastui kolmannella vuosineljänneksellä maksutulokehitykseen hieman vaikutuksen kohdistuessa ensisijaisesti Henkilöasiakasliiketoiminnassa matkavakuutuksiin ja ajoneuvojen väliaikaiseen poistamiseen liikenteestä sekä Yritysasiakasliiketoiminnassa vakuutusmäärien pienenemiseen, mutta kaiken kaikkiaan näiden merkitys ei ollut suuri. Maksutulokehitykseen voivat kuitenkin vaikuttaa viipeellä epävarmuustekijät, kuten vakuutusmäärien pieneneminen ja liikevaihdon aleneminen yritysasiakassegmenteissä.

Topdanmark

Topdanmark on kertonut koronaviruspandemian vaikutuksista 23.10.2020 julkaisemassaan osavuosiraportissa tammi-syyskuulta 2020.

Mandatum Life

Koronapandemian vuoksi keväällä koettu häiriö jäi lyhytaikaiseksi ja vaikutukset yhtiön kustannusliikkeen tulokseen jäivät vähäisiksi. Myöskään maksutulo ei kärsinyt pandemiasta merkittävästi: kolmannella vuosineljänneksellä jäätiin edellisvuodesta hieman jälkeen, mutta tämä johtui ennemmin vertailuajankohdan erinomaisesta maksutulokehityksestä kuin itse pandemiasta. Lyhyen aikavälin vaikutukset liiketoimintaan ovat olleet ylipäätään verrattain pienet.

Vaikutukset sijoitustoimintaan

Pääomamarkkinoiden kehitys oli suotuisaa kolmannella vuosineljänneksellä, mutta kurssinousu tasoittui vahvaan toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Korkotaso laski edelleen ja korkoerot kaventuivat, mikä tarjosi Sammolle hyviä sijoitustuottoja.

Vakavaraisuusasema

Sampo-konsernin ja sen tytäryhtiöiden vakavaraisuus säilyi vankkana vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Lisätietoja on saatavilla Vakavaraisuus-osiossa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If-segmentin tammi–syyskuun 2020 tulos ennen veroja oli 616 miljoonaa euroa (655). Verojen jälkeinen laaja tulos oli 391 miljoonaa euroa (544). Yhdistetty kulusuhde oli 82,4 prosenttia (84,3) ja riskisuhde 61,7 prosenttia (62,8). Koronavirustilanteen vaikutus yhdistettyyn kulusuhteeseen on noin 2 prosenttiyksikköä positiivinen tammi–syyskuussa 2020 ja 3 prosenttiyksikköä positiivinen kolmannella vuosineljänneksellä.

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin nettona 136 miljoonalla eurolla (159) tammi–syyskuussa 2020. Vakuutustekninen tulos kohosi 594 miljoonaan euroon (520). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 18,0 prosenttia (16,1).

Suurvahinkoja oli vuoden 2020 tammi–syyskuussa 84 miljoonaa euroa odotettua enemmän. Yritysasiakasliiketoiminnoissa maksettiin suurvahingoista korvauksia 6 miljoonaa euroa arvioitua enemmän ja Suurasiakasliiketoiminnassa 79 miljoonaa euroa arvioitua enemmän.

Vastuuvelan diskonttaamiseen Suomessa käytettävää korkoa alennettiin 0,95 prosentista 0,75 prosenttiin. Tämän negatiivinen tulosvaikutus oli 51 miljoonaa euroa, eli se heikensi tammi–syyskuun 2020 yhdistettyä kulusuhdetta 1,5 prosenttiyksikköä. Vastuuvelan diskonttaamiseen Ruotsissa käytettävä korko oli -0,80 prosenttia, millä oli puolestaan 1 miljoonan euron suuruinen negatiivinen tulosvaikutus tammi–syyskuussa.

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi tammi–syyskuussa 3 840 miljoonaan euroon (3 717). Maksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein 5,2 prosenttia vuodentakaisesta. Maksutulo kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla markkinoilla. Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 6,1 prosenttia Norjassa, 4,7 prosenttia Ruotsissa ja 2,5 prosenttia Suomessa. Suurasiakkaat-liiketoiminnassa maksutulon kasvu oli 11 prosenttia, Yritysasiakkaat-liiketoiminnassa 5,3 prosenttia, Baltia-liiketoiminnassa 2,5 prosenttia ja Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa 3,8 prosenttia.

Riskisuhde parani kolmannella vuosineljänneksellä vuodentakaisesta ja oli 62,4 prosenttia (62,5). Siihen vaikutti kolmannella vuosineljänneksellä jatkunut koronavirustilanteen aiheuttama epätavallisen suotuisa vahinkotiheyskehitys, mutta tämä vaikutus oli pienempi kuin edeltävällä vuosineljänneksellä. Sen positiivinen vaikutus kolmannen vuosineljänneksen nettomääräiseen riskisuhteeseen oli noin 3 prosenttiyksikköä.

Toimintakulusuhde oli 20,7 prosenttia (21,5) ja liikekulusuhde 15,2 prosenttia (15,9).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 30.9.2020 yhteensä 11,0 miljardia euroa (11,5).

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Topdanmark

Sampo Oyj omisti syyskuun 2020 lopussa 41 997 070 Topdanmarkin osaketta, mikä on 46,7 prosenttia yhtiön koko osakekannasta ja 48,13 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon Topdanmark-omistuksen markkina-arvo 30.9.2020 oli 1 732 miljoonaa euroa.

Topdanmarkin tammi–syyskuun 2020 tulos ennen veroja laski 85 miljoonaan euroon (180).

Yhdistetty kulusuhde oli 85,7 prosenttia (80,5) tammi–syyskuussa 2020.

Seuraava teksti perustuu Topdanmarkin 23.10.2020 julkaisemaan osavuosikatsaukseen tammi–syyskuulta 2020.

Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 2,8 prosenttia ja henkivakuutuksen 3,6 prosenttia tammi–syyskuussa 2020. Vahinkovakuutuksen maksutulokasvusta 0,7 prosenttia tuli henkilöasiakkailta ja 5,2 prosenttia pk-yrityksiltä. Henkilöasiakassegmentin maksutulokehitystä heikensi Danske Bank -yhteistyösopimuksen päättyminen vuoden 2019 puolivälissä.

Vahinkotrendi heikkeni 66,4:stä 70,8:aan tammi–syyskuusta 2019 tammi–syyskuulle 2020 tultaessa. Sääilmiöihin liittyvät vahingot alensivat vahinkotrendiä 0,6 prosenttiyksikköä ja suurvahingot 0,5 prosenttiyksikköä. Korkotason aleneminen heikensi osaltaan vahinkotrendiä, johon kohdistui 1,0 prosenttiyksikön suuruinen negatiivinen vaikutus tammi–syyskuuhun 2019 verrattuna. Kotivahingot heikensivät vahinkotrendiä 2,1 prosenttiyksikköä samalla ajanjaksolla. Vahinkokehitystä selittivät muun muassa vesivahinkojen kasvu sateisen alkuvuoden seurauksena, koronakriisin aikaisen kotiremontointibuumin yhteydessä havaittujen vesi- ja homevahinkojen lisääntynyt määrä sekä muutama erittäin suuri palovahinko.

Topdanmarkin vakavaraisuusasemaa on kuvattu osiossa Vakavaraisuus.

Lisätietoja Topdanmarkista ja sen tammi–syyskuun 2020 tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.

Osakkuusyhtiö Nordea

Syyskuun 2020 lopussa Sampo Oyj omisti 804 922 858 Nordean osaketta eli 19,87 prosenttia pankin osakkeista. Yhdestä osakkeesta maksettu hinta oli keskimäärin 6,46 euroa, ja Sammon konsernitilinpäätöksessä käytettävä kirjanpitoarvo oli 8,62 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi oli syyskuun 2020 lopussa 6,49 euroa.

Sammolle kirjattiin Nordean tammi–syyskuun 2020 tuloksesta ennen veroja 299 miljoonaa euroa (147).

Lisätietoja Nordean tammi–syyskuun 2020 osavuosituloksesta on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.

Mandatum Life

Mandatum-segmentin tammi–syyskuun 2020 tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa euroa (212). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 53 miljoonaa euroa (224) tammi–syyskuussa 2020 ja 143 miljoonaa euroa (34) kolmannella vuosineljänneksellä. Oman pääoman tuotto oli 5,0 prosenttia (25,9) tammi–syyskuussa 2020.

Mandatum Life -konsernin maksutulo oli 670 miljoonaa euroa (824). Sijoitussidonnaisten sopimusten maksutulo oli 590 miljoonaa euroa (720).

Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja laskivat 81 miljoonaan euroon (280) tammi–syyskuussa 2020 ja olivat 52 miljoonaa euroa vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Käyvän arvon rahasto aleni 410 miljoonaan euroon (438) tammi–syyskuussa 2020.

Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien varojen nettotuotto laski -86 miljoonaan euroon (680) tammi–syyskuussa 2020 ja oli 226 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä.

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli kokonaisuudessaan 11,7 miljardia euroa (12,0). Sijoitussidonnainen vastuuvelka nousi lähelle ennätystään 8,1 miljardiin euroon (8,1) ja oli 850 miljoonaa euroa suurempi kuin maaliskuun lopussa.

Laskuperusteisen vakuutuskannan korkeampikorkoinen osa (4,5 ja 3,5 prosentin laskuperustekorkoinen kanta) jatkoi tasaista alenemistaan ja painui ensi kertaa alle 2,0 miljardin euron. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan kokonaismäärä laski 3,6 miljardiin euroon (3,9).

Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa kokonaisuudessaan 160 miljoonalla eurolla (230). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuosien 2020 ja 2021 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuoden 2022 diskonttokorko on 1,25 prosenttia.

Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,0 prosenttia ja eriytetyn kannan diskonttokoron alentamiseen oli syyskuun 2020 lopussa varattu 245 miljoona euroa (263).

Kustannusliikkeen tulos oli vuoden 2020 tammi–syyskuussa 19 miljoonaa euroa (17). Riskiliikkeen tulos oli 16 miljoonaa euroa (15).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja tammi–syyskuussa 2020 oli 254 miljoonaa euroa (26). Sammon osuus osakkuusyhtiöiden Nordean ja Nordax Bankin tammi–syyskuun 2020 tuloksista 308 miljoonaa euroa (0), josta Nordean osuus oli 299 miljoonaa euroa (-8) ja Nordaxin 9 miljoonaa (8) euroa.

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja ilman osakkuusyhtiöiden tulososuutta oli -53 miljoonaa euroa (26).

Johdannaisinstrumenttien markkina-arvojen ja valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä vaihteluita nettosijoitustuottoihin ja rahoituskuluihin.

Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 6,9 miljardiin euroon eli 8,62 euroon osakkeelta. Omistusosuuden markkina-arvo 30.9.2020 oli 5,2 miljardia euroa eli 6,49 euroa osakkeelta.

MUUT TAPAHTUMAT

Käteisostotarjous Hastings Group Holdings Plc:stä

Sampo ja Rand Merchant Investment Holdings Limited (RMI) julkistivat 5.8.2020 suositellun käteisostotarjouksen hankkiakseen kaikki Hastings Group Holdings Plc:n liikkeeseenlaskemat ja liikkeeseenlaskettavat osakkeet, jotka eivät jo ole Sammon ja RMI:n omistuksessa tai määräysvallassa.

Tarjoushinta on 250 GBp:tä jokaisesta Hastingsin osakkeesta, mikä tarkoittaa Hastingsin liikkeeseenlaskeman ja liikkeeseenlaskettavan osakepääoman arvostamista noin 1,66 miljardiin puntaan eli noin 1,84 miljardiin euroon.

Tarjoushinta vastaa noin 37,5 prosentin preemiota verrattuna Hastingsin osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuun 182 GBp:n keskikurssiin 28.7.2020 (ollen viimeinen arkipäivä ennen kuin Hastings tiedotti yhteydenotosta, joka voi johtaa tarjouksen tekemiseen) päättyneeltä kolmen kuukauden ajanjaksolta.

Sampo ja RMI ovat perustaneet yhteisesti omistetun yhtiön, Bidcon, Hastingsin hankkimista varten. Tarjouksen loppuunsaattamisen jälkeen Sammolla olisi omistuksessaan ja määräysvallassaan 70 prosenttia ja RMI:llä 30 prosenttia kaikista Bidcon osakkeista ja äänistä. Sampo ja RMI ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen yhteistyöhön Hastingsin osalta. Bidcon hallinnointi heijastaa Sammon ja RMI:n suhteellisia omistusosuuksia huomioiden Sammon määräävän aseman, mutta suojaten RMI:n etuja tavanomaisin vähemmistösuojajärjestelyin. Osakassopimus sisältää tällaiselle yhteiselle sijoitukselle tavanomaisia irtaantumisjärjestelyjä.

Sammon sijoituksen suuruus sen 70 prosentin hankintaosuuteen perustuen olisi 1,16 miljardia puntaa eli 1,29 miljardia euroa tarjoushinnan mukaisesti laskettuna.

Sampo rahoittaa hankintaosuutensa 3.9.2020 liikkeeseen lasketulla 1 miljardin euron suuruisella toissijaisen pääoman (Tier 2) ehtoisella hybridilainalla ja maksaa jäljelle jäävän osuuden olemassa olevilla käteisvaroilla.

Hankinnan strategiset syyt

Sammon strategisena tavoitteena on kasvattaa entisestään toimintaansa vahinkovakuutusliiketoiminnassa, josta sillä on entuudestaan laaja kokemus ja tietämys. Osana tätä strategiaa ja johtava asemansa pohjoismaisilla markkinoilla huomioon ottaen, Sampo on harkinnut maantieteellisen toiminta-alueensa laajentamista nykyistä laajemmalle. Sampo uskoo, että yhtenä Euroopan suurimmista henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusmarkkinoista Yhdistynyt kuningaskunta tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden laajentaa toimintaa.

Tässä yhteydessä Hastingsin hankkiminen tarjoaisi Sammolle kiinnostavan mahdollisuuden edistää strategiaansa ja vahvistaa uudelleensuuntautumistaan henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusliiketoimintaan. Hastings on johtava moottoriajoneuvovakuutuksia tarjoava vakuutusyhtiö Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja se on viime aikoina laajentanut toimintaansa muihin vahinkovakuutustuotteisiin, mukaan lukien kotivakuutuksiin. Sekä moottoriajoneuvovakuutukset että kotivakuutukset muodostavat laajat markkinat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mikä merkitsee kasvumahdollisuuksia Hastingsin liiketoiminnalle.

Hastingsin hankkiminen tarjoaisi kiinnostavan toiminta-alustan yksillä maailman digitaalisesti edistyksellisimmillä markkinoilla. Yhdistyneelle kuningaskunnalle on ominaista digitaalisen tarjonnan korkea määrä ja Hastings on tällä markkinalla yksi moottoriajoneuvovakuutusten johtavista jakelijoista. Sampo uskoo, että sen ja RMI:n yhteisomistuksessa Hastings pystyy kehittämään edelleen digitaalista ja ketterää liiketoimintamalliaan pitkäaikaisen arvon luomiseksi.

RMI:llä on Sammon kanssa yhteneväinen sijoitusnäkemys, joka perustuu pitkään sijoitushorisonttiin ja kestävän arvon rakentamiseen yli useiden ja vaihtelevien markkinasyklien. Sammon ja RMI:n laaja kokemus ja tietämys henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusliiketoiminnasta huomioiden, Sammon kohdalla tytäryhtiöidensä Ifin ja Topdanmarkin kautta sekä RMI:n kohdalla sen OUTsurance-omistus ja Hastingsin osakkuus huomioiden, tarkoituksena on yhdistää tämä tietämys edistämään Hastingsin pitkän aikavälin strategista suuntaa. RMI tuo yhteisesti omistettuun yhtiöön institutionaalisen tietämyksensä Hastingsistä sekä Yhdistyneen kuningaskunnan vahinkovakuutusmarkkinoista.

Sammon ja RMI:n aikomuksena on, että Hastings jatkaa toimintaansa itsenäisenä, mutta listaamattomana yhtiönä. Sampo uskoo, että sen ja RMI:n yhteisomisteisen yhtiön kautta järjestetty kumppanuus tarjoaa parhaan mahdollisen rakenteen sen potentiaalin hyödyntämiseksi sekä pitkäaikaisen arvon tuottamiseksi sen sidosryhmille. Sampo uskoo, että yksityisenä yhtiönä Hastings hyötyy pitkän aikavälin lähestymistapaa korostavasta päätöksenteosta.

Sampo ja RMI uskovat, että useita Hastingsin toimintoja, kuten korvauskäsittelyn kehittyneisyyttä, laajentamista kotivakuutuksiin, asiakaspitoa ja jälleenvakuutusstrategiaa, voidaan kehittää yhtiöiden kokemuksen avulla Hastingsin ollessa yksityisessä omistuksessa.

Kaupan taloudelliset vaikutukset Sampo-konserniin

Sammon hallitus arvioi, että Hastingsin hankinta kasvattaa konsernin osakekohtaista tulosta ja oman pääoman tuottoa kaupan toteutumisesta seuraavasta ensimmäisestä täydestä tilikaudesta lähtien. Sampo arvioi, että Hastingsin hankinnalla tulee olemaan noin 5 prosentin positiivinen vaikutus sen osakekohtaiseen tulokseen.

Samanaikaisesti Sammon vakavaraisuusasema on säilynyt vahvana, noin 185 prosentissa vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen lopulla. Ostotarjouksen julkistuksen yhteydessä Sampo arvioi, että konsernin pro forma -vakavaraisuus olisi noin 175 prosenttia vuoden 2020 toisen neljänneksen lopulla. Arviota on korjattu liiketoimintojen hyvän tuottokehityksen ja pääomamarkkinoiden suotuisan kehityksen vuoksi. Vakavaraisuutta laskettaessa ei ole vähennetty osinkoa, joka Sammon arvioidaan maksavan vuonna 2021.

Luottoluokittajat S&P ja Moody’s ovat pitäneet ennallaan arvionsa, joiden mukaan Sammon luottoluokitusnäkymät ovat vakaat. Sammon hallitus ei odota hankinnalla olevan vaikutusta Sammon osinkopolitiikkaan lyhyellä aikavälillä, mutta sen odotetaan parantavan yhtiön osingonmaksupotentiaalia pitkällä aikavälillä.

Järjestelyn rakenne ja aikataulu

Hastingsin riippumattomat hallituksen jäsenet suosittelivat yksimielisesti ostotarjouksen hyväksymistä. Ostotarjous toteutetaan Englannin lain mukaisella järjestelyllä, johon liittyy tuomioistuinmenettely. Järjestelyn edellyttämä asiakirja hyväksyttiin vaadittavalla enemmistöllä Hastingsin osakkeenomistajien kokouksissa 29.9.2020. Kaikki viranomaislupiin ja kilpailuoikeudellisiin hyväksyntöihin liittyvät ehdot on nyt täytetty. Kauppa astuu voimaan Englannin lain mukaisen tuomioistuinkäsittelyn jälkeen, joka on suunniteltu järjestettäväksi 13.11.2020.

Lisätietoja ostotarjouksesta on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/ostotarjous ja www.hastingsplc.com.


Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiökokous myönsi hallitukselle 2.6.2020 valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Sampo Oyj ei ostanut omia osakkeitaan tammi-syyskuussa 2020. Sampo Oyj:llä ja sen tytäryhtiöillä ei ollut syyskuun 2020 lopussa hallussaan Sammon A-osakkeita.

Sisäiset osingot

If on päättänyt jakaa 6,30 miljardin Ruotsin kruunun (noin 600 miljoonaa euroa) suuruisen osingon joulukuussa 2020.

Nordean varsinainen yhtiökokous päätti 28.5.2020 järjestetyssä kokouksessaan valtuuttaa hallituksen päättämään vuoden 2019 osingonmaksusta. Tammi-syyskuun 2020 osavuosiraportin mukaan Nordea pyrkii maksamaan osinkoa tilikaudelta 2019. Nordean hallitus on päättänyt, ettei se tee päätöstä tilikauden 2019 osingonmaksusta ennen 1.1.2021. Nordea arvioi tilannetta uudelleen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Euroopan keskuspankin mahdollisten uusien kannanottojen mukaisesti.

Topdanmarkin hallitus päätti Tanskan valvontaviranomaisen suosituksen mukaisesti lykätä vuoden 2019 osingon loppuosan maksamista 25.3.2021 järjestettävään yhtiökokoukseen saakka. Tarkoituksena on maksaa aiemmin ilmoitetusta 17 Tanskan kruunun suuruisesta maksamatta jäänyt 8,5 Tanskan kruunun suuruinen loppuosa osin tai kokonaan.

Mandatum Life päätti olla maksamatta maaliskuulle 2020 suunniteltua 150 miljoonan euron suuruista osinkoa.

Luottoluokitukset

Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden keskeisissä luottoluokituksissa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Syyskuun lopun 2020 mukaiset luottoluokitukset on esitetty oheisessa taulukossa.

Sekä S&P että Moody’s vahvistivat kaikki Sampo-konsernin luottoluokitukset Hastings-ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ja pitivät yhtiöiden näkymät vakaina.

Yhtiö Moody’s Standard & Poor’s
Luokitus Näkymät Luokitus Näkymät
Sampo Oyj – Issuer Credit Rating A3 Vakaat A Vakaat
If Skadeförsäkring AB (Ruotsi)
– Insurance Financial Strength Rating
A1 Vakaat A+ Vakaat
If Skadeförsäkring Holding
– Issuer Credit Rating
A Vakaat
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö – Issuer Credit Rating A+ Vakaat

Konsernin vakavaraisuus

Sampo-konsernin vakavaraisuus lasketaan Solvenssi II -direktiivin mukaisesti ja Nordeaa käsitellään vakavaraisuuslaskennassa osakesijoituksena. Konsernin Solvenssi II -säännöstön mukainen vakavaraisuus oli syyskuun 2020 lopussa 214 prosenttia (167). Lukuun sisältyy Hastings Group Holdings Plc:tä koskevan ostotarjouksen osittaiseksi rahoitukseksi 3.9.2020 liikkeeseenlaskettu toissijaisen pääoman ehtoinen (Tier 2) hybridilaina.


Tytäryhtiöiden vakavaraisuusasema

Vakuutustytäryhtiöt noudattavat vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstöä. If-konserniin kuuluvat yhtiöt soveltavat joko osittaista sisäistä mallia tai standardikaavaa laskiessaan vakavaraisuuttaan erillisinä yhtiöinä. Mandatum Life raportoi vakavaraisuutensa standardikaavan mukaisesti. Topdanmark käyttää vakavaraisuutensa raportoinnissa osittaista sisäistä mallia.

If-konsernilla on S&P:n luottoluokitus A+, mikä edellyttää huomattavasti enemmän pääomaa kuin Solvenssi II:n mukainen standardikaava ja siksi standardikaavan soveltamisella ei ole käytännön merkitystä Ifin pääomitukselle. If-konsernin standardikaavan mukainen pro forma Solvenssi II -vaade 30.9.2020 oli 1 804 miljoonaa euroa (1 890) ja oma varallisuus 3 167 miljoonaa euroa (3 592). Vakavaraisuusaste oli 176 prosenttia (190).

S&P:n A+-luokituksen mukainen tavoitepääoma oli syyskuun 2020 lopussa 2 959 miljoonaa euroa (3 083) ja pääomat 3 387 miljoonaa euroa (3 151).

Topdanmark soveltaa DFSA:n hyväksymää osittaista sisäistä mallia valtaosaan vahinkovakuutus- ja terveysriskien sekä näiden vakavaraisuusvaatimusten laskentaa. Muiden riskien arvioinnissa käytetään Solvenssi II:n standardikaavaa. Topdanmarkin vakavaraisuussuhde oli osittaisen sisäisen mallin mukaisesti 200 prosenttia (177) syyskuun 2020 lopussa.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli 30.9.2020 siirtymäsäännösten jälkeen 206 prosenttia (176). Oma varallisuus oli 2 245 miljoonaa euroa (2 117) ja Solvenssi II -pääomavaade 1 091 miljoonaa euroa (1 204). Ilman siirtymäsäännöksiä oma varallisuus olisi ollut 1 906 miljoonaa euroa (1 756) ja vakavaraisuusvaade 1 102 miljoonaa euroa (1 234), ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 175 prosenttia (142).


Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 30.9.2020 velkarahoitusta 4 714 miljoonaa euroa (3 908) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 548 miljoonaa euroa (1 725). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit ja 345 miljoonan euron (359) arvosta tytär- ja osakkuusyhtiöiden liikkeeseen laskemia pääomalainoja.

Sampo Oyj:n nettovelka oli syyskuun 2020 lopussa 4 166 miljoonaa euroa (2 183). Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkoa kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 70 prosenttia (52) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 41 prosenttia (34).

Sampo Oyj laski 3.9.2020 liikkeeseen 1 000 miljoonan euron suuruisen toissijaisen pääoman ehtoisen (32-nc-12 Tier 2) -hybridilainan, jonka eräpäivä on 3.9.2032.

Sampo Oyj:n taseessa 30.9.2020 olleet rahoitusvelat koostuivat 3 089 miljoonan euron (3 414) suuruisista senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 1 486 miljoonan euron (494) suuruisista pääomalainoista. Yritystodistuksia oli liikkeeseen laskettu 140 miljoonalla eurolla (0). Sampo Oyj:n velan keskikorko oli koronvaihtosopimusten jälkeen syyskuun 2020 lopussa 1,6 prosenttia (1,2).

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2020

Sampo-konsernin vakuutusliiketoimintojen odotetaan raportoivan hyvän vakuutusteknisen tuloksen vuodelta 2020. Sijoitustoiminnan tuloksiin liittyy tällä hetkellä tavallista enemmän epävarmuutta. Markkina-arvoiset tulokset ovat varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ifin odotetaan saavuttavan 82–84 prosentin yhdistetyn kulusuhteen vuonna 2020.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan lukuisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Koronaviruspandemialla ja viruksen tukahduttamiseen liittyvillä toimilla on tällä hetkellä merkittäviä negatiivisia vaikutuksia kansantalouksiin ja pääomamarkkinoiden kehitykseen. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä jo tunnistetuista trendeistä ovat teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla, demografiset muutokset sekä kestävän kehityksen teemat, joilla voi olla perustavanlaatuisia vaikutuksia finanssisektoriin.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Jarmo Salonen, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 516 0030
Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031


Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 14.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0310, +46 8 5664 2651, +44 33 3300 0804 tai +1 631 913 1422. Puhelinkonferenssin tunnus: 50800225#.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee 11.2.2021 tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2020.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli