Etusivu » Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.9.2020

Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.9.2020

Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.9.2020

Tammi-syyskuun 2020 liikevaihto heikkeni ja liiketulos parani edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Heinä-syyskuu 2020

  • Liikevaihto oli 24,2 MEUR (25,9), muutos -6,9 %
  • Liiketulos oli 1,0 MEUR (1,0)
  • Liikevoittoprosentti oli 4,3 % (4,0 %)
  • Tilikauden tulos oli 0,7 MEUR (0,9)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,22)

Tammi-syyskuu 2020

  • Liikevaihto oli 66,5 MEUR (76,3), muutos -13,0 %
  • Liiketulos oli -1,8 MEUR (-2,6)
  • Liikevoittoprosentti oli -2,7 % (-3,4 %)
  • Tilikauden tulos oli -2,7 MEUR (-3,0)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,65 euroa (-0,73)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2020

Martela-konsernin koko vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan heikkenevän selvästi ja liiketuloksen heikkenevän edellisvuotisesta.

Avainluvut, Meur

2020 2019 Muutos 2020 2019 Muutos 2019
7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 24,2 25,9 -6,9 % 66,5 76,3 -13,0 % 106,2
Liiketulos 1,0 1,0 -0,2 % -1,8 -2,6 -2,0
Liiketulos % 4,3 % 4,0 % -2,7 % -3,4 % -1,9 %
Tulos ennen veroja 0,7 0,9 -17,2 % -2,7 -3,1 -2,7
Tilikauden tulos 0,7 0,9 -26,1 % -2,7 -3,0 -2,5
Tulos/osake,eur 0,16 0,22 -25,5 % -0,65 -0,73 -0,61
Sijoitetun pääoman tuotto % 14,3 13,7 4,6 % -11,6 -11,2 -6,4
Oman pääoman tuotto % 18,8 21,6 -12,9 % -37,5 -23,5 -14,7
Omavaraisuusaste % 26,3 30,3 -13,0 % 30,6
Nettovelkaantumisaste % 30,0 54,6 -45,0 % 31,5

Toimitusjohtaja Artti Aurasmaa:

”Liikevaihtomme laski vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 6,9 % ja oli 24,2 milj. euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon laskun syynä oli koronapandemiasta aiheutunut kysynnän lasku, joka näkyi erityisesti muut maat sektorilla. Yhtä voimakasta kysynnän laskua ei ollut havaittavissa Suomessa jossa liikevaihtomme pysyi lähes samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-syyskuun liikevaihto laski 13,0 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 66,5 milj. euroa. Toimitusvarmuutemme on pysynyt erinomaisella tasolla ja palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi edelleen.

Uudet tilaukset laskivat edelleen myös vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Tilaukset laskivat kaikilla muilla alueilla, paitsi Suomen julkisella sektorilla, jossa uudet tilaukset kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Arvioimme kysynnän yleisesti pysyvän alhaisena lähitulevaisuudessa ja sillä tulee olemaan negatiivinen vaikutus neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden liikevaihtoon. Kysynynnän elpymiseen vaikuttaa merkittävästi pandemian eteneminen ja sitä kautta asiakkaidemme päätökset työympäristöihin palaamisesta.

Alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto pysyi samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 1,0 milj euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksen suhteellinen paraneminen oli seurausta sopeuttamistoimenpiteistä koronaviruspandemian aikana. Nämä toimenpiteet laskivat kiinteitä kustannuksiamme. Tammi-syyskuun liiketulos parani edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,8 miljoonaa euroa ja oli -1,8 milj. euroa (-2,6).

Koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuoma epävarmuus ovat vaikuttaneet negatiivisesti markkinatilanteeseen. On edelleen vaikea arvioida miten vallitsevat olosuhteet tulevat vaikuttamaan lyhyen ja keskipitkän liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen. Tulemme jatkamaan jo aloitettuja sopeuttamistoimenpiteitä pandemian vaikutusten pienentämiseksi.

Uskomme että työympäristöt tulevat pysyvästi muuttumaan tulevaisuudessa. Koronapandemia nopeuttaa työnteon muutosta, jonka myötä toimisto on yksi monista työnteon paikoista, ja etätyö lisääntyy osalla pysyvästi. Tämä tulee lisäämään tarvetta yhä monimuotoisimmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etätyöolosuhteisiin. Jatkamme edelläkävijänä, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa parhaiden käyttäjälähtöisten työympäristöjen luomisessa jotka parantavat työntekijäkokemusta, tehokkuutta ja innovaatiokykyä sekä laskevat kustannuksia.”

Markkinatilanne

Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti koko Martelan toimintaympäristöön niin Skandinaviassa kuin muissakin maissa. Pandemia on vaikuttanut erityisesti yksityisen sektorin markkinatilanteeseen. Suomen julkisen sektorin markkinatilanne on muuttunut yksityistä sektoria vähemmän, mutta kilpailu on edelleen kiristynyt ja hinnat laskeneet. Tässä vaiheessa on vielä erittäin haasteellista sanoa mikä tulee olemaan pandemian vaikutus lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä yleiseen markkinatilanteeseen ja miten pitkään markkinan epävakaus jatkuu.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuutta ei järjestetä vallitsevan tilanteen johdosta, mutta talousjohtaja Kalle Lehtonen on tavoitettavissa puhelimitse perjantaina 6.11.2020 klo 11.00-13.00 välisenä aikana.

Martela Oyj
Hallitus

Artti Aurasmaa
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh 0400 539 968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Liite

Alkuperäinen artikkeli