Etusivu » MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2020: Marimekko kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan kolmannella neljänneksellä haastavissa olosuhteissa tukkumyynnin ja sopeuttamistoimien ansiosta

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2020: Marimekko kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan kolmannella neljänneksellä haastavissa olosuhteissa tukkumyynnin ja sopeuttamistoimien ansiosta

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2020: Marimekko kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan kolmannella neljänneksellä haastavissa olosuhteissa tukkumyynnin ja sopeuttamistoimien ansiosta

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 4.11.2020 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2020: Marimekko kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan kolmannella neljänneksellä haastavissa olosuhteissa tukkumyynnin ja sopeuttamistoimien ansiosta

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona, ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Kolmas vuosineljännes lyhyesti

  • Koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti muotialaan ja erikoiskauppaan kaikkialla maailmassa. Haastavasta tilanteesta huolimatta Marimekon liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli 38,0 miljoonaa euroa (Q3/2019: 34,5).
  • Liikevaihtoa nosti erityisesti tukkumyynnin hyvä kehitys Suomessa ja EMEA:n alueella. Kotimaan tukkumyyntiä kasvattivat osaltaan kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Marimekon vähittäismyynti laski olosuhteisiin nähden maltillisesti, kun verkkokauppa kehittyi edelleen hyvin ja vähittäismyynti Suomessa säilyi vertailukauden tasolla. Lisäksi vähittäismyyntiin sisältyy noin miljoona euroa toisella neljänneksellä pandemiatilanteesta johtuneiden logistiikkahaasteiden vuoksi tulouttamatta jäänyttä myyntiä.
  • Liikevoitto nousi 10,5 miljoonaan euroon (7,8), ja myös vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,5 miljoonaa euroa (7,8).
  • Tulosta paransivat toiminnan sopeuttamisen ansiosta selvästi supistuneet kiinteät kulut, joita alensivat myös koronaviruspandemian negatiivisten liiketoimintavaikutusten pienentämiseen eri maissa myönnetyt tuet, sekä liikevaihdon kasvu. Sitä puolestaan laski suhteellisen myyntikatteen heikentyminen, joka johtui suurelta osin verkkokaupan kasvun myötä nousseista logistiikkakustannuksista.

Tammi-syyskuu lyhyesti

  • Koronaviruspandemian vaikutusten vuoksi liikevaihto laski 5 prosenttia ja oli 86,2 miljoonaa euroa (1–9/2019: 90,7). Liikevaihtoa heikensivät erityisesti vähittäismyynnin lasku Suomessa ja Pohjois-Amerikassa sekä tukkumyynnin vähentyminen Aasian-Tyynenmeren alueella. Liikevaihdon laskua kompensoivat erittäin hyvin sujunut verkkokauppa sekä Suomen-tukkumyynnin vahva kehitys, johon osaltaan vaikuttivat kertaluonteiset kampanjatoimitukset.
  • Liikevoitto kasvoi 14,4 miljoonaan euroon (14,1), ja myös vertailukelpoinen liikevoitto oli 14,4 miljoonaa euroa (14,1). Tulosta paransi kiinteiden kulujen supistuminen selvästi Marimekon ripeiden toiminnan sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta. Sitä puolestaan laskivat pääosin verkkokaupan kasvun myötä nousseista logistiikkakustannuksista johtunut suhteellisen myyntikatteen heikentyminen sekä liikevaihdon aleneminen.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2020 (18.9.2020 päivitetyn mukaisesti)

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2020 jäävän edellisvuodesta ja vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai alhaisempi.
Puolivuosikatsauksensa yhteydessä 13.8.2020 yhtiö kertoi, että koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus Marimekon liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2020, mutta ei pystynyt nopeasti muuttuvan tilanteen vuoksi antamaan tarkkaa arviota vaikutuksista liiketoimintaan.
Koronaviruspandemiaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa) 7–9/ 2020 7–9/ 2019 Muutos, % 1–9/ 2020 1–9/ 2019 Muutos, % 1–12/ 2019
Liikevaihto 38,0 34,5 10 86,2 90,7 -5 125,4
Kansainvälinen myynti 15,0 14,8 2 38,3 41,5 -8 54,3
osuus liikevaihdosta, % 40 43 44 46 43
Käyttökate (EBITDA) 13,6 11,0 24 23,8 23,5 1 29,7
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 13,6 11,0 24 23,8 23,5 1 29,7
Liikevoitto 10,5 7,8 34 14,4 14,1 2 17,1
Vertailukelpoinen liikevoitto 10,5 7,8 34 14,4 14,1 2 17,1
Liikevoittomarginaali, % 27,7 22,7 16,7 15,5 13,6
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 27,7 22,7 16,7 15,5 13,6
Kauden tulos 8,0 6,4 25 10,3 10,9 -5 13,0
Tulos/osake, euroa 0,98 0,79 25 1,27 1,34 -6 1,61
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,98 0,79 25 1,27 1,34 -6 1,61
Liiketoiminnan rahavirta 12,6 10,9 15 12,2 21,2 -42 29,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 20,7 17,3 17,9
Omavaraisuusaste, % 44,6 39,8 40,2
Nettovelka/käyttökate (rullaava 12 kk) * 0,15 0,35
Bruttoinvestoinnit ** 0,4 0,4 -8 1,2 1,3 -6 2,6
Henkilöstö kauden lopussa 428 437 -2 450
joista Suomen ulkopuolella 89 100 -11 98
Brändimyynti *** 81,5 64,4 27 209,1 176,8 18 250,8
josta Suomen ulkopuolella 50,7 39,5 28 145,8 111,4 31 156,6
kansainvälisen myynnin osuus, % 62 61 70 63 62
Myymälöiden lukumäärä 151 147 151

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden.
* IFRS 16 -standardin käyttöönoton vuoksi vuoden lopun nettovelka/käyttökate-suhdeluku raportoitiin ensimmäisen kerran tilivuoden 2019 lopussa. Tunnusluvun laskennassa käytetään rullaavaa 12 viimeisen kuukauden vertailukelpoista käyttökatetta.

** Bruttoinvestoinnit eivät sisällä IFRS 16:n vaikutusta.

*** Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:
"Tukkumyynti ja ripeät sopeuttamistoimet auttoivat Marimekkoa kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan tulosta haastavassa toimintaympäristössä. Vahvana jatkunut verkkokauppa tuki vähittäismyyntiä pandemian edelleen vaikuttaessa myymälöiden asiakasmääriin.

Koronaviruspandemia vaikuttaa yhä voimakkaasti muotialaan ja erikoiskauppaan kaikkialla maailmassa. Tämän poikkeuksellisen kriisin hallitsemisessa Marimekon vahvuuksiksi ovat osoittautuneet ripeän reagointikyvyn ja kansainvälisesti kiinnostavan ja ajankohtaisen brändin ohella kattava lifestyle-tuotevalikoima sekä monipuolinen liiketoiminta- ja jakelukanavamalli. Pandemian myötä kuluttajat ovat kiinnostuneet entisestään sisustamisesta, mikä on näkynyt kodintuotteidemme myynnin roimana kasvuna. Myös vaatemallistossamme aiempaa selvemmin näkyvä rentous puhuttelee kuluttajia näissä erityisissä olosuhteissa. Pandemia on ymmärrettävästi vähentänyt kävijämääriä vähittäismyymälöissä, mutta olemme verkkokaupan avulla onnistuneet kompensoimaan vähittäismyynnin laskua hyvin. Lisäksi tukkumyyntimme on kasvanut voimakkaasti.

Heinä-syyskuussa 2020 liikevaihtomme kasvoi haastavasta tilanteesta huolimatta 10 prosenttia ja oli 38,0 miljoonaa euroa (34,5). Liikevaihtoa kasvatti erityisesti tukkumyynnin hyvä kehitys Suomessa ja EMEA:n alueella. Vähittäismyyntimme laski olosuhteisiin nähden maltillisesti, sillä verkkokauppa kasvoi edelleen hyvin. Suomessa liikevaihto nousi 17 prosenttia: tukkumyynti lisääntyi merkittävästi, osin kertaluonteisten kampanjoiden johdosta, ja vähittäismyynti säilyi vertailukauden tasolla. Kansainvälinen myyntimme nousi 2 prosenttia hyvin sujuneen tukkumyynnin ansiosta. Nopeat sopeuttamistoimet ja liikevaihdon kasvu paransivat vertailukelpoista liikevoittoamme, joka nousi 34 prosenttia 10,5 miljoonaan euroon (7,8). Tulosta tukivat koronaviruspandemian negatiivisten liiketoimintavaikutusten pienentämiseen eri maissa myönnetyt tuet.

Tammi-syyskuussa 2020 liikevaihtomme laski koronaviruspandemian vaikutusten takia 5 prosenttia ja oli 86,2 miljoonaa euroa (90,7). Suurin osa Marimekko-myymälöistä eri puolilla maailmaa oli pandemian vuoksi tilapäisesti suljettuna ensimmäisellä tai toisella neljänneksellä. Liikevaihtoa heikensivät erityisesti vähittäismyynnin lasku Suomessa ja Pohjois-Amerikassa sekä tukkumyynnin vähentyminen Aasian-Tyynenmeren alueella. Liikevaihdon laskua kompensoivat erittäin hyvin sujunut verkkokauppa sekä Suomen-tukkumyynnin vahva kehitys, johon osaltaan vaikuttivat kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Kiinteiden kulujen supistamisen ansiosta vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 14,4 miljoonaan euroon (14,1).

Koronaviruspandemia on vauhdittanut murrosta kuluttajien ostokäyttäytymisessä ja voimistanut toimialamme rakenteellisia muutoksia, kuten digitalisaatiota. Se on nopeuttanut asiakkaiden, myös uusien asiakasryhmien, siirtymistä digitaalisten myyntikanavien käyttäjiksi, mikä vaikuttaa Marimekon tulevaisuuden jakelukanavapainotuksiin. Pandemia on myös kasvattanut alan ylijäämävarastoja, ja sen aikaansaama taantuma on lisännyt kuluttajien hintaherkkyyttä. Nämä toimintaympäristön muutokset luovat haasteita muotitoimialan kannattavuudelle, mikä asettaa myös Marimekon toiminnan entistä voimakkaamman paineen alle.

Olemme vuoden mittaan onnistuneesti luovineet kriisissä ja sopeuttaneet toimintaamme poikkeuksellisiin olosuhteisiin merkittävillä, osin väliaikaisilla kiinteiden kulujen säästöillä. Samanaikaisesti meidän on huolehdittava pitkän aikavälin kilpailukyvystämme ja taloudellisesta asemastamme. Näitä vahvistaaksemme ja vastataksemme entistä paremmin uuden toimintaympäristön tarpeisiin jouduimme valitettavasti käymään henkilöstömme kanssa yhteistoimintaneuvottelut toimintojemme uudelleenorganisoimiseksi ja tehostamiseksi Suomessa sekä vastaavat prosessit Skandinavian, Pohjois-Amerikan ja Australian organisaatioissamme. Näiden pohjalta rakennettu uusi, entistäkin asiakaskeskeisempi ja monikanavaiseen ajatteluun perustuva organisaatiomme parantaa toimintaedellytyksiämme tässä murroksessa olevassa markkinassa.

Monilla markkinoillamme pandemiatilanne jatkuu yhä huolestuttavana uusien tartunta-aaltojen myötä. Tämä lisää epävarmuutta vuoden viimeiselle neljännekselle, jolle joulumyynnin ohella sijoittuu myös muita Marimekolle merkittäviä myyntikampanjoita. Olemme panostaneet pitkäjänteisesti digitaalisen liiketoimintamme kehittämiseen, ja onnistunut verkkomyynti onkin vuonna 2020 erityisen tärkeässä asemassa. Raja verkkokaupan ja fyysisten myymälöiden välillä hälvenee hälvenemistään, ja pandemian jälkeisessä todellisuudessa myymälöiden tulee entistä vahvemmin lunastaa uusi roolinsa kuluttajien silmissä brändin elämyksellisinä näyttämöinä ja inspiroivina kohtaamispaikkoina. Syksyllä Helsingin Pohjoisesplanadille laajentunut lippulaivamyymälämme toimii erinomaisena esimerkkinä tästä. Jatkammekin määrätietoisesti saumattomuuteen tähtäävää monikanavaisen asiakaskokemuksen kehittämistä, ja avaamme uudistuneen verkkokauppamme alkuvuonna 2021.

Murrokset tuovat mukanaan aina myös uusia mahdollisuuksia, ja uskon vahvasti, että uusi organisaatiomme ja pitkän aikavälin kasvustrategiamme tarjoavat meille hyvät edellytykset tarttua tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin, joita vallitsevien megatrendien myötä avautuu vastuulliselle, ajattomalle ja uniikille Marimekko-lifestylelle.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2020
Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä nopeasti kaikkialle maailmaan levinnyt koronaviruspandemia on globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin. Se on nostanut maailmantalouden epävarmuuden aivan uudelle tasolle ja vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Poikkeustilanne voi vaikuttaa Marimekon myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Lisäksi globaalilla kriisillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen. Pandemian kesto, uudet tartunta-aallot ja eri maiden tapa hoitaa kriisiä vaikuttavat talouden taantuman syvyyteen eri markkinoilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Kotimarkkinan näkymiin sekä koko yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa se, kuinka asiakasmäärät vähittäismyymälöissä kehittyvät loppuvuonna ja jatkuuko verkkokaupan hyvä kehitys. Vuoden viimeiselle neljännekselle sijoittuu useita Marimekolle merkittäviä myyntikampanjoita. Vuoden 2020 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisemmassa vaiheessa kuin Japanissa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Kaikki Marimekko-myymälät Aasiassa ovat partneriomisteisia. Mahdollisilla uusilla tartunta-aalloilla ja eri maiden pandemiasta toipumisen vauhdilla voi olla vaikutusta erityisesti yhtiön tulevan vuoden myyntinäkymiin Aasian-Tyynenmeren alueella. Pandemiatilanteesta huolimatta yhtiö näkee edelleen kasvavaa kysyntää tuotteilleen alueella pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon tuli vuonna 2019 harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen vuonna 2020.

Lisenssituottojen vuonna 2020 arvioidaan olevan edellisvuotta korkeammat odotettua paremman ennakoidun kehityksen ansiosta.

Verkkomyynnin painoarvo yhtiön liiketoiminnassa on kasvanut edelleen vuonna 2020, ja myynnin odotetaan kehittyvän hyvin myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vähittäismyynnin koko vuoden näkymiin vaikuttaa olennaisesti asiakasvirtojen palautuminen myymälöihin loppuvuonna kullakin markkinalla sekä mahdolliset uudet tartunta-aallot, jotka voivat edellyttää omien myymälöiden tilapäisiä sulkemisia. Koko vuoden tukkumyyntiä tukevat kertaluonteiset kampanjatoimitukset Suomessa. Yhtiön tavoitteena on edelleen avata noin 10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2020. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä.

Marimekko laati koronaviruskriisin alkaessa nopeasti varasuunnitelmat toimitusketjuihinsa tuotannon ja logistiikan jatkuvuuden varmistamiseksi, ja suunnitelmia päivitetään jatkuvasti. Toistaiseksi poikkeustilanne on vaikuttanut hankintaketjuun vain vähän. Sen sijaan tuotteiden vahvasti kasvanut kysyntä verkkokaupassa ja pandemian aiheuttamat hankaluudet tukkukaupan toimituksissa toivat alkuvuonna haasteita Marimekon logistiikalle. Loppuvuoden liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden säilyminen pandemiatilanteessa. Verkkokaupan kasvun seurauksena yhtiö odottaa koko vuoden logistiikkakustannusten nousevan selvästi vuodesta 2019.

Kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseksi Marimekko on rakentanut kunnianhimoisen kiinteiden kulujen säästöohjelman, jonka toteuttaminen aloitettiin ripeästi alkuvuonna. Kiinteiden kulujen odotetaan laskevan loppuvuonna edelleen edellisvuoteen verrattuna. Markkinointikustannusten ennakoidaan olevan edellisvuotta merkittävästi alemmat (2019: 7,4 miljoonaa euroa). Yhtiö odottaa kokonaisinvestointien olevan edellisvuotta alemmat (2019: 2,6 miljoonaa euroa). Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Anna Tuominen
Puh. 040 584 6944
anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli