Etusivu » INVESTORS HOUSE MYY NOIN 12 % OVAROSTA VAIHTOKAUPALLA

INVESTORS HOUSE MYY NOIN 12 % OVAROSTA VAIHTOKAUPALLA

INVESTORS HOUSE MYY NOIN 12 % OVAROSTA VAIHTOKAUPALLA

Investors House Oyj

Pörssitiedote 30.11.2020 klo 8.01

Sisäpiiritieto

INVESTORS HOUSE MYY NOIN 12 % OVAROSTA VAIHTOKAUPALLA

Investors House on tänään tehdyllä vaihtokaupalla myynyt noin 12 % Ovaron osakkeista hintaan 5,00 €/osake. Kauppa on ns. lähipiirikauppa, jossa molemmat ostajat ovat Investors Housen hallituksen puheenjohtaja Tapani Rautiaisen määräysvaltayhteisöjä ja toinen eli Sijoitustalo IVH Oy toimitusjohtaja Petri Roinisen.

Investors Housen vastaanottamien omaisuuserien arvot perustuvat AKA-auktorisoidun kiinteistöarvioijan arvioihin ajalla 6-11/2020.

Luovutettavien Ovaro-osakkeiden arvona kaikissa vaihtokaupoissa on 5,00 €/osake. Pörssikurssi 27.11.2020 oli 4,19 € eli pörssikurssiin nähden osakkeiden luovutushinnassa on 19 %:n preemio.

Tehty kokonaisuus muodostuu kolmesta erillisestä vaihtokaupasta, joissa

– Royal House luovuttaa Investors Houselle Jyväskylässä sijaitsevan VTT-talona tunnetun kiinteistön sekä noin 7 %:n suuruisen osuuden IVH Kampus Ky:n osuuksista ja saa vastineeksi kahdesta kaupasta yhteensä noin 1.087.000 kpl Ovaron osakkeita

– Maakunnan Asuntojen tytäryhtiö Sijoitustalo IVH Oy luovuttaa noin 70 % IVH Kodit Oy:n osakkeista ja saa vastineeksi noin 98.000 kpl Ovaron osakkeita

VTT -talon käypä arvo arviokirjan mukaan on 4,5 M€ ja IVH Kotien omistamien kiinteistöjen 1,1 M€, josta siis kaupan kohteena 70 % osakkeista. IVH Kampuksen osuuksien arvo noin 2,135 M€ perustuu 9/2020 arvonmääritykseen, jossa taustalla ovat IVH Kampuksen omistamien kiinteistöjen arviokirjat 6/2020.

Kiinteistöjen bruttoarvot perustuvat em. arviokirjoihin. Vastaanotettavien osakkeiden nettoarvot perustuvat vastaavasti kiinteistöjen arviokirjojen mukaisiin bruttoarvoihin sekä vastaanotettavien yhtiöiden nettovelkatilanteeseen kaupantekohetkellä.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN

’’Teimme ja kommunikoimme kesällä 2019 päätöksen irtautua Ovaro-omistuksesta. Strateginen syy irtautumiseen on se, että näemme yhtiöiden olevan arvokkaammat erillään kuin yhdessä.

Ovaro-omistuksesta irtautuminen tapahtuu kolmella askeleella. Joulukuussa 2019 jaoimme Investors Housen osakkaille varoina noin ½ miljoonaa Ovaro -osaketta, mikä oli irtautumisen ensimmäinen askel. Tänään toteutettu noin 1.185.000 osakkeen vaihtokauppa on toinen askel. Huomenna 1.12.2020 yhtiön hallitus suunnittelee päättävänsä loppujen osakkeiden – noin 740.000 kpl – jakamisesta Investors Housen osakkeenomistajille, mikä on irtautumisen kolmas ja viimeinen askel.

Investors House kirjaa tänään tehdystä vaihtokaupasta noin 1 M€ laskennallisen, ei kassavaikutteisen, tappion vuoden 2020 viimeiselle kvartaalille. Alaskirjaus aiheutuu Ovaron tasearvon ja luovutettujen osakkeiden välisen hinnan erosta.

Yhtiön ohjeistamaan vuoden 2020 operatiiviseen tulokseen vaihtokaupalla ei ole välitöntä tai merkittävää vaikutusta.

Irtautumisella ja vaihtokaupalla Investors House tavoittelee liiketoiminnan fokusointia sekä pääoman käytön tehokkuutta tulevina vuosina. Vaihtokauppa parantaa vuoden 2021 operatiivista tulosta ja koko tulosta. Investors Housen pääoman käytön tehokkuus ja oman pääoman tuotto paranevat. Samalla yhtiön liiketoiminta pelkistyy ja läpinäkyvyys paranee kun yhdestä osakkuusyhtiöstä luovutaan.

Ovaro-hankinta vuonna 2017 ja sen jälkeinen kehitys ei täyttänyt tavoitteitamme omistuksen laajuuden suhteen. Tavoittelimme Ovarolle alun perin tytäryhtiöasemaa, mutta se jäi osakkuusyhtiö -tasolle. Ovaroa on rajusti saneerattu viimeisen kahden vuoden ajan, mitä pääomistajana olemme vahvasti tukeneet. Osakkuusyhtiön omistuksesta on hyvä aika irtautua nyt kun Ovaro on kertonut osavuosikatsauksessaan Q3 2020, että aktiivinen saneeraus ja kehitystyö alkaa näkyä sen operatiivisessa tuloksessa samalla kun yhtiön rahoituksellinen asema on vakaa.’’

Helsinki 30.11.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Alkuperäinen artikkeli