Etusivu » Harvia Oyj: Osakepohjaisen Kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso

Harvia Oyj: Osakepohjaisen Kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso

Harvia Oyj: Osakepohjaisen Kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso

Harvia Oyj, Pörssitiedote, Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso, 24.11.2020 klo 18:30

Harvia Oyj:n hallitus päätti johdon Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt 24.11.2020 jatkaa Harvia Oyj:n johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnattua osakeperusteista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ansaintajaksolle 2020-2022.

LTI-ohjelman käyttöönottamisesta ja keskeisistä ehdoista on tiedotettu pörssitiedotteella 21.5.2018. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Ansaintajaksolla 2020-2022 kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 15 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun sekä liiketulosmarginaaliin. Ansaintajakson 2020-2022 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 50 300 Harvia Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2020-2022 maksetaan keväällä 2023.

Harvia Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
tel. +358 50 5774 200
tapio.pajuharju@harvia.fi

Alkuperäinen artikkeli