Etusivu » UPM aloittaa uuden sukupolven biojalostamon rakennustyöt Saksassa

UPM aloittaa uuden sukupolven biojalostamon rakennustyöt Saksassa

UPM aloittaa uuden sukupolven biojalostamon rakennustyöt Saksassa

(UPM, Helsinki, 7.10.2020 klo 15:30 EET) UPM juhlisti tänään Saksassa uuden sukupolven biokemikaaleja valmistavan jalostamonsa rakennustöiden virallista aloitusta peruskivenmuurauksella. Viimeisintä teknologiaa edustava biojalostamo on 550 miljoonan euron investointi sekä merkittävä virstanpylväs UPM:n strategisessa muutoksessa.

Lähelle Leipzigiä, Leunan kaupunkiin rakennettava jalostamo tuottaa täysin puupohjaisia biokemikaaleja, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita kestävillä vaihtoehdoilla mm. muovin, tekstiilien, kosmetiikan ja teollisten tuotteiden valmistuksessa. UPM on kymmenen vuoden aikana kehittänyt tuotantoteknologiaa ja prosessia pääosin yhtiön omiin innovaatioihin perustuen, minkä lisäksi kehitystyöhön ovat osallistuneet valikoidut kansainväliset kumppanit. Biojalostamon odotetaan käynnistyvän vuoden 2022 lopussa. Syyskuussa World BioEconomy Forum myönsi UPM:n investoinnille The BioAct of the Year 2020 -tunnustuksen.

“Tästä päivästä alkaa uusi aikakausi UPM:n biomolekyylien liiketoiminnassa. Leunan biojalostamo on alku täysin uudelle, korkean lisäarvon liiketoiminnalle, joka avaa UPM:lle aivan uusia markkinoita sekä merkittäviä kasvunäkymiä”, sanoo UPM:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaska. ”Ilmastonmuutoksen myötä monet asiakkaat vaativat vastuullisia vaihtoehtoja fossiilisista raaka-aineista valmistetuille tuotteille. UPM on sitoutunut YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja innovoi jatkuvasti kestävämpiä, uusiutuvista materiaaleista valmistettuja tuotteita. Leunan biojalostamo tuo uusia mahdollisuuksia paitsi UPM:lle myös koko biotaloudelle”, Ovaska sanoo.

UPM:n biojalostamon vuotuinen kapasiteetti on 220 000 tonnia biomonoetyleeniglykolia (BioMEG) ja ligniinipohjaisia uusiutuvia toiminnallisia täyteaineita. Lisäksi biojalostamo tuottaa biomonopropyleeniglykolia (BioMPG) ja teollisia sokereita, joiden kaikkien raaka-aine on kestävästi ja paikallisesti hankittu pyökki. MEG:iä käytetään tekstiilien, muovien, PET-pullojen ja teollisten jäähdytinnesteiden valmistukseen. MPG:tä käytetään komposiittien, lääkkeiden ja kosmetiikkatuotteiden valmistukseen. Uusiutuvia toiminnallisia täyteaineita käytetään mm. monissa kumisovelluksissa, kuten autonrenkaissa ja tiivisteissä.

UPM:n puupohjaisilla biokemikaaleilla voidaan korvata öljystä, kaasusta ja kivihiilestä valmistettuja materiaaleja. Ne soveltuvat sellaisinaan olemassa oleviin tuotanto- ja kierrätysprosesseihin ja vähentävät merkittävästi lopputuotteiden hiilijalanjälkeä. Biojalostamo hankkii tarvitsemansa raaka-aineet ja palvelut paikallisesti, mikä tukee paikallistaloutta sekä on sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullista.

Biojalostamo sijaitsee Leunan teollisuuspuistossa, joka on yli satavuotisen historiansa aikana kokenut monta muutosta. Osavaltion hallitus on sitoutunut edistämään kestävää teollisuutta ja on tukenut myös UPM:ää investointiprosessissa. Osavaltion pääministeri, tohtori Reiner Haseloff toivottaa UPM:n investoinnin tervetulleeksi: ”Saksi-Anhalt kehittyy tulevaisuuden teknologioiden keskukseksi. UPM:n biojalostamo on tärkeä investointi Saksi-Anhaltin osavaltiolle, ja olen kiitollinen siitä, että UPM päätti investoida tänne. Leuna tarjoaa tällaisille investoinneille hyvin kehittyneen infrastruktuurin ja liiketoimintaympäristön.”

UPM on perustanut tontille projektitoimiston ja on nyt valmis aloittamaan rakennustyöt. Yhtiön tiukkojen terveys- ja turvallisuusohjeiden ansiosta valmistelutyöt ovat jatkuneet keskeytyksettä COVID-19-pandemian aikana.

Lisätietoja antavat:
Juuso Konttinen, johtaja, UPM Biokemikaalit, puh. +358 40 5317 405

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
UPM Biochemicals
UPM Biochemicals kehittää innovatiivisia, kestäviä ja kilpailukykyisiä puupohjaisia biokemikaaleja, jotka korvaavat fossiilisia raaka-aineita sekä parantavat ympäristösuorituskykyä lukuisissa käyttökohteissa. Uusiutuvia glykoleita käytetään tekstiilien, PET-pullojen, pakkausmateriaalien, jäähdytysnesteiden, komposiittien, lääkkeiden, kosmetiikan ja liuottimien valmistuksessa. Ligniini-pohjaiset toiminnalliset täyteaineet tarjoavat uusiutuvan vaihtoehdon hiilimustalle ja silikalle kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa. UPM rakentaa Saksaan teollisen mittakaavan biojalostamon, joka jalostaa puuraaka-aineesta uuden sukupolven biokemikaaleja. www.upmbiochemicals.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Alkuperäinen artikkeli