Etusivu » Teleste on allekirjoittanut sopimuksen saksan palveluliiketoiminnan myynnistä Circet:lle

Teleste on allekirjoittanut sopimuksen saksan palveluliiketoiminnan myynnistä Circet:lle

Teleste on allekirjoittanut sopimuksen saksan palveluliiketoiminnan myynnistä Circet:lle

TELESTE OYJ SISÄPIIRITIETO 2.10.2020 klo 22:00

TELESTE ON ALLEKIRJOITTANUT SOPIMUKSEN SAKSAN PALVELULIIKETOIMINNAN MYYNNISTÄ CIRCET:lle

Teleste on allekirjoittanut sopimuksen Saksan palveluliiketoiminnan myynnistä Circet Deutschland GmbH:lle, joka on osa ranskalaista Circet-konsernia. Circet on Euroopan johtava tietoliikenneverkkojen palvelutoimittaja, joka toimii Ranskassa, Irlannissa, Englannissa, Espanjassa, Saksassa ja Marokossa. Yhtiöllä on laaja kiinteiden- ja mobiiliiverkkojen palvelutarjonta sisältäen urakointi-, asennus- ja ylläpitopalvelut. Vuonna 2019 Circet-konsernin liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa ja sen palveluksessa oli noin 6300 työntekijää.

Teleste tiedotti 14.5.2020 pörssitiedotteella, että osana uudistettua strategiaansa ja keskittymistä teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin, yhtiö on päättänyt luopua Saksan palveluliiketoiminnasta. Yhtiö on luokitellut Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminnan IFRS 5:n "Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot" mukaisesti myytävänä olevaksi, ja raportoinut sen 2020 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien standardin mukaisesti lopetettuna toimintona.

Sopimuksen mukainen alustava nettovelaton kauppahinta on 8,0 miljoonaa euroa ja se maksetaan kaupan toteutuessa käteisenä. Lopulliseen kauppahintaan vaikuttavat myytävien yhtiöiden nettokäyttöpääoma ja nettovelat kaupan toteutumishetkellä. Kaupan voimaanastumisen ehtona on Saksan kilpailuviranomaisen hyväksyntä. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Luopumalla Saksan palveluliiketoiminnoista Teleste pyrkii varmistamaan kyvyn investoida teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kasvualueisiin sekä parantaa rahoitusasemaansa. Toteutuessaan yrityskaupan arvioidaan lisäävän konsernin rahavaroja noin 7 miljoonaa euroa ja nostavan omavaraisuusastetta noin 1 prosenttiyksikköä. Kaupan arvioidaan aiheuttavan Teleste-konsernille 6-8 miljoonan euron tappion myytäväksi luokiteltujen pitkäaikaisten omaisuuserien arvostamisesta käypään arvoon 3. vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa. Alaskirjaus raportoidaan konsernin tuloslaskelmassa samassa erässä lopetettujen toimintojen tuloksen kanssa. Kertaluonteinen tappio vähentää merkittävästi emoyhtiön omaa pääomaa, jonka arvioidaan olevan luovutuksen jälkeen noin 27 miljoonaa euroa.

IFRS 5:n mukaisesti luokiteltujen Saksan palveluliiketoimintojen liikevaihto oli 70,1 miljoonaa euroa vuonna 2019 ollen 29,8 % konsernin liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli -1,3 miljoonaa euroa vuonna 2019. Cableway-yhtiöiden palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa noin 470 henkilöä.

TELESTE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Alkuperäinen artikkeli