Etusivu » Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi­–syyskuu 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 13 % ja liikevoitto parani 17 % – Kasvustrategian toteuttamiseen uusia elementtejä

Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi­–syyskuu 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 13 % ja liikevoitto parani 17 % – Kasvustrategian toteuttamiseen uusia elementtejä

Logo.jpg

Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi­–syyskuu 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 13 % ja liikevoitto parani 17 % – Kasvustrategian toteuttamiseen uusia elementtejä

Talenom Oyj, pörssitiedote 26.10.2020 kello 13:30


Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi­–syyskuu 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 13 %
ja liikevoitto parani 17 % – Kasvustrategian toteuttamiseen uusia elementtejä

Tammi–syyskuun 2020 yhteenveto:

  • Liikevaihto 48,7 (43,0) milj. euroa, kasvua 13,1 (18,2) %
  • Liikevoitto (EBIT) 10,5 (9,0) milj. euroa eli 21,5 (20,8) % liikevaihdosta
  • Nettotulos 7,8 (6,6) milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos 0,18 (0,16) euroa
  • Talenom pitää ennallaan ohjeistuksensa vuodelle 2020: Vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan olevan 64–68 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 12–14 miljoonaa euroa.
Konserni 1–9/2020 1–9/2019 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 48 698 43 042 5 656
Liikevaihdon kasvu, % 13,1 % 18,2 % -5,1 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 10 456 8 951 1 505
Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,5 % 20,8 % 0,7 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 18,5 % 20,9 % -2,4 %-yksikköä
Likvidit varat, 1 000 euroa 7 681 6 984 697
Osakekohtainen tulos, euroa 0,18 0,16 0,02
Nettotulos, 1 000 euroa 7 776 6 599 1 178

Konserni 7–9/2020 7–9/2019 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 14 845 13 497 1 348
Liikevaihdon kasvu, % 10,0 % 21,1 % -11,1 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 3 144 2 351 793
Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,2 % 17,4 % 3,8 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 18,5 % 20,9 % -2,4 %-yksikköä
Likvidit varat, 1 000 euroa 7 681 6 984 697
Osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,04 0,01
Nettotulos, 1 000 euroa 2 320 1 675 646


Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS34 osavuosikatsaukset -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia, minkä lisäksi yhtiö julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset. Liiketoimintakatsauksissa esitetään konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Ohjeistus vuodelle 2020 ennallaan

Talenom pitää 27.4.2020 antamansa ohjeistuksen vuodelle 2020 ennallaan:
Vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan olevan 64–68 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 12–14 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala

Olemme Talenomilla tyytyväisiä hienosti edenneen kannattavan kasvun strategiamme toteuttamiseen. Viimeisen parin vuoden aikana olemme muun muassa ottaneet ensimmäisiä askeleita kansainvälistymisessä Ruotsissa ja laajentaneet palveluvalikoimaamme asiakasyritysten rahoituspalveluilla. Samaan aikaan olemme kasvaneet voimakkaasti Suomessa.

Tänään saavutamme tärkeän etapin tuodessamme markkinoille uusia, yrittäjän arkea helpottavia palveluita. Julkaisemme nyt Suomessa tuotekehityksemme tuloksena pienasiakaskonseptimme mukaisen TiliJaskaTM -palvelun. Valmistaudumme ensi vuonna lanseeraamaan vastaavan palvelun (KontoKalle.se) myös Ruotsissa. Uusi palvelu tuo pienyrittäjille ilmaisen kirjanpitosovelluksen, pankkipalvelut (IBAN-tilit ja kortit) sekä asiakkaan tarpeen mukaan skaalautuvat tilitoimistopalvelut. Samalla lanseeraamme Talenom Kevytyrittäjäpalvelun, joten voimme nyt tarjota palvelualustan osa-aikaisista kevytyrittäjistä aina pörssiyhtiöihin saakka. Talenomin tarjoamien pankkipalveluiden yhdistäminen tilitoimistopalvelujen kanssa samalle palvelualustalle helpottaa yrittäjän arkea ja laskee yrityksen hallintokustannuksia. Omat pankkipalvelumme lisäävät automaatiota omiin prosesseihimme ja syventävät asiakassuhteitamme. Uudet palvelut ovat kuluvan vuoden loppuun saakka beetavaiheessa, jossa asiakasmäärien kasvua rajoitetaan ja pankkipalveluita tarjotaan vain valituille testiasiakkaille.
Uusien palveluiden myötä olemme myös kirkastaneet pitkän aikavälin visiotamme: haluamme tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille. Strategiamme tulee jatkossakin pohjautumaan yrittäjäasiakkaidemme arjen helpottamiseen, pitkälle automatisoituun tekemiseemme ja aktiiviseen huolenpitoon asiakkaistamme osaavan henkilöstömme avulla. Tilitoimistoalan digitalisaation edelläkävijänä haluamme viedä osaamistamme myös muualle Eurooppaan ja uudistaa alamme toimintaa aina kirjanpidosta konsultointiin. Tässä meitä tukee tilitoimisto- ja pankkialan digitalisaatiomurros, jota lainsäädännön muutokset – kuten esimerkiksi uusi verkkolaskudirektiivi, PSD2-direktiivi ja Basel-säännökset – omalta osaltaan edistävät.
Katsauskausi oli jälleen vahva ja odotustemme mukainen. Tammi–syyskuun 2020 liikevoitto parani viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 16,8 % ja oli 10,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 21,5 % liikevaihdosta. Tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 13,1 % päätyen 48,7 miljoonaan euroon. Myös kolmas vuosineljännes vastasi odotuksiamme. Liikevoitto parani heinä–syyskuussa 2020 33,7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja liikevaihto kasvoi 10,0 %. Korona on vaikuttanut asiakaskuntamme taloudellisen aktiviteetin laskemisen myötä transaktiopohjaiseen laskutukseemme heikentävästi. Olemme onnistuneet etämyynnissä hyvin, vaikka emme ole yltäneet vielä koronaa edeltäville kokonaismyynnin tasoille. Liikevaihdon kasvu hidastui koronasta johtuen, mutta olemme samaan aikaan onnistuneet sopeuttamaan kustannuksiamme automatisaation edistyessä. Näiden seurauksena suhteellinen liikevoittomme parani merkittävästi.

Olemme tänä vuonna laajentuneet yrityskaupoin sekä Suomessa että Ruotsissa ja näin saaneet hyödynnettyä digitalisaatioinvestointejamme entistä laajemmin. Vuoden kolmannella neljänneksellä kasvoimme Suomessa hankkimalla Larsen & Co Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan Helsingissä ja vahvistimme pienasiakonseptimme ja TiliJaska-palvelumme kehittämistä ostamalla Vanaja Technologies Oy:n ohjelmistoliiketoiminnan Hämeenlinnassa. Ruotsin markkinoilla vahvistimme asemaamme uusilla paikkakunnilla Göteborgissa ja Malmössä ostamalla pienasiakkaisiin keskittyneen Frivision AB:n osakekannan. Yrityskauppojen merkitys katsauskauden taloudellisiin lukuihin on vähäinen.

Kerroimme tammi–maaliskuun 2020 liiketoimintakatsauksessa koronaan liittyvistä epävarmuustekijöistä koskien uusasiakashankintaa, asiakasyritysten konkursseja ja volyymilaskutustamme. Vuoden kolmannella neljänneksellä uusmyyntimme oli koronaa edeltävää aikaa alhaisemmalla tasolla. Asiakasyritysten konkurssien määrä kehittyi ennakoidusti ja volyymilaskutus palautui edellisen neljänneksen notkahduksen jälkeen lähes koronaa edeltävälle tasolle. Koronan aiheuttamat epävarmuustekijät niin yhteiskunnassa kuin myös meillä Talenomilla säilyvät ennallaan. Koko vuotta koskeva taloudellinen näkymämme ei ole kuitenkaan olennaisesti muuttunut, ja pidämme huhtikuussa antamamme ohjeistuksen vuodelle 2020 ennallaan sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta.

Järjestämme 11.11.2020 klo 9.00 alkaen pääomamarkkinapäivän, jossa esittelemme syvemmin strategiaamme. Aamupäivän aikana kerromme tänään lanseeratuista palveluistamme kuten TiliJaskasta, pankkipalveluistamme ja automaatioratkaisuistamme. Avaamme myös kasvustrategiamme toteuttamista orgaanisen kasvun lisäksi kansainvälistymisen ja yrityskauppojen osalta.

Konsernin taloudellinen kehitys

Tunnusluvut

Konserni 1–9/2020 1–9/2019 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 48 698 43 042 5 656
Liikevaihdon kasvu, % 13,1 % 18,2 % -5,1 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 10 456 8 951 1 505
Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,5 % 20,8 % 0,7 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 18,5 % 20,9 % -2,4 %-yksikköä
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 31 685 30 214 1 471
Nettovelkaantumisaste, % 105 % 135 % -30 %-yksikköä
Omavaraisuusaste, % 37,4 % 32,7 % 4,7 %-yksikköä
Käyttöpääoma, 1 000 euroa -3 838 -2 866 -972
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 15 544 12 045 3 499
Likvidit varat, 1 000 euroa 7 681 6 984 697
Osakekohtainen tulos, euroa 0,18 0,16 0,02
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana* 42 517 688 41 538 125 979 563
Nettotulos, 1 000 euroa 7 776 6 599 1 178


*) Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on oikaistu katsauskaudella tehdyn maksuttoman osakeannin mukaisesti kertomalla sitä edeltävät lukumäärät kuudella.


Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys – tammi–syyskuu 2020

Talenomin liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa 13,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 5,7 miljoonaa euroa ja oli 48,7 (43,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän noususta. Lisäksi liikevaihtoa kasvattivat yritysostot. Liikevaihdon kasvua hidastivat koronapandemiasta johtuva transaktiopohjaisen laskutuksen heikentyminen sekä normaalioloja alhaisempi uusmyynnin taso.

Henkilöstökulut olivat tammi–syyskuussa 24,6 (22,1) miljoonaa euroa, eli 50,5 (51,4) % liikevaihdosta.

Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 6,0 (6,4) miljoonaa euroa. Niiden osuus oli 12,3 (15,0) % liikevaihdosta.

Tammi–syyskuun liikevoitto oli 10,5 (9,0) miljoonaa euroa eli 21,5 (20,8) % liikevaihdosta ja nettotulos 7,8 (6,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 16,8 %. Katsauskauden kannattavuutta painoivat koronasta johtuva transaktiopohjaisten tuotteiden alempi laskutus sekä ostettujen liiketoimintojen heikompi kannattavuus, mutta säästöt kiinteissä kuluissa ja automaation edistyminen vaikuttivat kannattavuuden kehittymiseen myönteisesti.

Talenomin liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 10,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 1,3 miljoonaa euroa ja oli 14,8 (13,5) miljoonaa euroa. Heinä–syyskuun liikevoitto oli 3,1 (2,4) miljoonaa euroa eli 21,2 (17,4) % liikevaihdosta ja nettotulos
2,3 (1,7) miljoonaa euroa. Heinä–syyskuun liikevoitto parani 33,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma 30.9.2020 oli 81,0 (68,9) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 37,4 (32,7) % ja nettovelkaantumisaste 105 (135) %.

Korollista pankkilainaa oli 30.9.2020 yhteensä 30,0 (28,0) miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti konserni käsittelee 1.1.2019 alkaen toimitilojen vuokrat pääosin taseen omaisuuserinä ja velkana. 30.9.2020 IFRS 16:n mukaiset pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat olivat 6,2 (6,9) miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2,8 (1,7) miljoonaa euroa.

Konserni käsittelee uusista asiakassopimuksista aiheutuneita kuluja, kuten sopimuksen saamisesta ja täyttämisestä syntyneitä menoja, investointeina IFRS15-standardin edellyttämällä tavalla ja kirjaa ne taseessaan aktivoituihin sopimuksesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi konserni käsittelee osan ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kehittämismenoista investointeina IAS38-standardissa esitettyjen vaatimuksien mukaisesti ja kirjaa ne taseessaan muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Uusista asiakassopimuksista johtuvia investointeja oli katsauskaudella 3,2 (3,3) miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 7,1 (3,4) miljoonaa euroa.

Yhteensä nettoinvestoinnit 1.1.–30.9.2020 olivat 15,5 (12,0) miljoonaa euroa.

Yhtiö osti helmikuussa 2020 tilitoimisto Addvalue Advisors Oy:n liiketoiminnan, toukokuussa Niva Ekonomi AB:n osakekannan, elokuussa Vanaja Technologies Oy:n ohjelmistoliiketoiminnan ja syyskuussa Frivision AB:n koko osakekannan sekä Larsen & Co Tilitoimisto Oy:n koko liiketoiminnan.

Addvalue Advisors Oy:n kauppahinta oli yhteensä 0,3 miljoonaa euroa, Niva Ekonomi AB:n kauppahinta yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, Vanaja Technologies Oy:n kauppahinta 0,4 miljoonaa euroa, Frivision AB:n kauppahinta yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja Larsen & Co Tilitoimisto Oy:n kauppahinta yhteensä 1 miljoonaa euroa. Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Edellä mainittujen yrityskauppojen osuus nettoinvestoinneista oli 4,4 (4,2) miljoonaa euroa.

Likvidit varat 30.9.2020 olivat 7,7 (7,0) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 30.9.2020 käyttämättömiä tililimiittejä 3,0 (1,0) miljoonaa euroa.

Yleislauseke
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

TALENOM OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
040 703 8554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.
Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 – 2019.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

Liite

Alkuperäinen artikkeli