Etusivu » Rush Factory Oyj – Liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2020

Rush Factory Oyj – Liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2020

Rush Factory Oyj – Liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2020

Yhtiötiedote 19.10.2020

Rush Factory Oyj

Liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2020

Rush Factoryn liikevaihto vuoden 2020 kolmannen neljänneksen päätyttyä oli 0,147 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 aikana järjestettiin kolme Color Obstacle Rush -tapahtumaa Helsingissä, Turussa ja Tampereella. COVID-19-tilanteesta johtuen muilla yhtiön markkina-alueilla ei järjestetty tapahtumia vuoden 2020 aikana.

Vuosi 2020 näytti ennakkomyynnin perusteella positiiviselta Color Obstacle Rush -konseptille. Ennakkomyynti sujui suunnitelmien mukaan, ja vuodesta 2020 oli tulossa todennäköisesti Color Obstacle Rush -konseptin suurin vuosi. Vuodelle 2020 avattiin kolme uutta maata: Belgia, Hollanti ja Tanska. Ensi vuodelle on tavoitteena avata edelleen uusia markkina-alueita. Ensi vuoden mahdollisiin rajoituksiin tapahtumien järjestämisessä on pyritty varautumaan ennalta, ja Color Obstacle Rush -tapahtumien kulkua voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi mahdollisiin henkilömäärärajoituksiin sopivaksi. ”Projekti 2020” -konseptin lanseeraus oli alun perin tarkoitus julkaista keväällä 2020. Julkaisua on viivästytetty COVID-19-tilanteen vuoksi, ja julkaisua tarkastellaan uudelleen Color Obstacle Rush -konseptin myynnin etenemisen perusteella. Ensimmäiset tapahtumat toteutetaan aikaisintaan vuoden 2021 kesäkaudella.

”Tapahtuma-alalta vedettiin tänä vuonna matto jalkojen alta vauhdilla. Talvi näytti erittäin positiiviselta, ja keväälläkin ilmassa oli vielä toivoa pandemian rauhoittumisesta loppukesään mennessä. Toisin kuitenkin kävi, ja vuodesta 2020 tuli meidän kaikkien aikojen pienin vuosi kolmella tapahtumalla Suomessa. Maahan ei kuitenkaan jääty makaamaan hetkeksikään, vaan katseet ovat olleet tulevaisuudessa jo pidemmän aikaa. Olenkin erittäin ylpeä sitoutuneesta tiimistämme. Uusi konsepti on muodostunut päivä päivältä paremmaksi, ja odotukset sen osalta ovat korkealla. Nyt odotamme merkkejä Color Obstacle Rush -konseptin myynnistä ja siitä koska on oikea aika julkaista uusi konsepti yleisölle. Kun saamme riittävästi merkkejä siitä, että ihmiset ovat taas valmiita ostamaan lippuja tapahtumiin, julkaisemme ylpeänä uuden konseptimme ja sen ensimmäiset tapahtumat.”
Mika Metsämäki, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Alkuperäinen artikkeli