Etusivu » Rautelle noin 55 miljoonan euron tilaus Venäjälle

Rautelle noin 55 miljoonan euron tilaus Venäjälle

Rautelle noin 55 miljoonan euron tilaus Venäjälle

RAUTE OYJ SISÄPIIRITIETO 16.10.2020 KLO 15.30
RAUTELLE NOIN 55 MILJOONAN EURON TILAUS VENÄJÄLLE

Raute Oyj on saanut noin 55 miljoonan euron arvoisen tilauksen LLC Plitwood -nimiseltä yhtiöltä Venäjälle. Toimituskokonaisuuteen sisältyvät koko vaneritehtaan tuotantoprosessin kaikki koneet ja laitteet sekä niiden asentamiseen, käyttöönottoon ja tehtaan tuotannon käynnistämiseen liittyviä palveluita. Laitteet toimitetaan Vologdan alueelle rakennettavaan uuteen vaneritehtaaseen. Vologdan kaupunki sijaitsee 650 km Pietarista itään. Tehtaan tuotantokapasiteetti tulee olemaan 180 000 m3 koivuvaneria. Koneet ja laitteet toimitetaan vuoden 2021 lopun ja vuoden 2022 alun aikana. Tuotanto vaneritehtaalla käynnistyy vuoden 2022 aikana. Laitteet suunnitellaan ja valmistetaan Rauten yksiköissä Nastolassa, Shanghaissa ja Kajaanissa sekä Rauten yhteistyöverkostossa. Nyt saatu tilauskokonaisuus on yksi Rauten historian suurimpia yksittäisiä tilauksia.

LLC Plitwood on vuonna 2017 tätä hanketta varten perustettu yhtiö. Sen pääomistajat ovat AO CHFMK (Cherepovetsin Vaneri- ja Huonekalutehdas) sekä LLC VLP (Vologdan Metsäteollisuusyrittäjät). Vaikka yhtiö onkin uusi, on sillä taustallansa vankka, yli 60 vuoden puunjalostuksen ja vaneriteollisuuden osaaminen.

Toimittajavalintaan vaikuttivat kokemukset Rauten resurssitehokkaasta teknologiasta ja toimituskyvystä sekä Rauten paikallinen palvelukyky Venäjän markkinoilla. Tilauksen sisällön laajuus on osoitus Rauten johtavasta asemasta vanerintuotannon kokonaisprosessin osaajana.

Nyt saadun tilauksen tarjousprosessin parissa tehty työ alkoi jo vuoden 2019 puolella. Pääosa työstä tehtiin kuitenkin koronapandemian aikana. Poikkeusolojen vuoksi lähes koko neuvottelutyö niin teknisten ratkaisujen kuin sopimuksen ehtojenkin osalta jouduttiin tekemään etäyhteyksiä käyttäen. Tässä onnistuminen edellytti poikkeuksellista venymistä ja joustamista niin Plitwoodin kuin Rautenkin työssä mukana olleilta. Samalla onnistuminen osoittaa, että pandemian pakottama ”digiloikka” on todellisuutta myös Rauten ja asiakaskunnan piirissä.

Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2020, mutta parantaa ja varmentaa näkymiä vuodelle 2021. Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta 2019 ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi vuodesta 2019.
RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA:
Tapani Kiiski, toimitusjohtaja, matkapuhelin 0400 814 148

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com
RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Alkuperäinen artikkeli