Etusivu » OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020: Tulos ennen veroja 526 miljoonaa euroa – korkokate ja vakuutuskate kasvoivat epävarmassa toimintaympäristössä

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020: Tulos ennen veroja 526 miljoonaa euroa – korkokate ja vakuutuskate kasvoivat epävarmassa toimintaympäristössä

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020: Tulos ennen veroja 526 miljoonaa euroa – korkokate ja vakuutuskate kasvoivat epävarmassa toimintaympäristössä

OP Ryhmä
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Pörssitiedote 22.10.2020 klo 9.00

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020: Tulos ennen veroja 526 miljoonaa euroa – korkokate ja vakuutuskate kasvoivat epävarmassa toimintaympäristössä

 • Tulos ennen veroja oli 526 miljoonaa euroa (676).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotoista korkokate kasvoi 4 % 960 miljoonaan euroon (923) ja vakuutuskate 16 % 476 miljoonaan euroon (412). Nettopalkkiotuotot, 679 miljoonaa euroa, olivat viime vuoden tasolla (679).
 • Koronaviruspandemian (COVID-19) aiheuttama sijoitusmarkkinoiden kehitys laski sijoitustoiminnan tuottoja varsinkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat vertailukaudesta 64 % 76 miljoonaan euroon (208).
 • Yhteensä tuotot laskivat 3 % 2 268 miljoonaan euroon (2 328) (väliaikainen poikkeusmenettely mukaan lukien kasvoivat 2 %).
 • Kulut kasvoivat 4 % 1 414 miljoonaan euroon (1 365) ICT-kulujen ja -poistojen sekä viranomaismaksujen kasvun myötä.
 • Saamisten arvonalentumiset, 183 miljoonaa euroa (36), olivat 0,25 prosenttia (0,05) luotoista ja muista saamisista. Saamisten arvonalentumisia kasvattivat koronaviruspandemian vaikutukset luottokannan laatuun ja sääntelymuutoksesta johtuva maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.
 • OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 4 % 94 miljardiin euroon (91) ja talletukset 13 % 71 miljardiin euroon (63).
 • CET1-vakavaraisuus oli 18,3 % (19,5). Suhdeluvun laskuun vaikuttivat luottokannan kasvu sekä maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.
 • Vähittäispankin tulos ennen veroja laski 48 % 100 miljoonaan euroon (193). Korkokate kasvoi 1 % ja nettopalkkiotuotot laskivat 3 %. Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 93 miljoonaa euroa 118 miljoonaan euroon (25). Luottokanta kasvoi vuodessa 3 % ja talletukset 9 %.
 • Yrityspankin tulos ennen veroja laski 4 % 221 miljoonaan euroon (232). Korkokate kasvoi 6 %, nettopalkkiotuotot 19 % ja sijoitustoiminnan nettotuotot 45 %. Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 55 miljoonaa euroa 66 miljoonaan euroon (11). Luottokanta kasvoi vuodessa 4 %.
 • Vakuutuksen tulos ennen veroja laski 30 % 195 miljoonaan euroon (278). Vakuutuskate kasvoi 15 % 485 miljoonaan euroon (421). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 145 miljoonaa euroa 8 miljoonaan euroon (153). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 86,0 % (91,8).
 • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa (3). Vallilan kiinteistön myynti 31.1.2020 paransi tulosta 96 miljoonaa euroa. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisena vuokralaisena.
 • Katsauskauden aikana OP Ryhmä investoi yhteensä 208 miljoonaa euroa (219) toimintansa kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.
 • Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 194 miljoonaa euroa (191).
 • Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden määrä oli 2,0 miljoonaa (2,0). OP Ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä oli 1,3 miljoonaa (1,2).
 • Ryhmän vuoden 2020 tuloksen ennen veroja arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vuoden 2019 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

1–9/2020 1–9/2019 Muutos, % 1–12/2019
Tulos ennen veroja, milj. € 526 676* -22,2 838
Vähittäispankki 100 193 -47,9 235
Yrityspankki 221 232 -4,4 311
Vakuutus 195 278 -30,1 373
Muu toiminta 39 3 -37
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille -194 -191 1,8 -254
Oman pääoman tuotto (ROE), % 4,4 6,0 -1,6** 5,5
Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 6,0 7,6 -1,6** 7,1
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,36 0,51 -0,14** 0,47
Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,49 0,64 -0,15** 0,60
30.9.2020 30.9.2019 Muutos, % 31.12.2019
CET1-vakavaraisuus, % 18,3 19,6 -1,3 19,5
Luottokanta, mrd. € 94,2 91,0 3,5 91,5
Talletukset, mrd. € 70,7 62,6 12,8 64,0
Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 1,7 1,1 0,6** 1,1
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,25 0,05 0,20** 0,09
Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 021 1 979 2,1 2 003

*OP Ryhmä otti käyttöön jaksotukseen perustuvan tuloutustavan korkokatto- ja korkoputkiluottojen johdannaisehtojen asiakasmarginaaliin vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä. Muutoksen vaikutus oikaistiin takautuvasti OP Ryhmän oman pääoman kertyneisiin voittovaroihin. Lisäksi vuoden 2019 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloslaskelmat ja taseet oikaistiin vastaamaan uutta tuloutuskäytäntöä. Muutoksella ei ollut vaikutusta segmenttiraportointiin. Vakavaraisuuslaskentaa ei oikaistu takautuvasti. Muutoksesta on kerrottu tarkemmin vuoden 2019 tilinpäätöksessä ja tilinpäätöstiedotteessa.
**Suhdeluvun muutos

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

OP Ryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi positiivisesti tammi–syyskuussa huolimatta koronaviruspandemian aiheuttamasta epävarmasta toimintaympäristöstä. Korkokate kasvoi 4 prosenttia ja vakuutuskate 16 prosenttia. Nettopalkkiotuotot olivat viime vuoden tasolla.

Luottokantamme kasvoi vuodessa 4 prosenttia 94 miljardiin euroon ja talletusten määrän kasvu kiihtyi 13 prosenttiin. Talletuskanta syyskuun lopussa oli 71 miljardia euroa. Keväällä voimakkaasti kasvanut kotitalouksien ja pk-yritysten lyhennysvapaahakemusten määrä palautui kesän aikana normaalitasolle.

Vahinkovakuuttamisen vakuutusmaksutuotot kasvoivat lähes 2 prosenttia. Korvauskulut ovat laskeneet taloudellisen toimeliaisuuden vähentymisen myötä 6 prosenttia vertailukaudesta. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli erinomaisella tasolla 86 prosentissa.

Koronaviruspandemia sysäsi sijoitusmarkkinat laskuun alkuvuonna, mikä laski sijoitustoiminnan tuottojamme varsinkin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tuotot sijoitustoiminnasta olivat tammi–syyskuussa 76 miljoonaa euroa, ja ne laskivat 64 prosenttia vertailukauden 208 miljoonasta eurosta. Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,2 prosenttia (10,4).

Kulumme kasvoivat 4 prosenttia vertailukaudesta muun muassa henkilöstö- ja ICT-kulujen kasvun sekä sääntelystä aiheutuvien kulujen nousun takia. Vuoden 2020 ICT-kuluja kasvattaa kertaluontoinen investointi tietojärjestelmäympäristöön.

OP Ryhmän tulos ennen veroja tammi–syyskuussa oli 526 miljoonaa euroa, ja se laski 150 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Tuloksen laskuun vaikuttivat ennen kaikkea sijoitustoiminnan tuottojen pieneneminen sekä saamisten arvonalentumisten kasvu. Arvonalentumiskirjauksien määrää kasvattivat koronaviruspandemian vaikutuksesta tapahtuneet muutokset luottokannan laadussa. Kriisi on pitkittynyt, mutta maksuvaikeuksiin ajautuneiden asiakkaiden määrä on edelleen pysynyt vähäisenä. Saamisten arvonalentumisten kasvu hidastui kolmannella vuosineljänneksellä selvästi. Arvonalentumisten määrän kasvuun alkuvuonna vaikutti koronaviruspandemian lisäksi maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto. Kolmannen vuosineljänneksen tulos, 239 miljoonaa euroa, oli selvästi parempi kuin kuluvan vuoden aiemmilla vuosineljänneksillä.

Vakavaraisuutemme on edelleen vahvalla tasolla 18,3 prosentissa.

Olemme tuoneet asiakkaillemme viime kuukausina tarjolle useita uusia asiakaskokemusta parantavia palveluja. Toimme ensimmäisenä pankkina Suomessa yritysasiakkaille tarjolle mahdollisuuden reaaliaikaiseen massamaksamiseen SEPA-pikasiirroilla. Palvelun ansiosta yritykset voivat suorittaa kiireelliset maksut tarvittaessa reaaliaikaisesti saajien tileille. Varainhoidon puolella lanseerasimme vaihtoehtoisten sijoituskohteiden rahaston, jonka sijoittajakiinnostus oli vahvaa. Olimme myös mukana kanavoimassa rahoitusta kestävää kehitystä edistävään liiketoimintaan yritysten green bondien eli vihreiden joukkovelkakirjalainojen avulla.

Pahimmat pelot Suomen talouden romahduksesta eivät toteutuneet alkuvuonna, ja talous on alkanut palautua kevään jyrkästä pudotuksesta. Suomen talouden elpyminen kriisiä edeltävälle tasolle vie silti pitkään. Koronavirustartunnat ovat jälleen viime viikkoina lisääntyneet, ja epävarmuus on yhä suurta. Rahoitusmarkkinoiden tilanne on kuitenkin vakaa pitkälti keskuspankkien elvytystoimien ansiosta. Kotitalouksien tilanne on yhä hyvä, eikä uutta lomautusten aaltoa ole toistaiseksi näkyvissä.

Monien kriisien tavoin myös koronapandemian aiheuttama taantuma aikaansaa pitkäkestoisia muutoksia. Kriisi vauhdittaa ja toisaalta hidastaa olemassa olevia megatrendejä. Niin yritykset kuin valtiotkin joutuvat mukautumaan uudenlaiseen toimintaympäristöön. Nyt tehtävillä päätöksillä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Hyvä kriisinhoito on tärkeää, mutta kriisinkin keskellä on muistettava uudistuminen ja tulevaisuuteen katsominen. Meidän on opittava toimimaan tavalla, joka turvaa sekä terveytemme että suomalaisen yhteiskunnan ja talouden toimivuuden.

Tammi–syyskuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 526 miljoonaa euroa (676). Tulos laski vertailukaudesta 150 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotoista korkokate ja vakuutuskate kasvoivat. Lisäksi Vallilan kiinteistön myynti kasvatti tulosta. Koronaviruspandemian vaikutukset luottokannan laatuun kasvattivat saamisten arvonalentumisia ja koronaviruspandemian aiheuttama markkinakehitys laski sijoitustoiminnan tuottoja varsinkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tulosta heikensivät myös saamisten arvonalentumisia lisännyt sääntelymuutoksesta johtuva maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja kulujen kasvu.

Korkokate kasvoi 4,1 prosenttia 960 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 3 miljoonaa euroa ja Yrityspankki-segmentin 16 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 3,5 prosenttia 94,2 miljardiin euroon ja talletukset 12,8 prosenttia 70,7 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 16,6 miljardia euroa (18,6).

Vakuutuskate oli 476 miljoonaa euroa (412). Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 1,9 prosenttia 1 127 miljoonaan euroon. Korvauskulut laskivat 6,1 prosenttia 664 miljoonaan euroon. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 86,0 prosenttia (91,8).

Nettopalkkiotuotot olivat 679 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Rahastojen nettopalkkiot kasvoivat 7 miljoonaa euroa, arvopapereiden liikkeeseenlaskun 5 miljoonaa euroa ja arvopapereiden välityksen 5 miljoonaa euroa. Luotonannon palkkiotuotot sen sijaan laskivat 7 miljoonaa euroa ja vakuutusten välitykseen liittyvät nettopalkkiot 6 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 242 miljoonaa euroa 31 miljoonaan euroon. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 31 miljoonaa euroa (146). Myyntivoittoja kirjattiin yhteensä 26 miljoonaa euroa (127).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 259 miljoonaa euroa (683). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä osakkeiden ja saamistodistusten käyvät arvot laskivat merkittävästi, minkä jälkeen tilanne arvopaperimarkkinoilla kuitenkin koheni. Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset laskivat tulosta 13 miljoonaa euroa (-15). Henkivakuutuksen lyhytaikaisten korkotäydennysten nettomuutos laski tulosta 9 miljoonaa euroa (-12). Sijoituskiinteistöjen nettotuotot laskivat 33 miljoonaa euroa -8 miljoonaan euroon.

Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot laskivat vertailukaudesta 63,5 prosenttia 76 miljoonaan euroon. OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,2 prosenttia (10,4).

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat vertailukaudesta 80 miljoonaa euroa 121 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Vallilan kiinteistön myynti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kaupasta kirjattiin myyntivoittoa liiketoiminnan muihin tuottoihin 98 miljoonaa euroa ja kuluja 2 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin kuluihin. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ja kiinteistö kirjattiin käyttöoikeusomaisuuseränä taseeseen. IFRS 16 -standardin mukainen käyttöoikeusomaisuuserän arvo oli 138 miljoonaa euroa ja vuokrasopimusvelka 225 miljoonaa euroa. Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti työterveyspalveluliiketoiminnan myynti.

Kulut kasvoivat 3,6 prosenttia 1 414 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 3,7 prosenttia 594 miljoonaan euroon. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä kasvoivat 3,6 prosenttia 196 miljoonaan euroon. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 6,1 prosenttia 194 miljoonaan euroon viime vuosien kehittämispanostusten kasvun takia. Arvonalentumispoistoja kirjattiin 2 miljoonaa euroa (6).

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 3,5 prosenttia 624 miljoonaan euroon. ICT-kulut kasvoivat 32 miljoonaa euroa 286 miljoonaan euroon. Kertaluonteinen investointi tietojärjestelmäympäristöön kasvattaa ICT-kuluja vuonna 2020. Kehittämisen kuluvaikutus oli 135 miljoonaa euroa (125). Viranomaismaksut kasvoivat 21,2 prosenttia 42 miljoonaan euroon EU:n vakausmaksun kasvettua.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 200 miljoonaa euroa (48), joista 183 miljoonaa euroa (36) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Asiakkaat ovat aktiivisesti hakeneet luottoihin lyhennysvapaita ja maksuaikojen muutoksia koronakriisin aikana, mikä yhdessä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien koronakriisistä johtuvien muutosten kanssa kasvatti saamisten arvonalentumisia 72 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttöönotettu maksukyvyttömyyden uusi määritelmä kasvatti käyttöönoton yhteydessä saamisten arvonalentumisia 44 miljoonaa euroa. Lopullisia nettoluottotappioita, 82 miljoonaa euroa (42), kasvattivat saamisten uudelleenjärjestelyt. Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 690 miljoonaa euroa (585). Järjestämättömät saamiset luotoista ja muista saamisista olivat 1,7 prosenttia (1,1) luotto- ja takauskannasta. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,25 prosenttia (0,05) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän katsauskauden tuloverot olivat 110 miljoonaa euroa (134). Efektiivinen verokanta oli 20,9 prosenttia (19,9).

OP Ryhmän oma pääoma oli 12,8 miljardia euroa (12,6). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 2,9 miljardia euroa (3,0), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,2). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelle 2020 on 3,25 prosenttia. Katsauskaudella kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 71 miljoonaa euroa (72). Vuodelta 2019 korkoja maksetaan yhteensä 97 miljoonaa euroa tammikuussa 2021.

Katsauskauden laaja tulos oli 435 miljoonaa euroa (869). Vertailukaudella laajaa tulosta kasvattivat käyvän arvon rahaston muutokset.

Loppuvuoden näkymät

Maailmantalous alkoi palautua kevään romahduksesta kolmannella vuosineljänneksellä. Elpyminen oli kuitenkin epätasaista, ja kansantuote oli selvästi alle edellisvuoden tason lähes kaikkialla. Syksyllä koronapandemiatapausten määrä kääntyi jälleen kasvuun, mutta seuraukset ovat toistaiseksi olleet lievempiä kuin keväällä. Rahoitusmarkkinat ovat säilyneet rauhallisina osin keskuspankkien merkittävän tuen vuoksi. Korot ovat kauttaaltaan poikkeuksellisen matalat.

Mikäli koronaviruspandemia pysyy kohtuullisesti hallinnassa, talous jatkaa vähitellen elpymistään. Näkymät ovat kuitenkin yhä epävarmat niin koti- kuin vientimarkkinoilla. Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen vaikuttaisi OP Ryhmään kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Ryhmän oman toiminnan tehokasta toteuttamista.

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeuksellinen epävarmuus kasvattaa OP Ryhmän saamisten arvonalentumisia ja heikentää sijoitustoiminnan tuottoja. OP Ryhmän vuoden 2020 tuloksen ennen veroja arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vuoden 2019 tulos.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 22.10.2020 klo 11.00 webcast-lähetyksessä. Lisätiedot: OP:n viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat osavuosikatsauksensa.

Vuoden 2020 raporttien julkaisuajankohdat

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 vko 10, 2021
Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 vko 10, 2021
OP Ryhmän vuosikatsaus 2020 (sis. vastuullisuusraportoinnin) vko 10, 2021
OP Ryhmän riski- ja vakavaraisuusraportti 2020 vko 10, 2021
Palkitsemista koskeva raportointi vko 10, 2021

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2021 osavuosikatsausten sekä puolivuosikatsauksen julkaisupäivämäärät

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020 10.2.2021
Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2021 28.4.2021
Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2021 28.7.2021
Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2021 27.10.2021

Helsingissä 22.10.2020

OP Osuuskunta
Hallitus

Lisätiedot:
Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho, puh. 010 252 1427
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Alkuperäinen artikkeli