Etusivu » Nokia: 5G tuo 8 biljoonaa dollaria maailman BKT:hen vuoteen 2030 mennessä

Nokia: 5G tuo 8 biljoonaa dollaria maailman BKT:hen vuoteen 2030 mennessä

NOKIA_LOGO_RGB_HR.jpg

Nokia: 5G tuo 8 biljoonaa dollaria maailman BKT:hen vuoteen 2030 mennessä

Lehdistötiedote

Nokia: 5G tuo 8 biljoonaa dollaria maailman BKT:hen vuoteen 2030 mennessä

12.10.2020

Espoo, Suomi – Nokia on tänään julkaissut laajan kansainvälisen tutkimuksen koskien yritysten 5G-valmiuksia. Tutkimuksen mukaan 5G-teknologiaa hyödyntävillä teollisuudenaloilla on potentiaalia kasvattaa globaalia bruttokansantuotetta kahdeksalla biljoonalla dollarilla vuoteen 2030 mennessä.

Kahdeksalla avainmarkkinalla toteutetun Nokia 5G Business Readiness -raportin mukaan 5G-teknologiaa hyödyntävillä aloilla on valtava potentiaali globaalin talouden rakentajina. Vaikka yritysten investoinnit 5G:hen ovat kansainvälisesti vahvassa kasvussa, niin 5G:n täydestä potentiaalista on monissa yrityksissä hyödynnetty vasta murto-osa.

“Pysyäkseen kilpailukykyisinä on yritysten aloitettava 5G:n hyödyntämisen tehostettu suunnittelu ja innovaatiotyö nyt, sillä aikaa ei ole hukattavana. 5G-investointien lisäksi täyden 5G:n tuoman potentiaalin hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä toimintojen, prosessien ja toimintatapojen digitalisointia”, toteaa Nokian strategiajohtaja Gabriela Styf Sjöman.

Koronapandemia vauhdittanut yritysten digipanostuksia

Raportin mukaan koronapandemia tulee kasvattamaan 5G:n arvonluontimahdollisuuksia ja nopeuttamaan digitalisaatiota erityisesti digitalisaation jälkijunassa tulevilla toimialoilla.

Koronan seurauksena yli kolmannes (36 %) yrityksistä Suomessa on vauhdittanut digitaalisia panostuksiaan. Koronapandemia on auttanut kolmannesta suomalaisyrityksiä selkiyttämään 5G-strategiakarttojaan. 40 % vastaajista tunnistaa koronapandemian vaikutusten näkyvän kasvaneina kustannuksina teknologiainvestointeihin.

Tutkimustulokset näyttävät myös selvän yhteyden 5G-käyttöönoton ja liiketoiminnan suorituskyvyn välillä. Vain yritykset, jotka ovat edelläkävijöitä 5G:n käyttöönotossa pystyivät ylläpitämään tai lisäämään asiakkaidensa sitoutumista pandemian aikana sekä kasvattamaan tuottavuuttaan sen jälkeen.

5G-investoinnit ja -strategia kilpailukyvyn kirittäjinä

Vajaa kolmannes (29 %) suomalaisyrityksistä tulee investoimaan 5G:hen seuraavan vuoden sisällä. 5G-teknologiaan panostavat yritykset uskovat investointien auttavan heitä erityisesti tehokkuuden kasvattamisessa. Neljännes suomalaisyrityksistä pelkää menettävänsä kilpailuetuaan elleivät he investoi 5G:hen seuraavan kolmen vuoden aikana.

Suomalaisyritysten innokkuus 5G-investointeihin on linjassa muun Euroopan kanssa, mutta erot Yhdysvaltoihin ovat selkeät: Yhdysvalloissa jo 45 prosenttia yrityksistä arvioi tekevänsä 5G-investointeja seuraavan vuoden sisällä.

"5G-käyttöönoton on osoitettu siivittävän yritysten kasvua ja kannattavuutta. Samalla kun 5G tarjoaa yrityksille mahdollisuuden muutokseen, se myös kiihdyttää digitalisaatiota ja luo isoja mahdollisuuksia maailmantaloudelle. Tulevaisuuden kaupungit, sairaalat ja tehtaat ovat riippuvaisia 5G:stä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista siirtää, käsitellä ja tallentaa suuria määriä dataa. Lisäksi yhteiskunnan suurimpiin haasteisiin – ilmastonmuutoksesta koronapandemiaan – voidaan vastata tehokkaammin hyödyntämällä 5G:tä laajasti”, Sjöman jatkaa.

5G-investointien kasvu näkyy yritysten valmiuksissa luoda 5G-strategioita ja 43 % suomalaisyrityksistä on laatinut pitkän aikavälin 5G-strategian. Vajaalla viidenneksellä (18 %) ei puolestaan ole vielä 5G-strategiaa.

Suurimmiksi hidasteiksi 5G-investointien tiellä nähdään tuotteiden rajallinen saatavuus, teknologian korkea hinta sekä osaamisen puute 5G-teknologian hyödyntämisessä.

Vaikka vain kymmenesosalta suomalaisyrityksistä löytyy 5G:tä varten oma tiimi, kokee puolet vastaajista heidän yrityksissään olevan hyvä ymmärrys 5G:n tuomista hyödyistä. 5G:n koettiin tuovan hyötyä erityisesti yhteyksien nopeutumisessa (36 %) sekä kustannusten pienentämisessä (24 %).

Lisätietoja:

Lue koko Nokia 5G Business Readiness -raportti täältä: https://www.nokia.com/networks/5g/readiness-report/

Tietoja tutkimuksesta: Nokian tuottama globaali, eri toimialoja kattava 5G Business Readiness -raportti selvitti yli 1600:n organisaation valmiuksia, investointeja, tarpeita sekä haasteita 5G:n hyödyntämiseen. Tutkimusta varten haastateltiin yritysjohtoa kahdeksalla avainmarkkinalla (Australia, Suomi, Saksa, Japani, Saudi-Arabia, Etelä-Korea, Iso-Britannia sekä Yhdysvallat. Suomesta tutkimukseen osallistui yhteensä 200 yritysjohtajaa. Tutkimuksen toteutti Sapio Research.

Nokia:
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Vain Nokia tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Innovaatioidemme ja palkitun Nokia Bell Labsin johdolla olemme 5G-verkkojen kehityksen ja käyttöönoton kärjessä.

Radioverkkojemme avulla viestintäpalveluja tarjoavat asiakkaamme palvelevat yli 6,4 miljardia liittymää, ja yritysasiakkaamme ovat ottaneet käyttöön yli 1 300 teollisuuden verkkoa ympäri maailmaa. Sitoutuen korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin muutamme ihmisten tavan elää, työskennellä ja viestiä. Seuraa meitä verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia.

Lisätiedot medialle:
Nokia
Phone: +358 10 448 4900
Email: press.services@nokia.com

Alkuperäinen artikkeli